Uddannelsesleder

ROSKILDE HANDELSSKOLE

Midtsjælland
14-05-2019
Expires
03-06-2019

Vi ønsker at styrke den daglige pædagogiske ledelse på Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole og søger derfor en visionær uddannelsesleder. 

Den nye uddannelsesleder vil indgå i det eksisterende ledelsesteam med en uddannelseschef og to uddannelsesledere og vil bidrage med at styrke den daglige pædagogiske ledelse af studieretningsteams og pædagogiske udviklingsopgaver.

Ledelsesteamet har et tæt dagligt samarbejde med lærerkollegiet om at implementere gymnasiereformen, koordinere og prioritere de daglige opgaver - og vigtigst at understøtte, at gymnasiet sikrer de cirka 1100 elever den bedst mulige uddannelse.

Som uddannelsesleder bliver dine primære opgaver pædagogisk ledelse og pædagogiske udviklingsopgaver, herunder at varetage opgaven som nærmeste leder for cirka 25 lærere, leder af 4-5 studieretningsteams og et tilsvarende antal faggrupper, koordinering og initiering af udviklingsopgaver, samt den daglige pædagogiske administration og ledelsesmæssige rutiner. 

Vi lægger vægt på, at du:

  • er lyttende og anerkendende i din ledelsesstil
  • er visionær og har erfaring med pædagogisk udvikling
  • har en positiv tilgang til hverdagens udfordringer og har humoristisk sans
  • er udadvendt, empatisk og god til relationer
  • er en synlig leder
  • er god til tydelig kommunikation
  • har gode samarbejdsevner
  • har undervisningskompetence i mindst et gymnasiefag.

Ledelseserfaring er et krav for at komme i betragtning til stillingen. Det vigtigste er dit engagement for at skabe et godt gymnasium for vores elever og indgå i et udviklingsorienteret ledelsesteam, hvor det daglige samarbejde om opgaverne vægtes højt, men hvor det også forventes, at du kan løse opgaverne med stor selvstændighed og resultatorientering. Der er knyttet undervisningsforpligtelse svarende til cirka  ½ af arbejdstiden til stillingen.

Om os
Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole er et dynamisk og pædagogisk velfunderet gymnasium med gode muligheder for fortsat udvikling. Vi sætter eleven og elevens læring i centrum, og det understøttes med nye pædagogiske og didaktiske udviklingstiltag og –projekter. 


Gymnasiet tilbyder et bredt spekter af studieretninger, hvoraf mange har et internationalt fokus. Vores samarbejdspartnere findes således både lokalt og på verdensplan.

Ledelsen på Handelsgymnasiet består af en uddannelseschef og to pædagogiske uddannelsesledere, som sammen varetager den daglige pædagogiske ledelse af cirka 90 undervisere og cirka 1100 gymnasieelever.

Gymnasiet udgør sammen med de øvrige uddannelser på Roskilde Handelsskole en familievenlig og fleksibel arbejdsplads med engagerede kolleger og elever. Tonen er præget af respekt, dialogen er åben og ærlig.

Tiltrædelse
1. august 2019.

Ansøgningsfrist
3. juni 2019. Samtaler afholdes i uge 24 og 25.

Ansøgning, cv og relevant dokumentation sendes samlet i ét dokument til uddannelsesleder@rhs.dk.

Alle interesserede ansøgere med den rette profil opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

Mere information
Du er velkommen til at kontakte uddannelseschef på Handelsgymnasiet Anne Kirstine Frandsen på telefon 8852 3200 for at høre mere om stillingen.

Praktisk information

ROSKILDE HANDELSSKOLE

Anne Kirstine Frandsen
Bakkesvinget 67
Telefon 88523200
Beliggenhed