Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sekretariatschef til Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat

Koncernstyring, polititorvet

Storkøbenhavn
09-04-2019
Expires
22-04-2019

København, Rigspolitiet, Koncernstyring

Vil du være med til at videreudvikle et helt nyt og landsdækkende sekretariat, som er en vigtig brik i indsatsen for at få kriminalitetstruede unge på ret køl? Er du samtidig en inspirerende og dygtig leder med interesse for udvikling af effektive sagsgange i en kompleks organisation med mange aktører? Så er det måske dig, der er vores nye sekretariatschef i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat.

Som sekretariatschef er du med til at sikre kapacitetsopbygningen og videreudviklingen af en helt ny arbejdsplads, og du er ansvarlig for at løse de mange forskellige opgaver, der følger med. Du har derved en central rolle i implementeringen af ungdomskriminalitetsreformen, der skal forebygge kriminalitet blandt de10-17-årige. Samtidig bliver du en del af et juridisk miljø, hvor du sammen med dine medarbejdere skal være med til at konsolidere det kollegiale og faglige fællesskab på tværs af sekretariatets lokationer.

Du skaber retning og et stærkt juridisk fundament
Som sekretariatschef er du leder for og bliver understøttet af ca. 24 dygtige, specialiserede medarbejdere, hvoraf størstedelen har en juridisk baggrund. Sekretariatet er fordelt på fire lokationer i hhv. Fredericia, Aarhus, Næstved og København, og tilsammen betjener sekretariatet Ungdomskriminalitetsnævnet i hele landet. Du er ansvarlig for at initiere en løbende faglig og personlig udvikling hos medarbejderne og sikre, at der er fokus på et godt og fagligt arbejdsmiljø.

Dine vigtigste opgaver bliver at

• betjene Ungdomskriminalitetsnævnet og nævnets formand, hvilket betyder, at du er ansvarlig for den løbende tilrettelæggelse og optimering af effektive sagsgange i sekretariatet og i forbindelse med afviklingen af møder Ungdomskriminalitetsnævnet.
• være garant for legaliteten af centrets sagsgange og afgørelser.
• sikre den nødvendige prioritering og visitation af opgaverne gennem faglig sparring og kvalitetssikring af sekretariatets arbejde og leverancer.
• sikre koordination med og gode samarbejdsrelationer til de mange andre myndigheder, der indgår i den styrkede indsats mod ungdomskriminalitet.

Sekretariatet er en uafhængig instans, men organisatorisk forankret i Rigspolitiet, da Rigspolitiet har til opgave at stille sekretariatsbistand til rådighed for Ungdomskriminalitetsnævnet. Du er derfor også ansvarlig for at sikre godt samarbejde mellem sekretariatet og relevante afdelinger i Rigspolitiet.

Du har stærke lederegenskaber
Vi forventer, at du er uddannet jurist og har konkret erfaring med personaleledelse – gerne fra en statslig eller anden offentlig organisation. Din faglighed og dine forvaltningsretlige kompetencer er i top, og du har muligvis videreuddannelse inden for eksempelvis ledelse, strategi- og organisationsudvikling, offentlig forvaltning og lovgivning mm.

Det er derudover vigtigt, at du er vedholdende og ønsker at være med til at sikre den fortsatte udvikling af sekretariatet, og at du ser mulighederne i ledelse af en landsdækkende arbejdsplads på flere adresser. Du er en dygtig strategisk oversætter, der evner at omsætte retning til handling og konkrete mål, og du evner at generere og gribe ideer fra medarbejdere og andre interessenter og omsætte dem til synlige resultater. Du forstår at tænke i løsninger, som bidrager på tværs af sekretariatet og de myndigheder, der er involveret i den styrkede indsats mod ungdomskriminalitet.

Du har den nødvendige personlige robusthed og gennemslagskraft til at skabe dit eget ledelsesrum i en enhed under udvikling med højt specialiserede medarbejdere. Som leder har du blik for at skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på tillid, trivsel, engagement og udvikling. Du sikrer, at de rette kompetencer udvikles og tilføres i forhold til enhedens mål, og at enheden udvikler sig i takt med de eksterne krav. Som person er du god til at opbygge de relationer, der sikrer et tæt og konstruktivt samarbejde både internt og eksternt.

Ansættelsesforhold

Ansættelsen kan ske efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten og er en åremålsstilling. Stillingen er placeret i løngruppe 1/lønramme 37, og der vil være mulighed for at forhandle et personligt tillæg.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København V.

Der må forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med Ungdomskriminalitetsnævnets møder, herunder med kort varsel, hvorfor det vil være en fordel med et kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomidirektør Thomas Østrup Møller på tlf. 4515 2100.

Du kan finde generel information om politiet og politiet som arbejdsplads på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde de første samtaler i uge 18.

Politisk fokus på ungdomskriminalitet
Regeringen har indgået aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som led i aftalen oprettes der et Ungdomskriminalitetsnævn, som skal træffe afgørelse i sager om børn og unge, som er mistænkt eller dømt for at have begået alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Nævnet skal sikre en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til den unge, herunder straksreaktioner, som er af opdragende og så vidt muligt også genoprettende karakter. Nævnet kan derudover fastsætte forbedringsforløb for de unge, og skal sikre, at myndighederne iværksætter relevante indsatser for den enkelte unge. Politiet skal stille sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Beliggenhed