Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sygeplejerske, Regionssygehuset i Aasiaat, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

21-02-2019
Expires
18-03-2019

Vil du arbejde som sygeplejerske et mindre sted og blive en del af et velfungerende sundhedscenter? Så læs mere her.

En fast stilling som sygeplejerske er ledig. Lad os høre fra dig hvis du til at starte med ønsker et vikariat af mindst tre måneders varighed. Ansættelse kan ske så hurtigt som muligt eller efter nærmere aftale.

Sundhedsvæsenet i Grønland er organiseret i 5 regioner. Region Disko består af Regionssygehuset i Aasiaat, 2 sundhedscentre – hvor det ene ligger i Qasigiannguit, 1 sygeplejestation, samt 8 bygder.

I hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere. I Qasigiannguit bor der ca. 1150 indbyggere.

Læs mere HER: http://www.gjob.dk/Sundhedsvæsenet/Ansat-på-kysten/Qasigiannguit

Sundhedscenteret i Qasigiannguit består af et ambulatorium, hvor der foregår både læge- og sygeplejekonsultationer.

Derudover er der et sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser.

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt, alle slags patientkategori.

Det sundhedsfaglige personale har på skift tilkaldevagter fra hjemmet.

Dine kolleger vil være 2 sygeplejersker, 1 sundhedsmedhjælper, 1 læge, 1 tolke, 2 portører, lægesekretær som fungerer også som tolk, samt 5 afdelingshjælpere og en rengøringsdame.

Sundhedscenteret råder over laboratorieudstyr og røntgen, der betjenes af oplært personale.

Apotekerfunktionen varetages også af sygeplejersker samt sundhedsmedhjælperen.

Som vores nye sygeplejerske lægger vi vægt på

  • At du har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
  • At du har interesse for sundhedsfremme og forebyggelse
  • At du sætter pris på nye udfordringer
  • At du er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
  • At du indgår i arbejdet i sengeafdelingen samt vejleder så vel faglærte som ufaglærte kolleger.

Du vil sammen med de 2 sygeplejersker indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet.

Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner. Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

Din kommende ledelse vil være synlig og vil også kunne bruges som sparringspartner.

Samtidig tilbyder vi også en uforpligtende snak med arbejdsstedets leder inden ansættelse. Således har du mulighed for at få svar på de eventuelle spørgsmål du har brug, inden du sender din ansøgning.

Krav til ansættelse

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside:

https://www.nun.gl/

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201902074

Ansøgningsfrist: d. 18. marts 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Suzanne Rasch på e-mail szra@peqqik.gl eller på tlf. +299 914518. Alternativt til ledende regionssygeplejerske  Sofie Broberg e-mail SOFI@PEQQIK.GL  eller tlf. +299 894271

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på e-mail: INGO@PEQQIK.GL

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Beliggenhed