Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institutdirektør til DTU Aqua

Danmarks Tekniske Universitet

Storkøbenhavn
04-03-2019
Expires
25-03-2019


DTU Aquas formål er at udføre forskning, rådgivning, uddannelse og innovation på højeste internationale niveau inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand. Instituttet dækker en bred vifte af naturvidenskabelige og tekniske discipliner, så som akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet, økosystemers struktur og dynamik, observations- og fiskeriteknologi samt forskellige aspekter af akvakultur. Det gør instituttet ved at anvende en interdisciplinær tilgang, som udnytter synergier mellem naturvidenskab og teknisk videnskab.

Instituttets arbejde omfatter alle komponenter og trofiske niveauer i akvatiske økosystemer, inkluderer både naturlige og menneskeskabte påvirkninger, som fx fiskeri, forurening, skibsfart og offshore-energiproduktion, og integrerer moderne teknologier. Instituttet er internationalt førende på en række forskningsområder og er den primære nationale og en vægtig international leverandør af rådgivning om økosystembaseret forvaltning af levende akvatiske ressourcer til myndigheder og erhverv.

Instituttet har stor indflydelse på planlægning, implementering og gennemførelse af europæiske og nationale forsknings- og moniteringsprogrammer, som understøtter udvikling i fiskeri- og akvakulturerhvervet. Instituttet udbyder desuden kurser og uddannelser i relevante fagområder, herunder bl.a. en kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi og har sin egen ph.d.-skole, som rekrutterer både nationalt og internationalt.

Instituttet har ca. 360 ansatte og er organiseret i 9 faglige sektioner, som varetager forsknings-, undervisnings-, innovations- og rådgivningsopgaverne samt en række faglige og administrative støttefunktioner med lokaliteter i Lyngby, Hirtshals, Nykøbing Mors og Silkeborg. Derudover har instituttet storskala infrastruktur, herunder havforskningsskibet DANA, en række mindre forskningsfartøjer, samt akvatisk eksperimentelle faciliteter i på DTU campus i Lyngby, Nordsøen Forskerpark, Hirtshals og Dansk Skaldyrscenter, Nykøbing Mors.

Du kan læse mere om instituttet på www aqua.dtu.dk. http://www.env.dtu.dk/

Jobbeskrivelse

Institutdirektøren har som primær opgave ansvaret for DTU Aquas udvikling og kvalitet inden for forskning, forskningsbaseret rådgivning, uddannelse og innovation. Desuden har institutdirektøren det øverste ansvar for den daglige ledelse og drift på instituttet. DTU er et ledet universitet og ledelse har høj prioritet på universitetet. Jobbet indebærer således også en fortsat udvikling af en stærk og understøttende ledelseskultur på instituttet. Institutdirektørens opgave er desuden, med afsæt i strategien, at fastlægge politikker på centrale områder, men også i en sikring af, at der sker fremdrift mod opfyldelsen af de strategiske mål for instituttet.

Du har som institutdirektør det økonomiske og personalemæssige ansvar for instituttets medarbejdere. Instituttets totale omsætning beløber sig til ca. 300 mio. kr. årligt, hvor cirka 2/3 af midlerne kommer fra eksterne kilder.

Der er 360 ansatte, heraf ca. 80 professorer, lektorer, adjunkter og forskere, 30 post doc's og videnskabelige assistenter og 55 ph.d.-studerende. Herudover har instituttet teknisk-administrativt ansatte og et større antal teknikere, fx for at håndtere instituttets forskningsskibe og eksperimentelle infrastruktur samt gennemfører omfattende moniteringsaktiviteter i henhold til det danske bidrag til EU's dataindsamlings forpligtigelse på fiskeriområdet.

Du indgår endvidere i DTUs direktørkreds, som består af universitetets direktion, institutdirektørerne og underdirektørerne for de universitetscentrale administrative og tekniske enheder.

Kvalifikationer

Ansøgere til stillingen som institutdirektør skal være internationalt anerkendte forskere indenfor et eller flere af instituttets fagområder. I vurderingen vil der desuden blive lagt vægt på følgende karakteristika ved ansøgerne:

 • Indgående kendskab til det danske universitets- og forskningsmiljø
 • Gode relationer med og viden om både det private erhvervsliv samt den offentlige sektor.
 • Faglig forankring i forskning, gerne med forskning inden for et eller flere af de ovenfor nævnte temaer som særligt kompetenceområde
 • Indsigt i og interesse for den økonomiske og administrative styring af instituttet
 • Fokus på udvikling af undervisningsområdet
 • Ledelseserfaring fra et tilsvarende fagligt miljø, hvor engagement og selvstændighed er i højsædet
 • Erfaring og succes med at opnå ekstern finansiering.
 • Erfaring og succes med innovation
 • Behersker et skandinavisk sprog samt engelsk på højt niveau

Der blive lagt vægt på følgende karakteristika ved ansættelsen:
 • Indgående kendskab til EU's forsknings- og rådgivningssystem
 • Stor erfaring med nationalt og internationalt forsknings-, rådgivnings- og udviklingssamarbejde med forskningsinstitutioner, myndigheder, erhverv og interesseorganisationer
 • Bredt kendskab til fiskeri- og akvakultursektorerne; herunder anvendelsen af forskningsbaseret rådgivning i den nationale og internationale politiske og administrative forvaltning af sektorerne samt sektorernes rammebetingelser og teknologiske udviklingsbehov
 • Erfaring med uddannelser på universitetsniveau inden for teknisk naturvidenskab
 • Evne til virkeliggørelse af instituttets vision om afgørende bidrag til økonomisk levedygtig og miljømæssig bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand samt forvaltning af akvatiske økosystemer
 • Erfaring med ledelse i et videnskabeligt miljø med et akademisk værdigrundlag
 • Resultatorienteret lederstil med fokus på samarbejde, kommunikation og uddelegering

Du skal have en venlig og respektfuld lederstil, hvor du på samme tid skaber klarhed om retning og ambition samt giver plads og selvstændighed til de enkelte forskningsgrupper. Herudover har du fokus på bredt, tværfagligt samarbejde også med andre institutter. Du er fagligt ambitiøs samtidig med, at du sikrer et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

Du har skabt dig stort og aktivt fagligt netværk i Danmark og internationalt, som du nyder at indgå i og skabe dialoger til gavn for instituttet og universitetet.

Du skal have interesse og flair for at indgå i forskningspolitisk arbejde og have godt blik for at kæde samfundets udfordringer sammen med instituttets forskningsområder.

Hvad tilbyder vi dig

Som institutdirektør på DTU er du med til at sætte retningen på en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. DTUs kerneforretning er uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og vi arbejder for at være en drivkraft for velfærd og bæredygtig værdiskabelse såvel nationalt som internationalt. Institutdirektørens indsats er med til at skabe ny viden til gavn for samfundet. Du kan således se frem til stort ansvar og friheden til at forvalte det. Som institutdirektør er du med til at sætte rammen for en resultatorienteret, udfordrende og udviklende arbejdsplads.

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU's forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden. http://www.dtu.dk/-/media/DTUdk/Jobsite/Lederrollen_folder.ashx?la=da

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske på åremål og på vilkår svarende til 'cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne' samt AC overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest den 25. marts 2019. Åbn linket 'ansøg online', hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning og CV.

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte rektor Anders Bjarklev, 4525 1000.

Du kan læse mere om DTU på www.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

Beliggenhed