Undervisere med en ph.d., kandidat eller master søges til Læreruddannelsen i Jelling

UCL Stationsvej

Syd- og Sønderjylland
13-05-2019
Expires
31-05-2019

Læreruddannelsen i Jelling søger pr. 1. august 2019 eller snarest derefter to undervisere til nedenstående stillinger:

Stilling 1

En fastansat underviser, som kan varetage uddannelsens praktikkoordinatorfunktion og kan undervise i læreruddannelsens moduler fx indenfor undervisningsfaget dansk, kristendomskundskab/religion og/eller indenfor moduler i ’lærerens grundfaglighed’.

Stilling 2

En barselsvikar i en kvotaansættelse på 70 - 80%, som kan undervise i dansk og i moduler indenfor pædagogik og lærerfaglighed.

For begge stillinger gælder, at opgaverne vil omfatte undervisnings- og vejledningsopgaver af studerende, dels i undervisningsfag og LG-moduler samt vejledning i forbindelse med prøver, praktik og professionsbachelorprojekter.

Du forventes at deltage i faglige og kollegiale fora og kan tillige få opgaver i forhold til studieunderstøttende tiltag samt udviklings- og forskningsopgaver.

Du vil som udgangspunkt have arbejdsplads i Jelling, men opgaver på de øvrige af UCL\\'s lokationer vil kunne komme i spil på et senere tidspunkt som eksempelvis på Læreruddannelsen på Fyn.

Vi tilbyder

Læreruddannelsen i Jelling er en del af Campus Jelling, som blandt andet består af Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, et Videncenter og en Friskole.

Du vil møde et stærkt fagligt og socialt miljø med gode muligheder for kollegial sparring, men også et miljø med stor forandringshastighed og udviklingsmuligheder, som på sigt kan indebære nye opgaver.

Campus Jelling er på en gang en mindre enhed med den fysiske nærhed og det studiemiljø, som det tilsiger - samtidig med at uddannelsen er en del af UCL og arbejder tæt sammen med de øvrige uddannelser for eksempel Læreruddannelsen på Fyn og uddannelserne på Campus Vejle.

Det specielle ved Jelling, som uddannelsessted er det tætte samarbejde med Pædagoguddannelsen, Historie-Lab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling samt praksis.

Studerende i Jelling møder praksis allerede fra første dag på studiet, da vi deler bygninger med Jelling Friskole. Vi arbejder tæt sammen med praksis med henblik på at uddanne de studerende bedst muligt.

Vores forventninger

Vi forventer, at du har relevante faglige kvalifikationer på ph.d.-, kandidat- eller masterniveau og har undervisningserfaring, samt at du kan indgå i et konstruktivt og udviklende samarbejde med både kollegaer og studerende.

Vi forventer desuden, at du er fagligt engageret og aktivt kan bidrage til udvikling af læreruddannelsen og de fag, du kommer til at undervise i.

Særligt for praktikkoordinatorfunktionen er det en fordel med kendskab til Læreruddannelsens praktik, praksisfeltet og desuden at have gode samarbejdskompetencer.

Det vil tillige være en fordel, hvis du har:

  • indsigt og viden om lærerprofessionen
  • har kompetencer til at anvende teknologi i undervisningssammenhænge
  • kan håndtere undervisning og andre opgaver i en kompleks uddannelsespraksis

Løn- og ansættelsesvilkår

Stilling 1

Du bliver ansat som adjunkt på 37 timer i gennemsnit pr. uge. Dit primære ansættelsessted vil være Stationsvej 4 i Jelling.

Du vil blive ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Hvis en ansøger har en anden uddannelse/baggrund, kan der ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Stillingen er omfattet af principperne om NyLøn.

Bliver du ansat som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jf. Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvis du er lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur sker ansættelsen som lektor.

Stilling 2

Du bliver ansat som adjunkt-vikar på ca. 29 timer i gennemsnit pr. uge. Dit ansættelsessted vil være Stationsvej 4 i Jelling.

Du vil blive ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Hvis en ansøger har en anden uddannelse/baggrund, kan der ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Stillingen er ikke omfattet et lektorkvalificeringsforløb.

Vil du vide mere om stillingen?

Har du brug for yderligere oplysninger inden du søger stillingen som underviser, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Annette Falk på mobil 2494 7503 eller mail falk@ucl.dk eller uddannelsesleder Lotte Skinnebach på mobil 2479 8457 eller mail lihs@ucl.dk.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 24.

Ansøgning

Send din ansøgning via www.ucl.dk/job senest den 31. maj 2019.

 

1. august 2018 fusionerede Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Den nye institution udbyder 41 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser pa° akademi- og diplomniveau. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Uddannelserne udbydes i Odense, Vejle, Svendborg, Jelling og Fredericia.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder uddannelser inden for sundhed, teknologi og byggeri, business, pædagogik og samfundsfag.

 

Praktisk information

UCL Stationsvej

 
Stationsvej 4
Telefon 24947503
Beliggenhed