Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kriminalforsorgen Hovedstaden søger FVU / AVU-lærere til Horserød Fængselsskole

Institution Horserød

Nordsjælland
27-05-2019
Expires
13-06-2019

FVU / AVU-lærere til Horserød Fængselsskole

Har du lyst til at gøre en vigtig forskel i arbejdet med at bringe indsatte sikkert videre til et liv uden kriminalitet?

Kriminalforsorgen Hovedstaden søger to lærere til Horserød Fængsel, da vi fra august 2019 udvider undervisningstilbuddet i fængslet.

Vi søger derfor to seminarieuddannede lærere, som kan undervise voksne i FVU og AVU fag. Fagene AVU -engelsk, AVU samfundsfag, FVU / AVU-matematik, FVU-læsning/AVU dansk og ordblindeundervisning skal søges dækket. Der kan muligvis også tilbydes andre fagkombinationer afhængig af linjefag og erfaringer, men vi prioriterer nævnte kernefag.

Som vores nye lærer får du mulighed for at sætte dit præg på skolen, og du kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med resocialiseringen af de indsatte.

Om jobbet

Du bliver en del af et mindre lærerteam, bestående af syv lærere, to uddannelsesvejledere samt én EUD-faglærer, som tilsammen varetager undervisningen i Horserød Fængsel, samt i arresterne i Helsingør, Hillerød og Frederikssund. Du vil primært skulle undervise i Horserød Fængselsskole, men der kan tillige blive tale om at have undervisningsopgaver i arresterne Hillerød, Helsingør og Frederikssund.

Der ydes kompensation for tid og kørsel efter gældende regler. Merkørslen regnes fra den normale kørsel til Horserød fængsel.

Jobbet fokuserer på en individuel tilpasning af undervisningen, således at tilbuddet kan rumme den enkelte elevs behov i forhold til nærmeste udviklingstrin og af denne årsag, er holdstørrelserne varierende.

Som lærer i Horserød Fængselsskole vil du også være facilitator for obligatorisk faglig screening og interviews, samt tilrettelægge og afvikle faglige prøver. Der vil også være mindre administrative opgaver vedrørende aktivitetsregistrering og anden specialregistrering.

I fængslet indgår uddannelse i grundskolekompetencer som én blandt mange pædagogiske og terapeutiske indsatser, der tilsammen skal medvirke til at opfylde Kriminalforsorgens vision om at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet. Det betyder, at du som lærer indgår i et bredt samarbejde med fængslets øvrige faggrupper, som betjente, værkmestre, socialrådgivere, misbrugsbehandlere mv.

Om dig

Du skal have lyst til at arbejde med undervisning i en hverdag præget af forandringer og udfordringer i en undervisningsramme, der adskiller sig væsentligt fra andre uddannelsesinstitutioner. Vi ved, at vi kommer længst med at være positive og kreative i forhold til undervisningen af indsatte og du skal derfor være god til at se muligheder frem for begrænsninger.

Du er seminarieuddannet lærer med ret til at undervise voksne. Som vores nye FVU lærer, skal du helst have taget FVU uddannelsen eller være klar til at tage den parallelt med arbejdet. Vi vægter også anden specialpædagogisk erfaring.

Som udgangspunkt skal du være linjefaguddannet i de fag du underviser i.

Da skolen også har almendannende / forberedende fag og aktiviteter, skal du også påtænke at kunne deltage i mulige tilbudsfag i den sammenhæng. Vi forventer at du er dreven i brugen af IT- i undervisningen og har et godt øje for at gøre din undervisning praksisnær for den enkelte.

Hvis du har anden parallel specialpædagogisk undervisningserfaring med disse fag, hører vi også meget gerne fra dig.

Vi lægger vægt på, at du har et positivt og rummeligt menneskesyn, samt en udpræget respekt for menneskelige forskelligheder og en interesse for at forstå det resocialiserende arbejde. Det er samtidig vigtigt, at du kan respektere et fast struktureret fængselsmiljø, hvor orden og sikkerhed også er nøgleord. Du skal være indstillet på, at jobbet kræver forskellige sikkerheds- og risikovurderinger i løbet af din arbejdsdag.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende og anderledes arbejdsplads med vægt på faglighed, engagement og med en humoristisk, uhøjtidelig og åben omgangstone. Hverdagen er meget afvekslende, og udfordringer løftes i tværfagligt og tillidsbaseret fællesskab. Undervisningen foregår typisk i små hold med god faglig og personlig kontakt til eleverne.

Du har en høj grad af frihed til at udvikle egen undervisning og metoder. Der er noget fleksibilitet i forhold til tjenestetid, dog er tilstedeværelsen i øjeblikket vigtig for at kunne bidrage til den samlede sikkerhed i fængslet. Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre arbejdsmiljøet for lærerne, så arbejdsvilkårene så vidt muligt ligner det omgivende samfund.

Du vil undervise maksimalt 25 lektioner pr. uge, dog noget mindre hvis du varetager andre skolerelevante opgaver eller efteruddannelse. Undervisning er f.eks. også prøvetilsyn, som der afvikles en del af gennem skoleåret. Skolen afvikler 4 FVU prøveperioder og 2 AVU prøveperioder om året.

Der er mulighed driftsfunktioner for at planlægge individuel ferieafvikling gennem skoleåret.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om to stillinger med tiltrædelse 1. august 2019.

Stillingerne er fuldtidsstillinger med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet, lærernes centralorganisation og CO10, og er omfattet af aftale om Ny Løn.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen, og arbejdsstedet er Horserød Fængsel, Esrumvej 367, Helsingør.

Alle kandidater, som indkaldes til samtale, vil skulle give samtykke til at blive tjekket i det Centrale Kriminalregister.

Ansøgningen

Stillingerne kan søges via linket "Søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til en af de ledige stillinger.

Stillingerne kan søges på www.kriminalforsorgen.dk/karriere/ledige-stillinger

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 13. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 18. og 19. juni 2019.

Beslutningen for ansættelsen af kandidaterne, samt lønforhandling forventes afsluttet den 26.juni 2019.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om Kriminalforsorgen, så se www.kriminalforsorgen.dk. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte resocialiseringskonsulent Allan C Frederiksen telefon 72557533 eller enhedschef Jan Garnæs, telefon 72552058.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden

Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, transport og bevogtningsenheden, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, i Nordsjælland, på Bornholm og på Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.
Beliggenhed