Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Radiograf med forskerbaggrund til forskning i praksis samt udvikling af radiografuddannelsen og fremtidens radiografiske viden

Administration + Efter- og videreuddannelser

Storkøbenhavn
04-03-2019
Expires
18-03-2019

Radiografuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP) og MR-forskningssektionen (DRCMR) på Amager og Hvidovre Hospital har en ambition om at etablere gensidigt samarbejde og udveksling mellem uddannelse, forskning og praksis. Vi har oprettet to selvstændige, nært forbundne halvtidsstillinger på henholdsvis KP og DRCMR, og det er vores håb, at vi ved at ansætte den samme kandidat i begge stillinger kan komme skridtet tættere på at realisere vores ambition.

DRCMR er et internationalt højtprofileret forskningscenter i magnetisk resonans billeddannelse med speciale i billeddiagnostik og hjernestimulering inden for basal og klinisk neurovidenskab. Centret har over 75 forskere fra 20 forskellige lande tilknyttet og fik i 2014/2017 tildelt Region Hovedstadens "Global Excellence” sundhedspris.

Radiografuddannelsen på KP er landets største radiografuddannelse, der uddanner radiografer i 3 studieretninger. Uddannelsens 18 adjunkter og lektorer varetager undervisning på grund- og efter- og videreuddannelse samt udfører forskningsopgaver i samarbejde med praksissamarbejdspartnere. Undervisningen tager udgangspunkt i den sidste nye forskning på området, og det der forskes i, bringes direkte ind i undervisningen.

Om jobbet
Du får en central rolle i at bidrage til at skabe et arbejdsfællesskab og stærkt fagligt miljø på tværs af KP og DRCMR inden for radiografisk undervisning og forskning i relation til MR billeddannelse. Du kommer til at beskæftige dig med undervisning, vejledning og forsknings- og udviklingsprojekter inden for det radiografiske område og i en tværprofessionel sammenhæng.

Dine arbejdsopgaver kommer hovedsageligt til at bestå i:

 • Undervisning og vejledning af studerende og kursister i efter- og videreuddannelsesforløb
 • Udvikling og tilrettelæggelse af undervisningsforløb med fokus på inddragelse af forskningsresultater og IT i undervisningen
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af egne forsknings- og udviklingsprojekter samt sparring på kollegers projekter, herunder også involvering i at rejse ekstern finansiering til projekterne
 • Deltagelse i DRCMRs Reader Center med kvalitetssikring og standardiseret analyse af MR-billeder i forskningsprojekter
 • Opsætning og koordinering af projekter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, både forskningsinstitutioner og virksomheder
Du får et tæt samarbejde med forskere og undervisere fra radiografområdet og andre faglige fællesskaber samt med forskere fra andre fagområder og undervisere fra andre uddannelser.

Om dig
Den rette kandidat til jobbet:
 • har en baggrund som radiograf, en akademisk uddannelse og en afsluttet eller snarligt afsluttet ph.d. uddannelse
 • har praktisk erfaring med MR billeddannelse samt opsætning og gennemførsel af forskningsprojekter inden for MR billeddannelse
 • har stor erfaring med undervisning og vejledning af radiografstuderende og lyst til at inddrage forskningsresultater i undervisningen
 • har gode formidlingsevner samt lyst til at undervise og vejlede studerende samt kursister i efter- og videreuddannelsesforløb
 • har lyst til at inddrage IT i egen pædagogisk og didaktisk planlægning
 • har interesse i såvel mono- som tværprofessionelt forsknings- og udviklingsarbejde
 • kan initiere, iværksætte og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med relevante samarbejdsparter og kan rejse ekstern finansiering
 • kan lede og kvalitetssikre egne forskningsprojekter samt inddrage andre i forskningsprojekterne
 • har stor motivation for at medvirke til at skabe et arbejdsfællesskab omkring forskning og undervisning og bidrage til et kompetenceudviklende miljø fx gennem sparring med kollegaer
 • har lyst til at deltage i drift og udvikling af Radiografi i samarbejde med kollegaer
 • trives med en høj grad af selvledelse
 • behersker både dansk og engelsk mundtligt og skriftligt på professionelt niveau.
Vi tilbyder
Dine arbejdspladser er to organisationer, der begge ambitiøst afspejler samfundets – og den teknologiske udvikling inden for både sundheds- og uddannelsesområdet.

Vi kan tilbyde delt ansættelse på to arbejdspladser, der har en mangeårig tradition for samarbejde om forskning og delte stillinger. Vi lægger vægt på godt arbejdsfællesskab mellem kolleger og på kollegial sparring, videndeling og udvikling i trygge rammer. Radiografuddannelsen er en del af Institut for Teknologiske uddannelser, hvor der lægges vægt på samarbejde på tværs, hvor det giver mening.

Løn - og ansættelsesvilkår
Der er tale om to uafhængige og individuelle ansættelser ved henholdsvis Københavns Professionshøjskole og Amager og Hvidovre Hospital med en ugentlig arbejdstid på 18,5 timer i hver af de to institutioner.

Ansættelse i de to stillinger sker under forudsætning af, at den samme kandidat ansættes i begge stillinger.

Vilkårene for de to ansættelser aftales i en særlig ”Aftale om forskningssamarbejde mm. baseret på individuelle ansættelser mellem Københavns Professionshøjskole og Amager og Hvidovre Hospital”.

Ansættelse på Københavns Professionshøjskole
Ansættelse på Københavns Professionshøjskole vil ske som adjunkt eller lektor efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, samt deltage i vores ambitiøse adjunktuddannelse. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse ved en professionshøjskole. jf. Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse m.m.

Arbejdsstedet er Sigurdsgade 26, 2200 Nørrebro.

Ansættelse på Amager og Hvidovre Hospital
Ansættelse på Amager og Hvidovre Hospital vil ske som postdoc eller AC-medarbejder. Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst og afhænger af personlige kvalifikationer.

Vil du vide mere?
Læs mere om radiografuddannelsen og om Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk. Læs mere om MR-Forskningssektionen på Amager og Hvidovre Hospital på www.drcmr.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder for Radiografuddannelsen på Københavns Professionshøjskole Anne-Mette Briand, tlf. 5163 2610 eller anbr@kp.dk eller professor ved MR-forskningsenheden på Hvidovre-Amager Hospital Hartwig Siebner, tlf. 3862 6541 eller h.siebner@drcmr.dk.

Interesseret
Da ansættelse i de to stillinger sker under forudsætning af, at den samme kandidat ansættes i begge stillinger, gennemføres ansøgnings- og samtaleprocessen i et tæt samarbejde mellem de to ansættende institutioner.

Ansøgning til begge stillinger sendes i én enkelt ansøgning att. til begge ansættende institutioner, og som begge ansættende institutioner således har adgang til at læse. Udvælgelse til samtaler og gennemførelse af samtaler vil ske med deltagelse af ansættelsesudvalg fra begge institutioner.

Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest den 18. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Forventet start er den 1. maj 2019.

Københavns Professionshøjskole og Amager og Hvidovre Hospital skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Beliggenhed