Professorsekretær ved Institut for Klinisk Medicin

Aarhus Universitet

Østjylland
15-04-2019
Expires
25-04-2019

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Health, søger pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter en professorsekretær til vores lærestolsprofessor i kirurgi.

Forskningsafsnittet
Mave- og Tarmkirurgi har ca. 340 medarbejdere, herunder 21 overlæger og 3 professorer. I 2017 udførte afdelingen 14.500 operationer inkl. endoskopier. Forskningen på Mave- og Tarmkirurgi indbefatter forskning inden for øvre gastrointestinal og hepato-pankreato-biliær kirurgi, kolorektal kirurgi, proktologi og senfølger.

Afdelingen er netop flyttet til Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Aarhus N.

Du vil komme til at arbejde i en attraktiv, dynamisk og tværfaglig forskningsenhed med professorer, seniorforskere, ph.d.- og forskningssårsstuderende samt forskningssygeplejersker.

Dine opgaver
Dine opgaver som professorsekretær vil være mangfoldige, alsidige og forankret på både universitetet(AU) og på universitetshospitalet (AUH).

Økonomistyring

 • Fakturahåndtering
 • Lønmidler – og oprettelse af medarbejdere der skal lønnes af fondsmidler
 • Projektøkonomi for de enkelte forskningsbevillinger; budget, løbende overblik og opfølgning samt års-/slutopgørelse
 • Overblik over og håndhævelse af hvilke forskningsmidler der skal bruges til hvad i feltet mellem AU og AUH
 • Refusion af udgifter (udlæg og rejseafregninger)

Sekretæropgaver
 • PA for lærestolsprofessoren, herunder, bl.a.:
  • Kalenderstyring og mailassistance
  • Rejsebooking
 • Bestilling af forplejning og booking af lokaler
 • Ferie/fraværsregistrering
 • Vedligehold af Forskningsafsnittets hjemmeside og anden kommunikation om forskningsaktiviteter
 • Varebestilling, fx IT-udstyr, kontorartikler og andet udstyr til afdelingen
 • Diverse ad hoc opgaver

Personaleopgaver
 • Oprette studerende i diverse systemer (BSK, EPJ etc.)
 • Ansvarlig for udlevering og tilbagelevering af personalekort
 • Udsende diverse materiale inden start på afdelingen
 • Medvirke ved introduktion til afdelingen og evaluering af afdelingen
 • Bidrage til udarbejdelse af undervisningsplan
 • Være kontaktperson og bindeled for studerende og læger og universitetet

Forskningsopgaver
 • Selvstændig varetagelse af PURE (forskningsdatabase med publikationer), herunder indtastning og godkendelse af publikationer i PURE
 • Sprogkorrektur af engelske manuskripter
 • Redaktør på forskningsafsnittets nyhedsbrev og ansvarlig for mailhåndtering til forskningsafsnittets hovedpostkasse
 • Assistance ved protokoludarbejdelse
 • Indhentning af tilladelser, implementering, indsamling og registrering af dato samt sprogrevision

Vores forventninger til dig
Vi søger en fleksibel og imødekommende person, som arbejder struktureret og har god økonomiforståelse. Du skal være serviceminded og have stærke sproglige kompetencer på såvel dansk som engelsk. Vi forestiller os således, at du har en sproglig eller sundhedsfaglig baggrund enten på bachelor- eller kandidatniveau.

Vi håber at finde en professorsekretær som kan blive det administrative anker for hele forskningsafsnittet og leder derfor efter dig, som trives i orkanens øje og nyder at have en stor kontaktflade og mange forskellige ansvarsområder og opgaver.

Vi forventer, at du har let ved at anvende forskellige IT-systemer. Det vil være en klar fordel, hvis du har kendskab til Aarhus Universitets forskellige IT-systemer, herunder PURE og IndFak og/eller Aarhus Universitetshospitals systemer, herunder ØS, ILM og ProNestor.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer/uge), og du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Organisatorisk vil du referere til sekretariatslederen på Institut for Klinisk Medicin, men den daglige faglige reference vil være til lærestolsprofessoren.

Vil du vide mere?
Hvis du vil høre mere om stillingen eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte lærestolsprofessor Lene Hjerrild Iversen på 4034 6665 eller sekretariatsleder Linda Ibsen, 7845 9002.

Vi holder samtaler d. 29. april 2019.

Du kan læse mere om Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet her: www.clin.au.dk

Ansættelsesgrundlag
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/ansaettelsesprocedurer-paa-health/Vejledning-for-ansøgere_-_teknisk-administrative-stillinger).

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via vores online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist:
25. april 2019

 

Praktisk information

Aarhus Universitet

 
Tage-Hansens Gade 2
Telefon -
Beliggenhed