Adjunkt, professionshøjskole

UCL Niels Bohrs Allé

Fyn
05-04-2019
Expires
24-04-2019

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en adjunkt/lektor til fast stilling i fysik/kemi i kombination med natur og teknologi på læreruddannelsen på Fyn og med tilknytning til Afdeling for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund

Læreruddannelsen på Fyn har de seneste år oplevet stigende optag af studerende. Læreruddannelsen på Fyn søger derfor adjunkt/lektor, gerne med phd, til en fast stilling i fysik/ kemi i kombination med natur og teknologi.

Som adjunkt/lektor på Læreruddannelsen på Fyn, vil du medvirke til at skabe et godt studie- og arbejdsmiljø for ca. 1100 studerende og 40 uddannelsesfaglige medarbejdere

Arbejdet er primært knyttet til undervisning i læreruddannelsen og omfatter undervisning, vejledning af studerende samt deltagelse i faglige fora. Hertil kan der komme opgaver i andre af UCL’s afdelinger, fx inden for Anvendt forskning i pædagogik og samfund eller i Efter- og Videreuddannelsen samt på pædagoguddannelsen.

Dine opgaver vil primært ligge i Odense.

Vi forventer, at du:

  • har relevante faglige kvalifikationer på kandidat- eller masterniveau

  • har indsigt i lærerprofessionen og det at uddanne til en profession

  • kan tilrettelægge undervisningen med relevant indhold ifht kompetenceområderne

  • kan gennemføre spændende undervisning og studieaktiviteter på et højt fagligt niveau

  • kan skabe motivation og engagement hos de studerende

  • kan inddrage teknologi og teknologiforståelse i undervisningssammenhænge

  • kan udvikle, gennemføre og formidle uddannelsesrelevante udviklings- og forskningsprojekter af høj kvalitet i samarbejde med kollegaer

  • har interesse for uddannelses- og undervisningsudvikling

  • kan samarbejde konstruktivt med både kolleger og studerende på tværs af organisationen

Ansættelse

Der påregnes en ugentlig arbejdstid på 37 timer med start den 1.august 2019 eller hurtigst muligt herefter.

Dit primære ansættelsessted vil være i Odense men du vil også få opgaver på andre af UCL’s lokationer.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Er du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur, sker ansættelsen som lektor.

Flere oplysninger

Såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybende information om stillingen, kan du kontakte uddannelsesleder Dorthe Kingo Thruelsen på tlf. 30914753.

Samtaler

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. maj 2019.

Ved samtalen skal du forholde dig til en case, som du vil modtage 14 dage før samtalen.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning via www.ucl.dk/job senest den 24. april 2019.

Praktisk information

UCL Niels Bohrs Allé

 
Niels Bohrs Allé 1
Telefon 30914753
Beliggenhed