Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kontorchef til ledelsessekretariat for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen

Skatteforvaltningen, Billund, Cargo Centervej

Syd- og Sønderjylland
08-03-2019
Expires
29-03-2019

Vil du være en del af den udvikling Skattestyrelsen har igangsat bl.a. i forhold til styrelsens opgaver vedrørende bekæmpelse af skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet? Og kan du sikre ledelsesunderstøttelse af høj kvalitet? Så er du måske den nye kontorchef til ledelsessekretariatet for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Ledelsesstøtte, strategi og kommunikation
Fagdirektørområdet Særlig Kontrol har det overordnede ansvar for at kontrollere, imødegå og bekæmpe national og international skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet. Området behandler i den forbindelse særligt komplekse sager, der ofte involverer en større kreds af skattesubjekter, særegne forretningsmetoder og komplekse juridiske forhold. Der er ofte tale om sager, der kræver et tæt samarbejde med politi, anklagemyndighed og udenlandske myndigheder.

I stillingen som kontorchef for ledelsessekretariatet for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen vil du få udfordret både dine juridiske og organisatoriske evner. Ledelsessekretariatet har til formål at betjene fagdirektøren og dennes ledergruppe, der udover direktøren selv omfatter tre underdirektører, der har ansvaret for fagområdets afdelinger for henholdsvis International Skatteunddragelse, Skatte- og Afgiftssvig samt Kompleks Svig. Derudover er det kontorets ansvar at bistå med koordinering internt i fagområdet og sikre løbende samarbejde og koordination med Skattestyrelsens øvrige fagområder. Ligeledes varetager kontoret opgaver i relation til ekstern og intern kommunikation.

Som kontorchef for ledelsessekretariatet får du herudover det overordnede ansvar for:

  • Sekretariatsbistand og ledelsesstøtte til fagdirektøren og dennes ledergruppe
  • Kvalitetssikring af materiale til fagdirektøren/ledergruppen
  • Bistand til udvikling af strategi for fagområdet samt koordinering og opfølgning på eksekveringen
  • Koordinering af bestillinger, hvor kontoret er ind- og udgang til fagområdet Særlig Kontrol
  • Koordination af departements- og ministerbetjening, herunder udarbejdelse og kvalitetssikring af samrådsmateriale, folketingssvar, rapporter mv.
  • Koordinering af bidrag til Statsrevisorerne, Rigsrevisionen, Koncernrevision, Folketingets Ombudsmand m.fl.

Ledelsessekretariatet er stadig under opbygning, så der pågår fortsat en rekrutteringsproces i forhold til sekretariatet, ligesom der løbende arbejdes med den organisatoriske afgrænsning i fagområdet. Du kommer til at referere til underdirektøren for afdelingen Kompleks Svig.

Strategisk personaleleder med tillidsfuld ledelsesstil
Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse som fx cand.jur., cand.merc.(jur.), cand.scient.pol. eller tilsvarende. Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med ovenstående opgaver samt personaleledelse. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring fra politisk styrede organisationer, fx departement, styrelse, region, kommune eller lign.

Som leder i Særlig Kontrol forventer vi, at du både kan sikre leverancer af høj kvalitet og samtidig være relationsskabende i forhold til eksterne interessenter og samarbejdspartnere samt internt i Skatteforvaltningen. Du motiveres af at skulle lede et nyt fagligt stærkt kontor, hvor der dagligt kommer nye og udfordrende opgaver fra både nationale og internationale aktører.

Via din ledelsesstil medvirker du til, at medarbejderne i kontoret arbejder selvstændigt, er selvledende og samtidig videndeler med kolleger på tværs af Skatteforvaltningen. Du prioriterer at skabe et åbent og tillidsbaseret arbejdsmiljø, som skaber arbejdsglæde og dynamik i organisationen. Du skal i forhold til dine samarbejdspartnere optræde diplomatisk og imødekommende, men samtidig være tydelig, retningssættende og forhandlingsstærk.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning inkl. CV og evt. dokumentation for uddannelse og kompetencer senest 29. marts 2019 via linket "Søg stillingen".

Du er velkommen til at kontakte nuværende kontorchef for Ledelsessekretariat Særlig Kontrol, Gry Ahlefeld-Engel på telefon 72 37 36 62, hvis du har yderligere specifikke spørgsmål til stillingen.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 13 og 14. Der indgår en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker på åremål, og stillingen er tidsbegrænset til juni 2023. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Tiltrædelse snarest muligt.

Dit arbejdssted bliver indtil videre Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup.

Om Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Beliggenhed