Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

(Genopslag) Energirådgiver / Fjernvarme og energieffektivitet til den Danske ambassade i Berlin

Udenrigsministeriet

Storkøbenhavn
12-02-2019
Expires
01-03-2019

ENERGIRÅDGIVER (FJERNVARME OG ENERGIEFFEKTIVITET) TIL DEN DANSKE AMBASSADE I BERLIN
Vil du være med til at styrke Danmarks bilaterale energisamarbejde med Tyskland og samtidig bane vej for nye eksportmuligheder til dansk erhvervsliv? I samarbejde med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) og Energistyrelsen (ENS) tilbyder Udenrigsministeriet spændende udfordringer og mulighed for at gøre en forskel på Danmarks største eksportmarked.

Om jobbet
Som led i regeringens nye energiaftale og eksportstrategien for energiområdet udvides eksportfremmeindsatsen fra 2019 med udsendelse af nye energirådgivere til udvalgte partnerlande gennem Energy Governance Partnership (EGP) (se nederst i opslaget). Med base på ambassaden i Berlin vil du få ansvar for at styrke myndighedssamarbejdet på energiområdet mellem Danmark og Tyskland, der skal støtte Tyskland i at nå deres 2030-mål, hvilket skal være med til at øge den danske eksport af energiteknologi til det tyske marked.

Du bliver kontaktpunkt for partnermyndighederne i Tyskland og er ansvarlig for at sikre, at de aftalte indsatser og leverancer under de indgåede samarbejdsaftaler eksekveres i tæt samarbejde med EFKM, ENS og Trade Council (TC), ambassaden og andre aktører. Den udsendte energirådgiver i Tyskland skal fokusere på fjernvarme og energieffektivisering inden for bygninger og industri og dermed fortsætte det gode arbejde på føderalt- og delstatsniveau. Derudover skal du holde dig opdateret løbende om den politiske og reguleringsmæssige udvikling inden for både energieffektivisering og fjernvarme på føderalt niveau og i udvalgte delstater. Med den opbyggede viden om den aktuelle politiske retning i Tyskland og i tæt samarbejde med de danske aktører skal du identificere, hvordan det dansk-tyske myndighedssamarbejde får størst mulig effekt indenfor de faglige fokusområder. Igennem din løbende kontakt med relevante tyske aktører kan du udpege samarbejdspartnere for myndighedssamarbejdet og sætte en dialog med danske eksperter i gang.

Derudover skal du sørge for, at myndighedssamarbejdet skaber værdi for danske virksomheder, og at evt. leads og konkrete projekter videreformides til danske aktører. Såfremt det viser sig muligt af ressourcehensyn, kan der overvejes en indsats ift. yderligere et par delstater og gerne et vist fokus på sektorkobling og digitalisering i energisektoren.

Indsatsen koordineres i tæt samarbejde med den regionale TC energi-teamleder på Generalkonsulatet i Hamburg, andre energimedarbejdere på ambassaden i Berlin, EFKMs Internationale Kontor, ENS’ Kontor for Global Rådgivning og refererer til handelschefen på ambassaden. Rådgiverstillingen er ikke behæftet med et indtjeningskrav, men understøtter ambassadens kommercielle arbejde på energiområdet og indgår i TC energiteamet.

Kvalifikationer

  • Du har en relevant akademisk uddannelse, fx inden for samfundsvidenskab, handel eller som ingeniør.
  • Du har erfaring fra samarbejde med tyske energimyndigheder og/eller den tyske energisektor og kan begå dig i en tysk kulturel kontekst.
  • Du har et solidt kendskab til dansk energipolitik, den danske energimodel og særligt om dansk regulering og rammevilkår inden for fjernvarme og energieffektivisering.
  • Du har et solidt kendskab til danske tekniske og kommercielle energiløsninger og erfaring med offentlig-private samarbejder.
  • Du kan tænke langsigtet og strategisk med eksportfremme for øje.
  • Du kan skabe tætte relationer til tyske og danske myndigheder og virksomheder.
  • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på tysk, dansk og engelsk.
  • Du arbejder effektivt på egen hånd, men er også en udpræget holdspiller, der kan arbejde tværfagligt på tværs af ministerier og interessenter.
  • Du er engageret, udadvendt og resultatorienteret.
  • Du evner at håndtere mange relationer og projekter samtidig – og er god til at se muligheder og sammenhænge.

