Rekrutteringskoordinatorer til administrativ understøttelse

Politiets Efterretningstjeneste

Storkøbenhavn
16-05-2019
Expires
03-06-2019

Søborg, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste

Brænder du for administration og rekruttering? Vi tilbyder en mulighed for sammen med dygtige og engagerede kolleger at løfte rekrutteringsopgaven i PET.

Som rekrutteringskoordinator understøtter du rekrutteringerne i PET administrativt. Du bidrager til, at lederne har gode rammer til at rekruttere de medarbejdere, som der er brug for, så vi lykkes som national efterretnings- og sikkerhedstjeneste.

Administrativ understøttelse af rekrutteringsprocessen
Din primære opgave bliver koordineringen og den administrative understøttelse af hele rekrutteringsprocessen, fra annoncen publiceres til medarbejderens første dag. Det indebærer, at du:
• Udarbejder procesoversigter over de samlede rekrutteringsforløb
• Booker mødelokaler og forplejning
• Koordinerer kalendere på ansættelsesudvalget
• Har den løbende kontakt til kandidaterne
• Klargør lønforhandlings- og ansættelsessagen
Du sparrer med de rekrutterende ledere omkring løn- og kontraktspørgsmål, hvor du forbereder dem på at tage den indledende lønforventningsafstemning med kandidaterne. Den endelige lønforhandling og ansættelse foregår centralt hos vores samarbejdspartnere i Rigspolitiets Koncern HR.

Tydelige succeskriterier
Du er en succes, hvis du hurtigt sætter dig ind i opgaven og selvstændigt kan løse rekrutteringsopgaverne fra start til slut. Det er afgørende, at du oparbejder og vedligeholder gode relationer til de rekrutterende ledere, og de oplever, at de får en god service og kvalificeret sparring.

Engageret med flair for rekruttering og administration
Du har erfaring med den administrative del af rekrutteringsfeltet. Alternativt kommer du frisk fra en relevant uddannelse og besidder både drive til og ambitioner om at kaste dig ud i udfordringen ved at skulle sætte dig ind i rekrutteringsfeltet og håndtere mange processer og deadlines.

Som person er du kendetegnet ved, at du tager ansvar for og arbejder engageret med dine arbejdsopgaver. Det kommer til udtryk ved, at du er en kompetent og tillidsskabende samarbejdspartner både internt i HR og i sparringen med PET’s ledere.

Vi tror på, at sparring i løbet af dagen i forbindelse med konkrete opgaver er nøglen til succes, og forventer, at du aktivt bidrager til dette.

Ansættelsesforhold
Vi leder efter kandidater til én fuldtidsstilling, som er tidsbegrænset for perioden 1. august 2019 til 31. december 2021, og én deltidsstilling, som er en fastansættelse.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Har du en politifaglig uddannelse, lønindplaceres du efter klassificeringsaftalen, og eventuelle lokallønstillæg lukkes.

Dit nye arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste med adresse på Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Ved eventuel ansættelse vil yderligere vejledning omkring fortrolighed blive givet.

Kontakt
Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på hverdage mellem 10 og 11 på rekrutteringstelefonnummer 40 47 55 41. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil.  Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.


Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.

 

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Praktisk information

Politiets Efterretningstjeneste

 
Klausdalsbrovej 1
Telefon 40475541
Beliggenhed