Sognepræst i Fjordpastoratet i Aarhus Stift

Aarhus Stift

Østjylland
12-03-2019
Expires
01-04-2019

En stilling som sognepræst i Fjordpastoratet i Aarhus Stift er ledig. Fjordpastoratet består af Gylling, Alrø, Ørting, Falling, Hundslund og Torrild sogne.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe- riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Bygaden 1, Torrild, 8300 Odder.

Boligbidrag vil blive fastsat efter vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og indsendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C, e-post: kmaar-ansoegning@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Praktisk information

Aarhus Stift

Aarhus Stift
Telefon 86145100
Beliggenhed