Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Forskningskvalificeret underviser søges til Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS), Hospitalsenhed Midt (HE Midt) og Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College

VIA Sundhed

Midtjylland
07-03-2019
Expires
28-03-2019

            

CFKS er et center etableret i samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, HE Midt og Deakin University. Den universitære forankring er hos Deakin University.

CFKS refererer organisatorisk til uddannelseslederen ved Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg, der i samarbejde med sygeplejefaglig direktør ved HE Midt og forsknings- og udviklingschefen for Forsknings- og udviklingscenter for sundhed og velfærdsteknologi fastsætter de konkrete arbejdsopgaver.

CFKS er fysisk placeret på Regionshospitalet Viborg, HE Midt og de primære tjenestesteder vil være på CFKS og Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg.

Såfremt du ikke allerede er positivt lektorbedømt i henhold til professionshøjskolestillingsstrukturen, skal der ske lektorbedømmelse i henhold hertil. Det er endvidere ambitionen, at du lektorbedømmes på et dansk eller internationalt universitet.

Stillingen ønskes besat fra den 1. juni 2019.

Dine opgaver

Du vil få en bred vifte af opgaver, hvoraf de væsentligste vil være, at:

 • understøtte og fremme forskningsmiljøer ved HE Midt og Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College
 • understøtte og fremme et nationalt og internationalt forskningsmiljø for såvel sygeplejestuderende, kliniske sygeplejersker, adjunkter og lektorer, master-, kandidat- og ph.d.-studerende
 • understøtte og fremme et forskningsmiljø i klinisk sygepleje ved HE Midt
 • understøtte og fremme forsknings- og udviklingsaktiviteter i sygepleje på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau i Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College, herunder deltagelse i relevante fora inden for forskning og udvikling, f.eks. deltagelse i symposier og temadage
 • udføre egen forskning på internationalt niveau
 • deltage i internationale projekter og forskernetværk
 • undervise og vejlede sygeplejestuderende, sygeplejersker, adjunkter og lektorer samt vejlede master-, kandidat- og ph.d.-studerende
 • skabe mulighed for, at sygeplejestuderende, kliniske sygeplejersker, adjunkter og lektorer, master- og kandidatstuderende samt ph.d.-studerende kan indgå i igangværende forskningsprojekter
 • indgå i mono- og tværfaglige samarbejdsrelationer, der sikrer en høj grad af tværfaglighed og kvalitet i uddannelse og klinisk praksis
 • understøtte muligheder for talentudvikling i et perspektiv fra grunduddannelsen til ph.d.-niveau.

Dine kompetencer

Vi forventer, at du:

 • er professionsbachelor i sygepleje og har en relevant ph.d.-grad
 • har gode samarbejdsevner
 • har gode engelskkundskaber
 • har erfaring med undervisning og vejledning fra såvel bachelor- til ph.d.-niveau
 • deltager i internationalt samarbejde og har kendskab til internationale strømninger inden for sundhedsvæsen og profession
 • har erfaring med tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejdsrelationer
 • deltager i og kan opbygge relevante faglige netværk såvel nationalt som internationalt
 • kan navigere professionelt i komplekse miljøer og i pressede situationer
 • kan inddrage digitale teknologier og sociale medier i forskning og undervisning
 • er igangsætter og kan finde innovative løsninger
 • har kendskab til CFKSs arbejdsmetoder og samarbejdsflader.

Vi tilbyder

 • en spændende stilling i et dynamisk flerfagligt forskningsmiljø og en travl og ambitiøs uddannelse og klinik, hvor der er fokus på nytænkning og udvikling
 • indføring i dine arbejdsopgaver, såvel i CFKS som i Sygeplejerskeuddannelsen
 • en arbejdsplads hvor samarbejde og medarbejdernes trivsel prioriteres højt i hverdagen.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inkl. pensionsbidrag.

Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Der henvises særligt til bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering samt til bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358 og link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627.

Er du interesseret?

Vi skal have din ansøgning senest torsdag den 28. marts 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 15.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Kirsten Mathiesen Bjerg for Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg, tlf. 87552206, forsknings- og udviklingschef Lars Peter Bech Kjeldsen, tlf. 87551716, sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, tlf. 23696641 for HE Midt eller forskningslektor Raymond Kolbæk på tlf. 87552225 for arbejdet i CFKS.

Stillingen søges gennem VIAs online rekrutteringssystem.

Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Fakta om CFKS

CFKS er oprettet i et samarbejde mellem HE Midt, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg og School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australien. CFKS bygger bro mellem uddannelse, klinisk sygepleje og forskning gennem at bedrive forskning i et samarbejde mellem uddannelse og klinik. Centret refererer organisatorisk til uddannelseslederen ved Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg, der i samarbejde med sygeplejefaglig direktør ved HE Midt og forsknings- og udviklingschefen for Forsknings- og udviklingscenter for sundhed og velfærdsteknologi, fastsætter de konkrete arbejdsopgaver.

Centret bemandes aktuelt af 2 forskningslektorer, 3 forskningssygeplejersker, 3 ph.d. studerende og 1 postdoc samt en studentermedhjælper, ligesom vi lægger hus til 3 kandidat- og 2 masterstuderende.

Læs mere om CFKS: https://center-for-sygeplejeforskning.via.dk/.

Fakta om HE Midt

HE Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler i midt’en danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil, og i kraft af specialernes kompleksitet og bredde er en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Regionshospitalet Viborg er et af Region Midtjyllands fem akuthospitaler. Et omfattende byggeprojekt udvider hospitalet med knap 30.000 kvadratmeter, bl.a. med et stort akutcenter.

Læs mere om HE Midt på http://www.hospitalsenhedmidt.dk/ og om forskning på HE Midt her: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/ samt forskning i klinisk sygepleje her: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/om-os/nyheder/nyheder-2017/sygeplejen-pa-hospitalsenhed-midt-gar-back-to-basics/.

Fakta om Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg

Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg optager ca. 140 sygeplejestuderende årligt, heraf 20 studerende på den net-baserede sygeplejerskeuddannelse og 30 studerende på et særligt tilrettelagt forløb for uddannede social- og sundhedsassistenter. Der er ansat 21 undervisere, 2 forskningslektorer, 1 administrativ medarbejder og 1 leder.

Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College udbydes på 6 uddannelsesenheder og samarbejder tæt med Sundhedsuddannelserne og øvrige uddannelser i VIA. Sygeplejerskeuddannelsen står midt i en udviklingsproces med harmonisering af en lang række professionsfaglige temaer og områder på tværs af de 6 uddannelsesenheder.

Læs mere om Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg: https://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/sygeplejerske/viborg

Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg er også udbudssted for Master of Nursing Practice i samarbejde med School of Nursing and Midwifery, Faculty of Health, Deakin University, Melbourne, Australien. Læs mere på https://en.via.dk/programmes/health/nursing-practice-master.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

Beliggenhed