Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du vild med naturen og vil du arbejde i det smukke Gjøddingskov - bliv kontorelev i Naturstyrelsen Randbøl

Naturstyrelsen

Syd- og Sønderjylland
11-03-2019
Expires
24-03-2019

Er du en energisk og positiv elev, som kan lide at arbejde på tværs af forskellige faggrupper og sidde med opgaver for flere områder? Brænder du for at arbejde i en styrelse hvor naturen er i højsæde? Så har du nu chancen for at søge et spændende elevjob på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl med et turnusforløb i enhederne.

Vi søger en kontorelev med speciale i offentlig administration med start den 1. september 2019.

Om os
Naturstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Vi forvalter ca. 200.000 hektar statslige skove og naturområder samt kysterne i Danmark. Naturstyrelsen har ca. 700 medarbejdere, hvoraf ca. 85 er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, ca. 90 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet i Lemvig, medens de øvrige medarbejdere er placeret på styrelsens 17 lokale enheder i hele landet.

Vi tilbyder
Med en elevuddannelse fra Naturstyrelsen får du en alsidig kontoruddannelse. Du får ansvar og udfordringer samt muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Du får et spændende og afvekslende uddannelsesforløb, hvor du skal rokere mellem forskellige arbejdsområder i vores administration.
Din arbejdsdag vil ofte indeholde en god blanding af nye udfordringer og mere rutineprægede opgaver.

Uddannelsen veksler mellem praktik på arbejdspladsen og skolehjemophold på Business College Syd, hvor også en EU-relateret studietur til Bruxelles er planlagt. Derudover kan du deltage i relevante interne kurser, både holdundervisning og individuelle e-læringsforløb.

Du vil som elev blive tilknyttet en uddannelsesvejleder, som sørger for oplæring i opgaverne. Du vil ligeledes løbende få feedback på din læringskurve – feedback og erfaringsudveksling er vigtige elementer i dit daglige læringsforløb. Sammen med de andre kontorelever i Miljø- og Fødevareministeriet indgår du i et elevnetværk som mødes 2-4 gange årligt, hvor I udveksler erfaringer på tværs af ministeriet.

Vi forventer, at du har afsluttet og bestået enten
HG2, eller EUX fra en handelsskole, der giver adgang til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration, eller en gymnasial baggrund STX, HF, HTX eller HHX, som suppleres med et EUD-forløb.

Er du i tvivl i forhold til ovennævnte adgangskrav, kan du kontakte den lokale handelsskole for yderligere vejledning.

Samtidig forventer vi, at du

  • Har et godt kendskab til og er fortrolig med Office-pakken
  • Er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt
  • Er i stand til at tage ansvar for dine opgaver og egen udvikling gennem din elevtid
  • Er positiv, engageret, udadvendt og omstillingsparat
  • Parat til at gribe de opgaver som kommer
  • Klar til en omskiftelig hverdag

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem HK-STAT og Finansministeriet. Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer, og vi har flekstid.

Startlønnen, gældende fra 1. oktober 2018
  • Elever under 18 år: 10.566,92 kr. pr. måned
  • Elever over 18 år: 13.238,00 kr. pr. måned
  • Elever over 25 år: 19.755,58 kr. pr. måned

Der er tale om en uddannelsesstilling, og derfor kan du ikke regne med at blive ansat, når du har afsluttet elevtiden.

Yderligere oplysninger
Du kan få mere at vide hos: HR-partner Randi Kjølby, tlf. 4178 2050.

Sådan søger du stillingen
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, oplysninger om skoleuddannelse, kopi af eksamensbeviser/terminskarakterer samt eventuelle udtalelser senest søndag den 24. marts 2019.

Vi forventer at holde samtaler i starten af april.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

 

Beliggenhed