Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Enhedschef til at stå i spidsen for IT Opsætning

Landbrugsstyrelsen

Storkøbenhavn
12-03-2019
Expires
26-03-2019

Er du en erfaren leder, der vil stå i spidsen for parametertilpasningen af vores IT systemer, og vil du bidrage til, at vi kan gennemføre vores ambitiøse Virksomhedsstrategi? Vi søger lige nu en enhedschef til IT Opsætning i København. Enheden spiller, med dig i spidsen, en vigtig rolle i at implementere nye ordninger i vores 5 rammesystemer, som vores kunder og medarbejdere er afhængige af.

Landbrugsstyrelsen er i gang med at it-understøtte vores meget omfattende Virksomhedsstrategi ’Nemt, Enkelt, og til tiden’. Strategien bygger oven på solide resultater i de tidligere strategier på IT-siden især vedr. driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning, omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Strategien er meget ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere.

Ledelse af IT opsætning
Du får ansvar for, at parameteropsætning og unittest af ordninger i rammesystemerne sker inden for de tidsfrister, der er besluttet i styrelsens IT investeringsråd og i porteføljestyregrupperne. Enheden står, i samarbejde med de øvrige enheder og teams i IT, for den metodeudvikling, der understøtter parameteropsætning, som er stabil i drift og har høj performance. Der er et meget tæt samarbejde med Forretnings-IT, de regeldannende enheder og med produktionen om både prioritering og indhold i de forskellige projekter. Landbrugsstyrelsen er i gang med at omlægge til agile arbejdsmetoder inden for IT opsætningsprojekterne, hvorfor ansvar, arbejdsgange og samarbejdsflader forventeligt vil ændres hen over det kommende år.

Enheden forvalter dertil også et meget stort anlægs- og driftsbudget i forbindelse med indkøb af ekstern konsulentbistand. Enheden samarbejder med forretningsenhederne, vores it-arkitekter, vores IT driftsenhed og vores Enhed for Leverandørstyring og Systemforvaltning om at planlægge systemporteføljens samlede livscyklus, så vores brugere så vidt muligt til en hver tid oplever brugervenlighed, performance og stabil drift.

Dine primære ansvarsområder er:

  • Ledelse af 4 teamledere og 52 medarbejdere
  • Forvaltning af et meget stort anlægs- og driftsbudget
  • Sikring af høj brugervenlighed og sikker drift i vores systemportefølje - også på den lange bane
  • Udvikling og vedligehold af metoder og best practice for parameteropsætning

Samarbejdsstærk leder, der ikke går på kompromis med regler og processer
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Dertil er du erfaren i at arbejde strategisk, sætte retning og kan fremvise gode resultater med udvikling og implementering af støtteordninger i en stor offentlig it-organisation. Din erfaring med at håndtere drifts- og investeringsbudgetter kommer også i spil. Vi ser gerne, at du med din ledelseserfaring kan handle strategisk og løsningsorienteret, samt at du kan begå dig i et politisk miljø. Ligeledes ser du fordele i tværgående samarbejde og gode relationer – både internt og eksternt.

Du arbejder strategisk, sætter retning, leder på en delegerende måde og motiverer medarbejdere. Du er serviceminded og imødekommende i forhold til alle vores brugere og kunder og kan håndtere et omfattende drifts- og investeringsbudget.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med udvikling og drift af større it-systemløsninger, projektledelse – gerne certificeret projektleder - leverandør- og kontraktstyring, rapportering i et politisk miljø og med interessenthåndtering.

Vi lægger vægt på, at du tænker og handler strategisk, er løsningsorienteret, leverer resultater, fokuserer på effekt og kan fremvise resultater. Du arbejder proaktivt for helhedssyn, tværgående samarbejde og organisatorisk sammenhængskraft. Har stor personlig gennemslagskraft, god til at opbygge relationer og konstruktivt samarbejde med både interne og eksterne interessenter. Du har stor arbejdskapacitet, er driftssikker, har stærke mundtlige og skriftlige formidlingsevner.

Om Landbrugsstyrelsen og IT-enheden
Landbrugsstyrelsens IT er organiseret med en underdirektør, 3 enhedschefer og 9 teamledere. Hvert team har entydigt ansvar indenfor opgaveporteføljen. Vi arbejder i et tæt ledelsesfællesskab på tværs af enheder og teams i IT, hvor hjælpsomhed, samarbejde, ansvarlighed og vidensdeling er i højsædet. Vi er 150 medarbejdere, hvor af de 56 sidder i enheden IT Opsætning.

Vi prioriterer at have et spændende fagligt miljø med god motiverende ledelse, godt kollegaskab og gode udviklingsmuligheder - både personlig og faglig efteruddannelse - og nyder godt af motionsrum, sund kantine, fleksible arbejdstider m.v.

Landbrugsstyrelsen er EU-udbetalingsorgan for den samlede landbrugsstøtte og er i den forbindelse underlagt omfattende revision. Dertil er styrelsen ISO 27001-certificeret. Vi lægger derfor meget vægt på, at vores systemopsætning er dokumenteret retvisende. Ud over enhedschefen ledes IT Opsætning også af 4 teamledere med reference til enhedschefen. Du vil fungere som sparringspartner for direktionen på it-området. Du vil i tæt samarbejde med underdirektøren, enhedschefer og teamledere skulle levere resultater på alle de områder, som IT har ansvar for, herunder også de mange projekter under virksomhedsstrategien.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse som enhedschef sker på kontraktvilkår med aflønning i løngruppe 1 i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten”. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. Ansættelsen forventes at ske på åremålsvilkår jf. principperne i aftale om åremålsansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, resultatløn og pensionsordning.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden forhold af betydning for stillingen.

Kontakt
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte IT underdirektør Franci Johansen på tlf. 2099 3004.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job

Ansøgning
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelle andre bilag online i vores rekrutteringssystem senest tirsdag den 26. marts 2019. Er du tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen.

Vi forventer at holde 1. samtaler tirsdag den 2. april 2019.

Beliggenhed