Specialkonsulent til Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i Aarhus

Østjyllands Politi, Hovedstation, og Rigspolitiet

Østjylland
14-05-2019
Expires
27-05-2019

Aarhus, Rigspolitiet, Koncernstyring

Vil du være med til at videreudvikle et nyt og landsdækkende sekretariat, som er en vigtig brik i indsatsen for at få kriminalitetstruede unge på ret køl? Er du samtidig en dygtig jurist med interesse for nævnsbetjening og sagsbehandling i komplekse sager med mange aktører? Så er du måske vores nye specialkonsulent i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i Aarhus.

I vores nyetablerede sekretariat er vi 13 jurister og 6 administrative kolleger. Tilsammen betjener vi Ungdomskriminalitetsnævnet i hele landet. Vi har kontorer i henholdsvis København, Næstved, Aarhus og Fredericia.

Som vores nye kollega skal du være med til at videreudvikle sekretariatet og løse de mange forskellige opgaver, der følger med. Du bliver dermed en væsentlig brik i implementeringen af ungdomskriminalitetsreformen, der skal forebygge kriminalitet blandt 10-17-årige. Du bliver en del af et juridisk miljø og skal sammen med de juridiske og administrative kolleger udvikle det kollegiale og faglige fællesskab på tværs af sekretariatets lokationer.

Du leverer nævnsbetjening af høj kvalitet
Din primære opgave bliver at betjene Ungdomskriminalitetsnævnet. Det betyder, at du løbende forbereder og kvalitetssikrer sagerne, som nævnet skal behandle, og at du under nævnsmøderne – som afholdes løbende i alle politikredse – fungerer som nævnssekretær. Du vil i nævnsbetjeningen bl.a. samarbejde med forebyggelsesenhederne i politiet, kommunerne og den nye ungekriminalforsorg om at forberede og formidle nævnets afgørelser.

Ud over den løbende nævnsbetjening vil du som specialkonsulent i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat løse en række øvrige opgaver, som knytter sig til nævnsbetjeningen. Det drejer sig bl.a. om faglig vejledning af sekretariatets øvrige juridiske og administrative medarbejdere, kvalitetssikring af forhandlingsprotokoller og afgørelser, udarbejdelse af årsberetning, bidrag til folketingsbesvarelser og pressehenvendelser. Du kan også indgå i arbejdet med at håndtere aktindsigtsanmodninger og spørgsmål fra forskningsinstitutioner samt udarbejde ledelsesinformation om sekretariatets sagsbehandling mv.

Du har pionerånd krydret med juridiske kompetencer
Vi forventer, at du er uddannet jurist kombineret med en flerårig erfaring fra en lignende funktion eller fra et ledelsessekretariat. Din faglighed og dine forvaltningsretlige kompetencer er i top, og du evner hurtigt at sætte dig ind i komplicerede sager og identificere relevante problemstillinger. Har du direkte kendskab til og erfaring med betjening af et kommunalt børn- og ungeudvalg, nævnsbetjening, politi eller anklagemyndighed eller klagesagsbehandling i sager om udsatte børn og unge el.lign., er det en klar fordel.

Det er vigtigt, at du ønsker at virke på en landsdækkende arbejdsplads, der er etableret på flere adresser, og hvor fleksibilitet, kommunikation over afstande og rejseaktivitet er en del af den daglige opgaveløsning.

Du er som person kendetegnet ved at koordinere, skabe overblik og arbejde struktureret og løsningsorienteret – også når det går stærkt. Du får mange forskellige samarbejdsflader, både internt og eksternt, og det kræver, at du er god til at skabe netværk og generelt trives med tværfagligt samarbejde, herunder løbende skriftlig og mundtlig dialog med samarbejdspartnerne, ligesom du skal trives med opgaver af praktisk karakter, som også er en del af arbejdet. Du er medspiller i et fagligt dygtigt team, hvor du aktivt byder ind, når der skal findes løsninger. Samtidig skal du kunne arbejde selvstændigt med opgaverne i sekretariatet.

Du skriver og leverer skarpe produkter af høj kvalitet til tiden. Samtidig har du flair for og lyst til at bidrage til udvikling af gode processer og er i stand til at få dem til at fungere i praksis.

Du trives med at arbejde i en organisation, der har stor politisk bevågenhed, og du har en veludviklet politisk forståelse.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation og bliver indplaceret som specialkonsulent.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med tjenestested i Aarhus. Det forventes dog, at du i nogle tilfælde også vil skulle deltage i møder og opgaver på lokationerne i Fredericia, København og Næstved.

Du løser til tider opgaver, der kræver rejseaktivitet med kort varsel, ligesom der generelt må forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med Ungdomskriminalitetsnævnets møder, hvorfor det vil være en fordel med et kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Marianne Schmidt på tlf. 2124 3281 eller chefkonsulent Jesper Faurholt på tlf. 4137 0962.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde samtaler i ugerne 23 og 24. Samtalerne afvikles i Aarhus.

Politisk fokus på ungdomskriminalitet
Regeringen indgik i juni 2018 en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft den 1. januar 2019. Som led i aftalen er oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn, som skal træffe afgørelse i sager om børn og unge, som er mistænkt eller dømt for at have begået alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Nævnet skal sikre en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til den unge i form af både forbedringsforløb og straksreaktioner, som er af opdragende og så vidt muligt også genoprettende karakter. Det er bestemt i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, at politiet skal stille sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Du kan læse mere om Ungdomskriminalitetsnævnet og sekretariatet i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet samt på nævnets hjemmeside, www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk

Praktisk information

Østjyllands Politi, Hovedstation, og Rigspolitiet

 
Ridderstræde 1
Telefon 21243281
Beliggenhed