Sognepræst i Horsens Vor Frelsers Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift

Østjylland
07-05-2019
Expires
10-06-2019

En stilling som sognepræst i Vor Frelsers Pastorat i Aarhus Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet en særlig forpligtelse på 10% til at varetage børnegudstjenester for børn og deres familier i Horsens midtby.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et løngruppe 2 tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 32.800 kr. årligt. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe- riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidrag vil blive fastsat efter vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og indsendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: kmaar-ansoegning@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Praktisk information

Aarhus Stift

 
Telefon 86145100
Beliggenhed