Regnskabscontroller

Socialstyrelsen

Fyn
15-05-2019
Expires
04-06-2019

Er du løsningsorienteret, grundig – og vil du være med til at sikre effektiv opgaveløsning og høj kvalitet i regnskabskontrollen på tilskudsområdet?

Vi tilbyder en spændende nyoprettet stilling i Tilskudsforvaltningens administrative gruppe, hvor du får mulighed for at sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Vi er netop nu i gang med at udvikle vores opgavevaretagelse inden for regnskabskontrollen. Du vil som regnskabskyndig assistent eller revisorassistent tage del i den løbende sagsbehandling af regnskaber fra tilskudsmodtagere, og du vil, med udgangspunkt i din erfaring, få rig mulighed for at bidrage til udviklingen af funktionen og arbejdsopgaverne.

Stillingsbeskrivelse
Som regnskabskyndig assistent eller revisorassistent i Tilskudsforvaltning bliver du en del af den administrative gruppe i kontoret. Den administrative gruppe er opdelt i to teams, og du vil indgå i regnskabsgodkender-teamet, men du vil også skulle indgå i tværfaglige samarbejder med de øvrige administrative medarbejdere såvel som med de faglige sagsbehandlere.

 • Du skal især arbejde med: Gennemgang af indkomne regnskaber fra tilskudsmodtagere, herunder kvalitetssikring af materialet og vurdering af regnskabernes opfyldelse af styrelsens krav.
 • Gennemgang af indkomne statusrapporter i samarbejde med de faglige sagsbehandlere og vurdering af opfyldelsen af formål med tilskuddene.
 • Skriftlig og telefonisk kommunikation med tilskudsmodtagere og revisorer.
 • Udvikling af arbejdsgange, procedurer og kvaliteten i arbejdet i samarbejde med eget og øvrige teams.
Du vil få gode udviklingsmuligheder i kontoret og i styrelsen.

Din profil
Vi forventer, at du har en regnskabs- eller revisionsmæssig uddannelse eller lignende. Du kan også have en baggrund som finansøkonom eller en bachelorgrad inden for eksempelvis revision. Det vigtigste er, at du har erfaring med og er fortrolig med behandling af regnskaber for projekter og har kompetencer inden for gennemgang af materiale fra revision, og at du kan bringe din viden og erfaring i spil i den løbende udvikling af funktionen.

Det er en forudsætning, at du er fortrolig med at arbejde i elektroniske sagsbehandlingssystemer og med Microsoft Office-pakken. Det er en fordel, hvis du også har kendskab til TAS og Navision STAT.

Vi forventer, at du er stærk i tal, struktureret og grundig, samt har blik for detaljen. Du er en person, der har blik for at løse arbejdsopgaverne korrekt og kan undersøge problemstillinger i dybden.

Desuden lægger vi vægt på, at du:
 • har en god dømmekraft og kan håndtere komplekse problemstillinger
 • kan vidensdele, rådgive samt samarbejde godt internt og eksternt
 • kan arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet
 • tager ejerskab for dine opgaver og evner at prioritere disse, samt udviser engagement og motivation både fagligt og socialt
 • er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel
 • bidrager til egen læring og udvikling
 • formidler mundtligt og skriftligt klart og præcist med overbevisning og troværdighed
 • kan agere inden for rammerne af god embedsmandsskik.
Om Tilskudsforvaltning
Tilskudsforvaltning er et tværgående kontor, som er en del af Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning. Kontoret har mange samarbejdsflader i og uden for styrelsen. Vores kerneopgave er at udmønte og administrere de midler, der afsættes i de årlige satspulje- og finanslovsaftaler og sikre, at de politiske mål med initiativerne opfyldes. Vi udmønter årligt ca. 1. mia. kr. til projekter og indsatser på socialområdet.

Vi arbejder tæt sammen med ministeriets departement og bidrager bl.a. til ministerbetjeningen. Derudover beskæftiger vi os med analytiske opgaver samt processtyring.

Fælles for os er, at vi er fagligt ambitiøse, har en uformel omgangstone og et stærkt kollegaskab, hvor vi hjælper hinanden, når der er travlt. Vi er omkring 30 medarbejdere fordelt på fire teams, hvor du vil komme til at indgå som regnskabsgodkender i det administrative team.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. august 2019 eller tidligere. Stillingen er et genopslag.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation med løn efter kvalifikationer.

Såfremt du tilbydes stillingen, vil du blive bedt om at fremsende en straffeattest til brug for vurdering af, om du kan ansættes i stillingen.

Stillingens ansættelsesområde er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler
Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 4. juni 2019.

Vi afholder samtaler i uge 23 og 24. Der vil være en skriftlig test i forbindelse med samtalerne.

Vil du vide mere?
Du kan få flere oplysninger om stillingen og Socialstyrelsen ved at kontakte kontorchef Mette Holm Sørensen på mehs@socialstyrelsen.dk eller på telefon 61 96 56 60, eller souschef Thomas Falslund Kjeldsen på thfa@socialstyrelsen.dk eller på telefon 61 96 56 58.

Praktisk information

Socialstyrelsen

 
Edisonsvej 18, 1.
Telefon 61965658
Beliggenhed