Teamkoordinator søges til økonomi- og aktivitetsstyring i Udlændingestyrelsen

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Storkøbenhavn
14-05-2019
Expires
03-06-2019

Har du flair for tal og store regneark? Og kunne du tænke dig at arbejde med økonomi- og aktivitetsstyring i en statslig styrelse, der er udsat for stor offentlig bevågenhed? Så er det måske dig, vi søger som vores nye teamkoordinator til driftsteamet i Kontoret for Økonomi og Indkvartering.

Om stillingen
Som teamkoordinator vil du have den daglige faglige koordination af driftsteamet, som er en del af Kontoret for Økonomi og Indkvartering i Udlændingestyrelsen.

Teamet varetager Udlændingestyrelsens økonomistyring, finanslovsarbejdet, den løbende opfølgning på styrelsens aktiviteter og faglige mål samt den interne ressourcestyring. Teamet har en bred og varieret portefølje af både løbende driftsopgaver og udviklingsopgaver og arbejder tæt sammen med både resten af kontoret, fagkontorerne (sagsbehandlende kontorer) samt de øvrige stabsfunktioner i Udlændingestyrelsen – bl.a. statistikområdet – og økonomiområdet i departementet.

Teamets primære arbejdsopgaver er blandt andet:
• finanslov og arbejde med Udlændingestyrelsens bevillinger
• opfølgning på styrelsens mål- og resultatplan
• aktivitetsopfølgning og opdatering af aktivitetsprognoser
• analyseopgaver i samarbejde med fagkontorerne om prognoser
• intern ressourcestyring og administration af tidsregistreringssystemet
• beregning og administration af gebyrindtægter
• budgetlægning og løbende opfølgning på styrelsens interne drifts- og lønbudgetter
• udarbejdelse af økonomisk ledelsesinformation

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund, f.eks. cand.oecon., cand.polit., cand.merc., cand.scient.pol. el.lign., og du har relevant erfaring med visse af de nævnte opgaver ovenfor.

Du trives med mange bolde i luften og vægter samarbejde i teamet såvel som generelt i styrelsen høj, og du er interessereret i at arbejde på tværs af faglige og hierarkiske niveauer.

Du bliver en del af et politisk miljø i et team, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du:
• er god til at planlægge, strukturere og koordinere opgaver
• er faglig dygtig, grundig og kvalitetsbevidst
• er effektiv, engageret og resultatorienteret
• er serviceminded, proaktiv og interesseret i en tæt kontakt med fagområderne
• kan formidle komplicerede problemstillinger kort og præcist i skrift og tale
• kan overholde korte deadlines

Udlændingestyrelsen benytter sig af de statslige it-systemer, som stilles til rådighed af Statens It og Moderniseringsstyrelsen. Det er således en fordel, hvis du har erfaring med bl.a. Navision, LDV og SKS.

Din nye hverdag
Du skal arbejde i Kontoret for Økonomi og Indkvartering, der er ansvarlig for Udlændingestyrelsens økonomi og regnskab. Kontoret varetager derudover opgaver i relation til indkvarteringsområdet, herunder etablering og afvikling af asylcentre samt de kontraktmæssige forhold med indkvarteringsoperatørerne, som driver asylcentre på vegne af Udlændingestyrelsen.

I kontoret er vi engagerede i arbejdet, men vi lægger også stor vægt på et godt socialt miljø med en munter omgangstone samt en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid.

Som ansat i Udlændingestyrelsen tilbydes du fleksibilitet i tilrettelæggelsen af din arbejdstid. Afhængig af dine arbejdsopgaver kan det eksempelvis omfatte en ugentlig hjemmearbejdsdag samt en fire-dages-arbejdsuge. De konkrete vilkår aftales med din chef.

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte souschef Lisa Torup på telefonnummer 35 30 82 83 eller på e-mail lit@us.dk.

Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload CV, ansøgning, eksamensbevis mv. senest mandag den 3. juni 2019, kl. 12:00.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller eventuelt 1. september 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 24/25. Der vil være en skriftlig test i forbindelse med samtalen, hvor vi tester dine skriftlige danskkundskaber. Testen tager cirka et kvarter og skal løses uden hjælpemidler

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Udlændingestyrelsens hoveddomicil ligger på Østerbro i København, men flyttes til Næstved, forventeligt den 1. april 2020. I Center for Asyl, der er placeret i Birkerød, er det alene Teamet for tidsbegrænset forlængelse af asyltilladelse, der flyttes til Næstved. Du vil som medarbejder i Udlændingestyrelsen have forflyttelsespligt mellem styrelsens nuværende arbejdssteder i København og Birkerød og det kommende arbejdssted i Næstved.

Behandling af persondata
Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf

Praktisk information

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 
Ryesgade 53
Telefon 35308283
Beliggenhed