Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, barselsvikariat, Medicinsk afdeling, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

14-03-2019
Expires
23-04-2019

Et barselsvikariat som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske på Medicinsk afdeling er ledig til besættelse i perioden d. 15. juni 2019 – d. 29. februar 2020 eller efter aftale.

Stillingen indeholder dels uddannelsesopgaver i relation til portørredderelever, sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende samt introduktion af nyansat plejepersonale, og dels af faglige udviklingsprojekter. Fordelingen mellem uddannelses- og udviklingsopgaver er 50/50.

Det forventes, at praktikforløbene for elever og studerende koordineres og afvikles i et tæt dagligt samarbejde mellem vejledere, afdelingssygeplejersker og den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske.

Medicinske Område ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske er organisatorisk placeret i en stabsfunktion med reference til oversygeplejersken, og deltager sammen med afdelingssygeplejerskerne i afdelingsledelsen.

Medicinsk afdeling har 32 sengepladser, ambulatorium og dagmedicinsk afsnit.

Sengeafsnit M1 har 16 sengepladser med subspecialer inden for infektionssygdomme, onkologi og gastroenterologiske sygdomme.

Sengeafsnit M2 har 16 sengepladser hvoraf 8 er et integreret børneafsnit, derudover har M2 subspecialer indenfor hjerte-kar-sygdomme og nefrologi.

Til afdelingen er knyttet en TB-sygeplejerske og en onkologisk sygeplejerske.

De udviklingsopgaver vi arbejder med lige for tiden er patientforløb, udvikling af arbejdsgange i EPJ COSMIC ligesom vi er i gang med at lægge kliniske vejledninger m.m. over i vores dokumentationssystem D4.

VI TILBYDER

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • En afdeling hvor der forventes at ske en kontinuerlig udvikling i arbejdsopgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i medicinsk afdeling og udviklingssygeplejersken i de øvrige områder
 • Tæt samarbejde med Sygeplejestudiet og De grundlæggende Sundhedsuddannelser
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

VI SØGER EN KLINISK UDDANNELSESANSVARLIG SYGEPLEJERSKE DER

 • Har Master eller Kandidat uddannelse inden for det pædagogiske område eller anden relevant baggrund
 • Har bred klinisk erfaring indenfor det medicinske speciale
 • Har interesse og erfaring indenfor klinisk uddannelse og undervisning
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag.
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde.
 • Kan medvirke til personlig og faglig udvikling af personalet og uddannelsessøgende.
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Har sund og god humor samt besidder stor tålmodighed.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg her, http://www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201903110

Ansøgningsfrist: d. 23. april 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på Tlf.: (+299)34 4787 efter kl. 8.30 (kl. 12:30 dansk tid). Mail: abj@peqqik.gl  

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Beliggenhed