Kan du tænke 60 år frem i tiden?

Erhvervsministeriet Departementet

Storkøbenhavn
14-05-2019
Expires
03-06-2019

Vil du være med til at skabe fremtidssikrede rammer for reguleringen af den danske forsikrings- og pensionsbranche? Så har vi brug for dig i Erhvervsministeriet. Du bliver en af godt 20 kollegaer i vores område for finansielle forhold.

Vi skaber fremtidens rammer for de finansielle virksomheder
I Erhvervsministeriets finansielle område har vi bl.a. til opgave at sikre en effektiv regulering af de danske forsikrings- og pensionsselskaber, så forbrugerne sikres både den nødvendige tryghed og et fornuftigt afkast. Vi mangler en kollega, der sammen med resten af teamet kan udvikle fremtidens regulering i en verden, hvor selskaberne i større og større grad opererer på tværs af landegrænser, og hvor vi især på pensionsområdet ser skift i de produkter, selskaberne tilbyder kunderne.

En stor del af den finansielle regulering udvikles og forhandles på EU-niveau, og derfor skal du gerne have interesse for internationalt arbejde og mod på at varetage danske interesser og synspunkter i EU. Arbejdet organiserer vi i teams, hvor du vil skulle samarbejde med kollegaer fra Finanstilsynet, Finansministeriet og med vores udsendte attaché i Bruxelles.

Der er mange private interessenter på det finansielle område, der engagerer sig aktivt i debatten om regulering af sektoren. Derfor vil det også være en del af dit arbejde at indgå i en konstruktiv dialog med interessenterne for at få afdækket deres synspunkter.

Hvem er vi?
Vi er i det finansielle område godt 20 fagligt stærke kollegaer, som både får og tager stort ansvar i opgaveløsningen. Stillingen er forankret i vores kontor for Vækstkapital, forsikrings- og pensionsforhold. Vores arbejdsområder spænder vidt, fra udviklingen af markedet for risikovillig kapital og bæredygtige finansieringsløsninger over varetagelse af det danske ejerskab i en række internationale investeringsbanker til udvikling af reguleringen for de danske pensions- og forsikringsselskaber.

Samtidig samarbejder vi med vores to søsterkontorer i det finansielle område om forskellige projekter og problemstillinger, der går på tværs af det finansielle område, ligesom vi har et tæt samarbejde med Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit om finansieringsløsninger på områder, hvor det private marked har vanskeligt ved at levere finansieringsløsninger på egen hånd.

Hvordan arbejder vi?
Vores hverdag er præget af, at vi arbejder i et politisk miljø. Det betyder, at der er mange øjne på de ting, vi laver og ofte en hektisk hverdag. Til gengæld er der også garanti for mange spændende opgaver med stor aktualitet.

For at få succes i jobbet er det afgørende:

- At du har interesse for det finansielle område.
- At du ønsker at bidrage til udviklingen af gode rammevilkår for erhvervslivet
- At du har et skarpt blik for, hvordan målrettede tiltag påvirker ikke bare virksomheder, men også forbrugere og samfundsøkonomien som helhed.
- At du trives med, at tingene skal gå stærkt, og vi alle hjælper til for at få boldene trillet i mål.

Hvem er du?
Du har en uddannelse som cand.polit., cand.scient.pol. eller lignende. Du kan være nyuddannet eller have nogle års erfaring, men uanset hvad skal du have interesse for det finansielle område.

For os er det centralt:

- At du hurtig kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger, også på områder, du ikke kender godt i forvejen.
- At du bruger din kreativitet, din veludviklede analytiske sans og din evne til at strukturere komplekse problemstillinger for at få opgaverne løst bedst muligt.
- At du har en positiv tilgang til både dine opgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.

Om ansættelsen
Du vil blive ansat efter overenskomsten for akademikere i staten.

Interesseret?
Send din ansøgning via linket eller på http://em.dk/job-og-karriere senest d. 3. juni 2019. Husk også at uploade dit CV, dine eksamenspapirer og andet relevant materiale.

Samtaler forventes at blive afholdt i ugerne 23-25. Vi bruger logiktest og personlighedsanalyse i rekrutteringen. Du kan blive bedt om at løse en faglig case i forbindelse med samtalen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Julie Sonne på tlf. 91 39 94 26 eller chefkonsulent Helle Dam Sørensen på tlf. 91 33 70 13.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement?
Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på alle virksomheder og de fleste danskeres liv.

Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark.

Praktisk information

Erhvervsministeriet Departementet

 
Slotsholmsgade 10
Telefon 91337117
Beliggenhed