Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kirketjener i Højdevangskirken, Amager

HØJDEVANG KIRKE

Storkøbenhavn
04-03-2019
Expires
26-03-2019

Kirketjener i Højdevangskirken

Højdevangskirken på Amager søger en kirketjener på fuld tid, som kan tiltræde 1. juni 2019 eller efter nærmere aftale.

Der er tale om 1 af 2 kirketjenerstillinger i et sogn, hvor teamwork, i særdeleshed kirketjenerne imellem og i almindelighed med kirkens øvrige personale, ønskes i fokus.

Kirketjenerens kerneopgaver er: 

Kirkelig betjening 
Medvirke til en venlig, rolig og æstetisk afvikling af gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vicevært 
Tilse at kirkens installationer er i orden, og at de ved mangler og nedbrud bliver ordnet efter de anviste retningslinjer.

Sikre et højt niveau af orden og ryddelighed, herunder rengøring af kirke, kontorer og menighedshus.

Ordne udendørsarealer efter årstiden, herunder glatførebekæmpelse, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, rensning af lysskakter, osv.

Sikre at AV-udstyr er i orden og klar til brug ved arrangementer og kirkeligehandlinger.

Menighedsrådet
Udføre opgaver, faste som ad hoc, på foranledning af menighedsrådet og repræsentanter udpeget af menighedsrådet.

Vi har brug for en aktiv kirketjener, som:

  • har udpræget situationsfornemmelse
  • synes det er relevant, sjovt og inspirerende at arbejde for mennesker i alle aldre og livssituationer, herunder udviklingshæmmede
  • har gode samarbejdsevner og en professionel tilgang til funktionen
  • er fleksibel omkring arbejdstiden
  • er serviceminded

Arbejdstiden er fleksibel, dog kan der, særligt omkring højtiderne, ikke forventes ferie og fridage. Arbejdstiden indebærer desuden en del weekendarbejde, arbejde på helligdage og aftenarbejde kan forekomme. De 2 kirketjenere planlægger i fællesskab arbejdsopgaver, ferie og frihed.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige ansattes organisationer og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr.- 345.186,41 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 267.694,90 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt. 25.261,84(nutidskroner). 
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Katrine Kragh på telefon 4074 8880 efter kl. 18.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Der er 3 måneders prøvetid ved ansættelse.

Det er en betingelse for ansættelse, at du gennemgår den 5 ugers uddannelse for kirketjenere, hvis du ikke allerede har denne uddannelse.

Din ansøgning sendes senest fredag den 26.03.2019 til 7088fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo april og/eller løbende. 

Højdevangskirken tilstræber en ligestillet og mangfoldig ansættelsesproces og opfordrer både mænd og kvinder at søge stillingen.  

Beliggenhed