Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

To kirketjenere til Sankt Markus Kirke, Århus

SCT MARKUS KIRKE V/E LUND SØRENSEN

Østjylland
13-03-2019
Expires
24-04-2019

                                                                                                                                  

To kirketjenere til Skt. Markus Kirke

Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C

 

Vi har i Skt. Markus Kirke to ledige stillinger som kirketjener til besættelse pr. 1. august 2019.

Den ene stilling er en fuldtidsstilling, der er blevet ledig som følge af vor mangeårige kirketjeners ønske om at gå på pension. Den anden stilling er en nyoprettet deltidsstilling på ca. 20 timer.

Skt. Markus Sogn har ca. 9.000 indbyggere. Der er ved kirken ansat 3 præster (heraf én på halv tid), en organist og en kordegn foruden kirketjenere. Desuden har kirken et kor med 8 korister. Kirken har foruden gudstjenester og andre kirkelige handlinger mange aktiviteter for alle aldersklasser. Kirken huser Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der ud over det lejede i begrænset omfang har adgang til kirkerum, undervisnings- og mødelokaler.

 

Stillingerne omfatter primært følgende opgaver:

 • Kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Rengøring af kirken med tilhørende lokaler samt af sognegård
 • Klargøring og oprydning af lokaler i forbindelse med møder, undervisning og arrangementer, herunder flytning af borde og stole
 • Tilsyn med og klargøring af AV-udstyr samt ydelse af fornøden hjælp med betjening heraf
 • Indkøb til kirke og sognegård
 • Indkøb, anretning/tilberedning og servering af mad til møder arrangementer og undervisning
 • Tilsyn med kirkens installationer
 • Tilsyn med bygningerne inde og ude og daglig fjernelse af henkastet affald på udearealer
 • Mindre håndværksmæssige opgaver

 

En del af arbejdet i en kirke vil være henlagt til søn- og helligdage, lørdage og hverdags eftermiddage og aftener. Arbejdet vil være ulige fordelt hen over året og veksle mellem travle perioder og mere stille perioder.  

 

De to kirketjenere skal supplere hinanden i det daglige og afløse hinanden på fridage, i ferier og under sygdom. Opgaverne fordeles efter gensidig aftale.

 

Vi forventer, at en kirketjener i Skt. Markus Kirke

 • er engageret, imødekommende og indstillet på at yde en god service  
 • har sans for rengøring og øje for detaljer i forbindelse med borddækning og servering
 • er initiativrig, struktureret og god til at planlægge sit arbejde
 • er selvstændig, ansvarsbevidst og samvittighedsfuld
 • er fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstid
 • har gode samarbejdsevner og en professionel tilgang til funktionen
 • er i stand til i visse sammenhænge at udføre fysisk krævende arbejde
 • har udpræget situationsfornemmelse

 

Erfaring med kirketjenerarbejde vil være en fordel men ingen betingelse

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansmisteriet OAO-S og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsansættelse ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start, hvis ikke uddannelsen allerede er erhvervet. Se uddannelsesoversigt på http://www.folkekirkenspersonale.dk

 

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 267.694,90 - 345.186,41. Fikspunktet er kr. 267.694,41 pr. 01.10.18. Aftale om indplacering i intervalløn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingerne. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 25.261,84 gældende for en fuld stilling. (Beløbene er i nutidskroner)      

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingernes ansættelsesbrøk.

 

Der vil blive indhentet børneattest. Ansøgere skal være indstillet på, at der indhentes referencer.

 

Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Peter Hambro Mikkelsen, tlf. 2899 2538 og formand Benedicte Baumgarten, tlf. 2098 7629 samt til kordegnekontoret, tlf. 8612 9436 i åbningstiden mandag - fredag, kl. 9 – 13, torsdag tillige kl. 16 18.

 

Ansøgning med relevante bilag af referencer sendes pr. mail til 8116fortrolig@sogn.dk.

 

Du bedes i ansøgningen angive, hvilken af stillinger, du søger.

 

Ansøgningsfrist er den 24. april 2019.

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed