Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kontorchef til Finansministeriets departement

Finansministeriets Departementet

Storkøbenhavn
01-05-2019
Expires
19-05-2019

Vil du stå i spidsen for det sekretariat, der skal bistå kommissionen for grøn omstilling af personbiler i Danmark (bilkommissionen)? Som kontorchef får du ansvar for det sekretariat, der skal understøtte kommissionens arbejde med at levere en konkret strategi for den grønne omstilling af personbiler i Danmark samtidig med, at det er muligt at fastholde statens provenu.Om stillingen
Bilkommissionen skal vise vejen for, hvordan alle nye personbiler senest fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler. Som kontorchef skal du være med til at tilvejebringe de relevante analyser mv., der kan danne grundlag for kommissionens konkrete forslag til at fremme udrulningen af grønne biler og derigennem bidrage til den grønne omstilling.

Det vil blandt andet indebære:
• Afdækning af markedet for lav- og nulemissionsbiler, herunder markedstendenser mv.
• Afdækning af effekter i forhold til klima, luft- og støjforurening, mobilitet og trængsel, statens
indtægter og andre eksterne omkostninger
• Indretning af afgiftssystemet ved udbredelse af lav- og nulemissionsbiler
• Analyse af infrastrukturen, herunder ladeinfrastrukturen og energiforsyningen.

Om kommissionen
Kommissionen består ud over formand Anders Eldrup af yderligere fem eksterne medlemmer og fire eksperter fra ministerierne. Herudover etableres en følgegruppe til kommissionen. Du bliver kontorchef for kommissionens sekretariat, der vil bestå af 6-7 medarbejdere fra relevante ministerier, hvor der dog kun er formelt personaleansvar for de medarbejdere, der er indstationeret fra Finansministeriet.

Du kan læse mere om kommissionens arbejde her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/02/regeringen-nedsaetter-kommission-for-groen-omstilling-af-personbiler

Hvem er du?
Du vil som kontorchef skulle lede sekretariatet, udvikle medarbejderne samt implementere sekretariatets strategiske sigtelinjer.

Vi lægger i den forbindelse vægt på:
• Stærkt lederpotentiale, herunder evne og lyst til at sætte mål og retning samt at udvikle kontorets
dygtige medarbejdere
• Høj faglighed og stærke analytiske kompetencer
• Performanceorientering med fokus på at skabe resultater af høj kvalitet
• Personligt engagement, gennemslagskraft og beslutningskraft
• Dømmekraft og integritet
• Gode evner til at formidle fagligt komplekse problemstillinger
• Stærk samarbejdspartner internt og eksternt
• Erfaring fra centraladministrationen
• Erfaring inden for kommissionens fagområde er en betingelse, da kontorchefen
forventes at være tæt på den faglige opgaveløsning.

Hvad tilbyder vi?
Du vil stå i spidsen for en gruppe medarbejdere, som er særdeles kompetente, ambitiøse og motiverede. Og du vil blive en del af en ambitiøs ledergruppe.
Du vil få et stort ledelsesrum med mulighed for at udvikle din personlige ledelsesstil og sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Samtidig vil du også få den nødvendige rygdækning og opbakning.

Stillingen udgør således en unik platform for at udvikle en stærk og helstøbt lederprofil med fokus på både strategisk ledelse, faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse. Vores vision er at udvikle fremtidens topledere.

Om Finansministeriet
Finansministeriet varetager en bred vifte af opgaver, som enkeltvis og samlet bidrager til at give regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Departementet består af 5 centre og 9 kontorer.

Læs mere om Finansministeriet på www.fm.dk/job-og-karriere/fm-som-arbejdsplads.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne og rammerne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Lars Haagen Pedersen på lhp@fm.dk.

Ansøgning
Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Din ansøgning skal indsendes via linket "Søg her" og være modtaget senest 19. maj 2019.

Beliggenhed