Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du vild med tal og bidt af naturen - bliv regnskabselev i Naturstyrelsen Randbøl

Naturstyrelsen

Syd- og Sønderjylland
11-03-2019
Expires
24-03-2019

Er du en energisk og positiv elev, som kan lide at arbejde med tal og samtidig sidde med opgaver for flere områder? Brænder du for at arbejde i en styrelse hvor naturen er i højsæde? Så har du nu chancen for at søge et spændende elevjob på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl, hvor en gruppe engagerede medarbejdere glæder sig til at tage godt imod dig.

Vi søger en regnskabselev med start den 1. september 2019.

Om os
Naturstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Vi forvalter ca. 200.000 hektar statslige skove og naturområder samt kysterne i Danmark. Naturstyrelsen har ca. 700 medarbejdere, hvoraf ca. 85 er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, ca. 90 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet i Lemvig, medens de øvrige medarbejdere er placeret på styrelsens 17 lokale enheder i hele landet.

Vi tilbyder
Med en elevuddannelse fra Naturstyrelsen får du en alsidig regnskabsuddannelse. Du får ansvar og udfordringer samt muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Du får et spændende og afvekslende uddannelsesforløb, hvor du bl.a. får indblik og læring i opgaver med Statens kontoplan, Navision STAT og Indfak. Din arbejdsdag vil ofte indeholde en god blanding af nye udfordringer og mere rutineprægede opgaver.

Uddannelsen veksler mellem praktik på arbejdspladsen og skolehjemophold på Business College Syd.
Derudover kan du deltage i relevante interne kurser, både holdundervisning og individuelle e-læringsforløb.

Du vil som elev blive tilknyttet en uddannelsesvejleder, som sørger for oplæring i opgaverne. Du vil ligeledes løbende få feedback på din læringskurve – feedback og erfaringsudveksling er vigtige elementer i dit daglige læringsforløb. Sammen med andre elever i Miljø- og Fødevareministeriet vil du indgå i et elevnetværk som mødes 2-4 gange årligt, hvor I udveksler erfaringer på tværs af ministeriet.

Vi forventer, at du har afsluttet og bestået enten
HG2, eller EUX fra en handelsskole, der giver adgang til kontoruddannelsen med speciale i økonomi, eller
En gymnasial baggrund STX, HF, HTX eller HHX, som suppleres med et EUD-forløb.

Er du i tvivl i forhold til ovennævnte adgangskrav, kan du kontakte den lokale handelsskole for yderligere vejledning.

Samtidig forventer vi, at du
Er god til tal

  • Har et godt kendskab til og er fortrolig med Office-pakken
  • Er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt
  • Er i stand til at tage ansvar for dine opgaver og egen udvikling gennem din elevtid
  • Er positiv, engageret, udadvendt og omstillingsparat
  • Parat til at gribe de opgaver som kommer

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem HK-STAT og Finansministeriet. Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer, og vi har flekstid.

Startlønnen, gældende fra 1. oktober 2018
  • Elever under 18 år: 10.566,92 kr. pr. måned
  • Elever over 18 år: 13.238,00 kr. pr. måned
  • Elever over 25 år: 19.755,58 kr. pr. måned

Der er tale om en uddannelsesstilling, og derfor kan du ikke regne med at blive ansat, når du har afsluttet elevtiden.

Yderligere oplysninger
Du kan få mere at vide hos: Regnskabsmedarbejder Louise Gravgaard, tlf. 4061 0134.

Sådan søger du stillingen
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du søger stillinge online ved at sende din ansøgning, CV, oplysninger om skoleuddannelse, kopi af eksamensbeviser/terminskarakterer samt eventuelle udtalelser senest søndag den 24. marts 2019.

Vi forventer at holde samtaler i starten af april.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

 

Beliggenhed