Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret

Domstolsstyrelsen

Midtjylland
01-03-2019
Expires
28-03-2019

2 stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret er ledige til besættelse.

Én stilling er ledig til besættelse den 1. august 2019.Én stilling er ledig til besættelse den 1. oktober 2019.Efter retsplejeloven kræver udnævnelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten i reglen, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten. Denne bedømmelse sker under en konstitutionsperiode, der typisk varer 9 -10 måneder. For nærmere oplysninger om konstitution i landsretterne henvises til www.domstol.dk under "Job".Ansættelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen.Informationsmøder

Begge landsretter afholder i marts 2019 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes torsdag den 21. marts 2019 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.Frist for tilmelding til informationsmødet er den 14. marts 2019. Tilmelding bedes ske pr. mail til Vestre Landsret på sekretariat@vestrelandsret.dk . Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinne-bjerg@vestrelandsret.dk eller på telefonnr. 9968 8000.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse i stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, med mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 69.977,78 kr. pr. måned (1. april 2019 niveau).Til overenskomstansatte ydes et pensionsbidrag på 17,1 % af lønrammelønnen, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler.En ansøger, der i forvejen er ansat som dommerfuldmægtig eller retsassessor, skal selv afklare, om der er mulighed for at aftale tilbagegangsret. Læs mere i Domstolenes Personaleadministrative Vejledning (DS-PAV) kapitel 18 på intra.Ansøgning

Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 28. marts 2019.Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 99 68 42 49 eller til Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 99 68 42 79.Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilke ansøgere der indstilles til stillingerne på rådets møde den 25. april 2019. Indstillingerne vil blive offentliggjort ved en pressemeddelelse den 26. april 2019 kl. 14.00. De indstillede ansøgere orienteres telefonisk mellem kl. 13 og kl. 13.30.Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dkVi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.


Beliggenhed