Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Centeradministrator søges til biomedicinsk elitecenter på Københavns Universitet

KU - SCIENCE BIO - BRIC

Storkøbenhavn
25-03-2019
Expires
01-05-2019

Centeradministrator søges til biomedicinsk elitecenter på Københavns Universitet

Har du organisatorisk overblik, er god til at tilrettelægge administrative processer og har stærke samarbejdsevner – så er du måske BRICs nye centeradministrator. Vi søger en ny administrator, som kan understøtte BRICs koordinerende administrative opgaver, herunder understøtte forskningsmiljøet og videreudvikle sammenhængskraft mellem de enkelte forskningsgrupper og administrationen. En central opgave er at sikre tæt kobling mellem BRIC’s ledelse og de administrative enheder på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, samt understøtte implementering af KU's politikker og Strategi 2023 på BRIC.

Stillingen er til besættelse pr. den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Om BRIC:
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) er et biomedicinsk forskningscenter, som udfører forskning på et internationalt højt plan, uddanner nye forskere og målrettet søger, at vores forskningsresultater bliver nyttiggjort og kommercialiseret. Vores forskning er organiseret i forskningsgrupper, som har basal sygdomsorienteret forskning som hovedområde. Vi fokuserer på at undersøge essentielle molekylærbiologiske og cellulære mekanismer og koble dem til udvikling af sygdomme. BRIC er en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet og varetager en del af fakultetets undervisning af studerende indenfor molekylær patologi. BRIC har en samarbejdsaftale med Finsen Laboratoriet ved Rigshospitalet, og samlet har centeret ca. 250 ansatte fordelt på 26 forskningsgrupper. Centerets årlige omsætning var i 2018 på kr. 195.3 millioner, hvoraf 71 % stammede fra eksterne fondsbevillinger. Mere information på www.bric.ku.dk.

Jobbeskrivelse:
Som centeradministrator bliver din væsentligste rolle at sikre en sammenhængende administrativ organisering og smidige processer mellem BRIC og interne såvel som eksterne samarbejdspartnere. I BRICs administration arbejder vi ud fra et værdisæt med ’kompetencer & ansvar’ som fællesnævner. Vi har en organisering med samarbejde på tværs af de forskellige faggrupper, som afspejler at vi fokuserer på løsninger, der skal understøtte forskningen og undervisningen på nuværende høje niveau. BRICs administration varetager opgaveløsning inden for HR, økonomi, indkøb, sekretariatsopgaver og bygnings- og laboratoriedrift. Institutadministratoren vil have en direkte ledelsesopgave i forhold til en del af administrationens medarbejdere, og en koordinerende opgave i forhold til medarbejdere ansat ved SUNDs HR- og Regnskabscenter. Centeradministratoren indgår i centrets ledelsesteam og refererer til BRICs direktør.

Ansvarsområder:

  • Varetage den daglige drift af BRIC i samarbejde med BRICs direktør og øvrige administration, samt at forestå løbende optimering og udvikling af administrative processer.
  • Styre BRICs finanslovsbudget samt akkumulerede midler fra bl.a. overhead på eksternt finansierede projekter; overholdelse af statens og universitetets regnskabsregler
  • Løbende koordinere med fakultetets administrative enheder (Forsknings- og Innovation, Regnskabs- og HR-center omkring administrative processer.
  • I samarbejde med SUND Regnskabscenter, SUND Forskning & Innovation og BRICs strategiske forskningsstøtteteam, koordinere ansøgning og administrationen af eksterne forskningsmidler, herunder sikre ansøgningsbudgetter, kontraktforhandlinger, oprettelse af bevillinger og rapportering og løbende indgå i dialog med BRICs forskningsledere omkring økonomisk planlægning og strategi.
  • Understøtte HR-processer og udvalg på centret, fx samarbejdsudvalg, de årlige lønforhandlinger, MUS og APV

Kvalifikationer:
Vi forventer, at du:
  • Har en relevant kandidatgrad inden for fx administration, ledelse eller økonomi
  • Har solid relevant arbejdserfaring og flere års ledelseserfaring af tværfaglige administrative teams, gerne inden for forsknings- og uddannelsessektoren
  • Er god til at fastholde fagligt fokus og prioriteringer i en dynamisk og kompleks organisationsstruktur
  • Har godt kendskab til budgetlægning, økonomistyring og afrapportering
  • Besidder solide samarbejds- og netværkskompetencer og stærke kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt og på både dansk og engelsk

Løn- og Ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker som chefkonsulent med personaleledelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg for kvalifikationer.

Spørgsmål:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konstitueret direktør, professor, Anders H. Lund, e-mail bric-director@bric.ku.dk

Ansøgning:
Der vil blive anvendt test i forbindelse med udvælgelsen. Send ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse elektronisk via Jobportalen, (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget). Ansøgningen skal være modtaget senest 1. maj. Samtaler forventes at blive gennemført i uge 20 og 21.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Beliggenhed