Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Fuldmægtig eller konsulent med naturfaglig erfaring og interesse for betjening af minister og regering

Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet

Storkøbenhavn
14-03-2019
Expires
01-04-2019

Har du en naturfaglig baggrund som fx biolog, jordbrugsakademiker, forstkandidat eller lignende og politisk tæft? Eller er du generalist med flair for og erfaring med naturfaglige problemstillinger? Så er du måske vores nye medarbejder?

I kontoret for Natur og Klimatilpasning arbejder vi med det naturpolitiske område. Kontorets hovedopgaver er regulering, politikudvikling og ministerbetjening, men omfatter også opgaver med adgang til naturen, strand- og klitbeskyttelse, skovpolitik, Naturstyrelsens drift af statens arealer, friluftsliv, jagt- og vildtforvaltning, rådgivning om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter mv. Kontorets opgaver er kendetegnet ved at have en stor volumen, og være omfattet af en række EU- og internationale reguleringer.

Det kommer du især til at arbejde med
Du bliver en del af kontorets naturteam, der arbejder med beskyttet natur, herunder naturbeskyttelsesloven § 3, EU’s naturdirektiver (habitat- og fuglebeskyttelses-direktiverne), Natura 2000, fredninger og nationalparker.

Du vil få ansvaret for et eller flere af teamets faglige opgaveområder, hvor du i samarbejde med departementets øvrige kontorer og ministeriets styrelser selvstændigt skal kunne sætte retning i sagerne og sætte dem ind en bredere politisk kontekst.

Du skal primært arbejde med:

 • Opfølgning på og realisering af politisk aftalte indsatser
 • Svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, besvarelse af folketingsspørgsmål m.v.
 • Ministerbetjening generelt, herunder beredskab til møder
 • Faglig kvalitetssikring af sager til ministeren (egne sager såvel som bidrag til kollegers sager)
 • Igangsætning af faglige udredningsprojekter

Det forventes, at du kan tilrettelægge, styre og drive processer med høj produktivitet, og i den forbindelse sikre at sagerne kommer hele vejen rundt og bliver belyst fra alle vinkler. Du skal kunne fremlægge sager præcist og med klart blik for det væsentlige.
Vi har en bred samarbejdsflade både internt i kontoret, med resten af departementet og med ministeriets styrelser, så det er vigtigt, at du kan samarbejde godt med såvel dine kollegaer i departementet som styrelser, interessenter som andre ministerier.

Vores forventninger til dig
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har godt kendskab til og erfaring med naturfaglige problemstillinger
 • Er fagligt dygtig og tør udfordre kollegaer og samarbejdspartnere inden for dit fagområde på en konstruktiv måde
 • Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, fx et ministerium, kommune eller interesseorganisation, og gerne har et par års erfaring
 • Kan formulere komplekse problemstillinger klart og præcist både skriftligt og mundtligt inden for korte tidsfrister
 • Er løsnings- og resultatorienteret og har god dømmekraft
 • Er målrettet og struktureret i din opgavetilgang
 • Kan indgå og skabe positivt samspil i et team-samarbejde

Du må endvidere gerne have kendskab til naturbeskyttelsesloven generelt og særligt § 3 beskyttede arealer, EU’s naturdirektiver og Natura 2000.

Natur og Klimatilpasning – din nye arbejdsplads
Vi er kendetegnet ved en uformel og humoristisk omgangstone i et arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at kunne hjælpe hinanden op stort og småt. I jobbet får du et spændende og afvekslende job i et godt arbejdsmiljø tæt på de øverste beslutninger i ministeriet. Du vil derfor både få et bredt overblik over miljø- og fødevarepolitikken og indsigt i de processer, der driver arbejdet i ministeriet og på Slotsholmen.

Vi er en stor koncern, der med vægt på faglighed, troværdighed og professionel drift, finder helhedsorienterede løsninger på fremtidens udfordringer i et åbent og tæt samarbejde med omverdenen.

Du får gode muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk og uformelt arbejdsklima.

Der kan i jobbet forekomme rejseaktivitet i forbindelse med internationale møder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive aflønnet som fuldmægtig eller specialkonsulent i henhold til AC-overenskomsten. Herudover kan der evt. forhandles individuelt tillæg. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorchef Charlotte Brøndum, tlf. 41 16 38 36 eller teamleder Simon Holm, tlf. 41 72 16 05.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og relevant dokumentation (CV, karakterer fra bachelor- og kandidatuddannelse og eventuelle referencer) senest mandag den 1. april 2019.

Stillingen forventes besat 1. juni 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

 

Beliggenhed