Du har ideelt erfaring med at drive og udvikle strategisk samarbejde med offentlige myndigheder og kendskab til myndighedsniveauet og forsyningssektoren i Tyskland, gerne med erfaring i dansk regulering og rammevilkår indenfor både fjernvarme og energieffektivisering.

Teknisk erfaring fra den danske forsyningssektor eller kommuner og/eller fra virksomheder med eksport af energiteknologiløsninger eller tilsvarende rådgivningsarbejde vil være en fordel.

Derved kan du på den ene side være sparringspartner for tyske myndigheder og forsyningssektoren og på den anden side løbende binde myndighedssamarbejdet sammen med eksportfremmeindsatsen og identificere kommercielle muligheder.

Vilkår
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til overenskomst mellem staten og den pågældende faglige organisation. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 484.715 årligt samt funktionstillæg på kr. 28.379 årligt i oktober 2018-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 600.833 inkl. pension i oktober 2018-niveau.

Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer. Lønnen vil være skattepligtig i Danmark.

Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler

Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Tjenestested
Den danske ambassade i Berlin.

Forventet tiltrædelse
Den 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er fredag den 1. marts 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 10 i København. Stillingen søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter.

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt
Du kan læse om The Trade Council på www.thetradecouncil.dk og om ambassaden i Berlin på www.tyskland.um.dk. Har du brug for yderligere oplysninger vedr. stillingsindhold, er du velkommen til at kontakte regionalkoordinator/handelschef Thomas Jørgensen på ambassaden i Berlin, mail: thojor@um.dk, tlf. dir. +49 3050502100, eller Global teamleder for energiområdet i UM/Trade Council Steen Thorsted, tlf. dir. 3392 1101 eller mail: stthor@um.dk. Vedr. vilkår for ansættelsen kan du kontakte HR-konsulent Bibi Berggren Jensen, tlf. dir. 3392 0216 eller mail: bibjen@um.dk.

Om Udenrigsministeriet/The Trade Council
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk.

The Trade Council (TC) der er en integreret del af Udenrigsministeriet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i TC har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. TC har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater, handelskontorer i over 70 lande, hertil 8 innovationscentre.

Om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Ministeriet har en hovedopgave i at implementere de politisk fastsatte målsætninger på energi-, forsynings- og klimaområdet. I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forsyner vi det danske samfund med energi, værdi og viden. Vi arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for energi-, forsynings- og klimaområdet. Vores arbejdsfelt spænder bredt og dækker bl.a. energi og råstoffer, vand og affald, tele- og bredbåndsforbindelser, digitale kortlægninger af Danmark, viden om meteorologi og klimaforhold samt geologiske undersøgelser af den danske og grønlandske undergrund. Læs mere om ministeriet på efkm.dk.

Om Energy Governance Partnership
EGP opbygger myndighedssamarbejde mellem EFKM/Energistyrelsen (ENS) og udenlandske energimyndigheder for at formidle danske erfaringer med energipolitiske rammebetingelser og regulering til relevante myndigheder på centrale eksportmarkeder for dansk energiteknologi, herunder Tyskland. Målet med at inspirere andre myndigheder med danske erfaringer og faglig ekspertise er at udvide, eller fremskynde, energimarkederne i de udvalgte lande for at øge efterspørgslen efter energiløsninger og derigennem åbne op for muligheder for danske virksomheders eksport af energiteknologi. Myndighedssamarbejdet koordineres i tæt samarbejde mellem EFKM/Energistyrelsen og Trade Council (TC).

Beliggenhed