Faglig leder af det økonomisk administrative område i Tilskudsforvaltningen

Socialstyrelsen

Fyn
15-04-2019
Expires
20-05-2019

Kan du lide at have hånden på roret og sikre en stabil og effektiv drift? Brænder du for at optimere og udvikle forretningsprocesser gennem ledelse af fagområde såvel som medarbejdere?

Vi tilbyder…
En spændende og udviklende lederstilling, hvor du kan sætte dit præg på tilrettelæggelse og driften af Socialstyrelsens tilskudsadministrative område. Der forestår en række udviklingsprojekter i relation til systemunderstøttelse, regnskabskontrol og tilskudsmodtagerne. Kan du lide at arbejde i højt tempo med brede kontaktflader til en bred vifte af tilskudsmodtagere, departement, og øvrige centre i Socialstyrelsen, så er her en enestående mulighed for at bruge din faglighed i et uformelt miljø med høje faglige ambitioner.

Stillingsbeskrivelse
I Tilskudsforvaltning er vi lige nu ved at konsolidere og videreudvikle styrelsens administrative koncept på tilskudsområdet, herunder systematisere data og ledelsesinformation for hele enheden. Herudover forestår en række udviklingsopgaver i forhold til regnskabskontrollen. Arbejdet fordrer et analytisk blik på de tilhørende procedurer, og der skal arbejdes med at forene de forretningsmæssige behov for et effektivt kontrolmiljø med en god administrativ kultur i enheden. Den faglige leder skal sikre gennemførelse af kommende udviklingsopgaver, den løbende driftsmæssige processer og samtidig være med til at realisere den løbende udvikling af driften.

Det tilskudsadministrative system skal udskiftes inden for det næste års tid, og i den forbindelse er du tiltænkt en aktiv rolle i relation til at sikre styrelsens behov i relation til kravspecifikation, udvikling og implementering.

Stillingen omfatter bl.a. arbejdsopgaver som

 • Daglig ledelse af medarbejderne i det administrative team
 • Koordinering af enhedens ressourcer og opgaver, så deadlines overholdes - også i spidsbelastningsperioder
 • Sparringspartner for Økonomienheden i de daglige snitflader i opgaveløsningen
 • Projektejer for en række af teamets mange udviklingsprojekter.
Din profil
Vi forventer, at du har en relevant erfaringsmæssig baggrund, som eksempelvis regnskabschef, faglig koordinator i en regnskabsenhed eller lignende. Uddannelsesmæssigt kan du have en baggrund som cand. merc. aud., cand. merc. cand. oecon. eller du kan have en HK faglig eller revisionsfaglig baggrund og i kraft af din karriere have oparbejdet de nødvendige kompetencer. Der vil blive lagt vægt på erfaring med statslig økonomistyring, ligesom det er vigtigt, at du både mestrer talmæssige sammenhænge såvel som organisatorisk forståelse internt og eksternt, herunder ikke mindst for sagsgange i en politisk ledet organisation.

I dit daglige arbejde er du resultatorienteret, initiativrig og samarbejdsorienteret. Du løser dine opgaver med sans for både detaljer og overblik og de sammenhænge som opgaverne indgår i. I din ledelse lægger du vægt på at fremstå tillidsvækkende, udtrykke klare forventninger og give plads til medarbejdernes initiativ og udvikling.

Desuden lægger vi vægt på, at du
 • kan arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet
 • kan identificere behov og bidrage til udviklingen af nye og effektive løsninger
 • kan udvikle og optimere effektive arbejdsgange
 • kan vidensdele samt samarbejde godt internt og eksternt
 • udviser engagement og motivation både fagligt og socialt
 • er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel
 • bidrager til egen læring og udvikling
 • formidler mundtligt og skriftligt klart og præcist med overbevisning og troværdighed
 • kan agere inden for rammerne af god embedsmandsskik.
Om Tilskudsforvaltning
Tilskudsforvaltning er et tværgående kontor, som er en del af Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning. Vi beskæftiger os både med forvaltningsmæssige, økonomiske, juridiske og socialfaglige opgaver.

Tilskudsforvaltning er organiseret i fire teams – tre faglige teams og et administrativt team. De tre faglige teams består af i alt godt 20 medarbejdere og hver en leder, mens det administrative team består af knap 10 medarbejdere med den nye leder i dette opslag.

Vores kerneopgave er at udmønte og administrere de midler, der afsættes i de årlige finanslovsaftaler og sikre, at de politiske mål med initiativerne opfyldes. Vi udmønter årligt ca. 1. mia. kr. til projekter og indsatser på socialområdet og sikrer den løbende opfølgning på midlerne. Der skal som led i opfølgningen bl.a. sagsbehandles ca. 1.000 regnskaber og 700 rapporter årligt.

Kontoret har mange samarbejdsflader i og uden for styrelsen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets departement og bidrager bl.a. til ministerbetjeningen.

Fælles for kontoret er, at alle er fagligt ambitiøse, har en uformel omgangstone og et stærkt kollegaskab.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. august 2019 eller tidligere. Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation. Lønnen fastsættes ud fra erfaring og kompetencer.
Stillingernes ansættelsesområde er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler
Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk. Der er ansøgningsfrist den 20. maj 2019.

Vi afholder første samtalerunde den 6. juni 2019 og anden samtalerunde den 19. juni 2019. Der vil indgå et testforløb for alle kandidater, som går videre til anden samtalerunde.

Vil du vide mere?
Du kan få flere oplysninger om tilskudsforvaltningen ved at kontakte Kontorchef Mette Holm Sørensen på tlf.: 6196 5660, mehs@socialstyrelsen.dk eller om stillingens specifikke indhold ved at kontakte Økonomichef Doris Tranberg Jørgensen på tlf.: 6196 5679, djor@socialstyrelsen.dk eller ved at kontakte chefkonsulent Thomas Gajhede, Mercuri Urval 20 84 10 30, thomas.gajhede@mercuriurval.com eller på www.socialstyrelsen.dk.

Praktisk information

Socialstyrelsen

 
Edisonsvej 18, 1.
Telefon 61965660
Beliggenhed