Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Docent til Institut for Socialrådgiveruddannelse

Administration + Efter- og videreuddannelser

Storkøbenhavn
05-03-2019
Expires
18-03-2019

Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole har en ambition om at vores forskning styrker vidensgrundlag for vores uddannelsesaktiviteter og bidrager til udviklingen af de professionelles praksis – begge dele til gavn for de borgere, det hele handler om i sidste ende.

Docentens ansvarsområder
Som docent ved Institut for Socialrådgiveruddannelse får du, i samarbejde med instituttets øvrige docenter, ansvaret for den faglige ledelse af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for områderne; socialt arbejde, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Du får en særlig rolle i forhold til at udvikle det faglige og pædagogiske grundlag for vores uddannelsesaktiviteter og bidrage til udviklingen af adjunkters og lektorers undervisningspraksis – begge dele til gavn for vores studerende.

Derudover kommer du til at løse egne forsknings- og undervisningsopgaver og bidrage til at skabe sammenhæng mellem forskning og uddannelse inden for såvel grunduddannelse som efter- og videreuddannelse, samt de praksisser vi orienterer os mod – dette i tæt samspil med både professions og de uddannelsesansvarlige.

Du får ansvar for at:

 • sikre finansiering af forskningsprojekter, der understøtter instituttets forskningsprofil og -strategi
 • samle instituttets forskningsmiljø i et arbejdsfællesskab
 • bidrage til kompetenceudvikling af projektmedarbejdere, f.eks. gennem systematisk sparring ift. forskning og projektledelse, vejledning af ph.d.-studerende, work in progress seminarer mv.
 • have overblik over forskningsfeltet og de muligheder det indebærer for implementering af instituttets FoU-strategi
 • fastholde og videreudvikle stærke forskernetværk nationalt og internationalt
 • fremme deltagelse ved internationale forskningskonferencer og international forskningsmæssig publicering
 • udvikle og vedligeholde en portefølje af FoU-projekter herunder at sikre ekstern finansiering
 • kvalitetssikre forsknings- og udviklingsprojekterne i miljøet
 • søge, udvikle og realisere projekter på tværs af KP’s FoU-miljøer
 • bidrage til den samlede kapacitetsopbygning af FoU-miljøer via deltagelse i tværfaglige netværk og fora på Københavns Professionshøjskole.
Din profil
Du har en dokumenteret undervisnings- og forskningsprofil - der lægges særlig vægt på, at du har erfaring med at inddrage socialrådgivere og –arbejderes praksis i din forskningsvirksomhed. Den rette kandidat har desuden:
 • forskningskompetencer på ph.d.-niveau, som er relevant for instituttets forskningsprofil
 • erfaring med forskningsledelse, herunder at udvikle og gennemføre større professionsrelevante forskningsprojekter og hjemtage ekstern finansiering
 • dokumenteret anvendelsesorienteret viden, herunder teoretisk indsigt i professionen på højt niveau, eksempelvis opnået gennem forskning og udvikling inden for socialt arbejde eller undervisning på relevante uddannelser
 • erfaring med at udvikle vidensbaserede metoder til professionen, herunder erfaring med FoU ift. brugerinddragelse, integrerede indsatser/ tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde med relevans for praksis for udsatte voksne og mennesker med handicap
 • undervisningserfaring inden for professionsuddannelserne på BA-, diplom- og master-/Kandidatniveau
 • erfaring med at udvikle uddannelsesforløb, udarbejde lærebøger eller undervisningsmateriale med relevans for området udsatte voksne og mennesker med handicap
 • lyst til rollen som faglig leder af egne forskningsprojekter og har et smittende engagement til at skabe et dynamisk FoU-miljø
 • relevant netværk for forskningssamarbejder og ekstern finansiering, der understøtter instituttets forskningsprofil
 • international forskningsmæssig erfaring i form af international publicering og deltagelse i internationale forskningsprojekter.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse 1. september eller snarest.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation samt i henhold til bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse i henhold til bekendtgørelse om lektor- og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier,
professionshøjskoler mv.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet Professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og om vores strategi.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos institutchef Helle Rode Johansen på telefon 5163 2690.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via ansøgerknappen senest den 18. marts 2019.

Ansøgers kvalifikationer vurderes af et internt ansættelsesudvalg og udvalgte ansøgere behandles i et eksternt bedømmelsesudvalg. Derfor skal vi bede dig om at medsende det materiale, du ønsker at blive bedømt på (angiv tre udvalgte publikationer - du kan evt. i ansøgningen give en begrundet anmodning om inddragelse af yderligere publikationer i bedømmelsen).

Ansættelsesprocessen kan tage op til 6 måneder.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Beliggenhed