Vor Frue sogn og Sankt Jørgens sogn, Svendborg i Fyens Stift

Fyens Stift

Fyn
07-05-2019
Expires
04-06-2019

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vor Frue og Sankt Jørgens sogn, Svendborg i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019.

Stillingen er en fuldtidsstilling fordelt med 50% i Vor Frue Sogn og 50% i Sankt Jørgens sogn. De 50% i Sankt Jørgens sogn dækker samtidig en bistandsforpligtelse til Sørup.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen er tidsbegrænset til 31.12.20.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C,

e-post: KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 07.05.2019

Udløber: forlænget til 04.06.19

Praktisk information

Fyens Stift

Fyens Stift Odense
Klingenberg 2
Telefon 66123024
Beliggenhed