Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Enhedschef til EU & Erhverv

Landbrugsstyrelsen

Storkøbenhavn
11-02-2019
Expires
28-02-2019


Vil du være med til at udvikle rammerne for det primære erhverv i Danmark – landbruget, særligt i forhold til den fortsatte udvikling på økologiområdet? Har du politisk tæft og flair for at udvikle robuste, administrative løsninger? Og har du stærke ledelsesmæssige kompetencer? Så er du måske den nye enhedschef for EU & Erhverv.

Ledelse og resultatskabelse
EU & Erhverv består af 2 enhedschefer, 4 teamledere og 65 dygtige og dedikerede medarbejdere. I chefteamet har I et fælles ansvar for ledelse og resultatskabelse i enheden. Ledelsen sker i tæt samarbejde med ledelsesteamets 4 teamledere.

Du bliver ansvarlig for to teams, der arbejder med regeludvikling og – afklaring samt minister- og departementsbetjening på de respektive områder. Endvidere står begge teams for at udrede og implementere nye krav og regler fra EU samt deltage i de respektive EU-komiteer på området. Begge teams har tæt kontakt og samarbejde med vores kontorer i Augustenborg, der står for al sagsbehandling og kontrol. De to teams sidder med følgende opgaver:

Udvikling af det økologiske røde Ø-mærke. I de kommende år vil implementering af Vækstplan for dansk økologi være i fokus.

  • Tilsyn med Landbrugets fonde. I de kommende år vil implementeringen af en ny tilsynsmodel være i fokus.
  • Udvikle, administrere og sikre kvalitet i støtteordninger under EU's fælles markedsordninger. I de kommende år vil arbejdet og implementering af EU's nye landbrugsreform (CAP2020) være i fokus.
  • Behandling af klagesager på projekttilskudsområdet, hvor vi øver os i at sagsbehandle klagerne på 3 uger.
Vi har stort fokus på driftsledelse, og styrelsen har lige været igennem en stor transformation, hvor alle enheder arbejder med Lean og driftsstyringstavler. Begge elementer bliver en del af din ledelse.

Du samarbejder tæt med en række andre enheder i Miljø- og Fødevareministeriet, EU-Kommissionen samt vores produktionsenheder, der sagsbehandler tilskudssagerne og sager på økologiområdet. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og have lyst til at løse opgaverne på tværs i værdikæderne. Vi arbejder aktivt med interessentinddragelse, hvorfor lyst og evne til at holde linjen varm til de eksterne aktører er central.

Personaleleder der motiverer og skaber gode resultater gennem medarbejdertrivsel
Du er godt rustet til jobbet, hvis du har en akademisk baggrund med fokus på kompleks opgaveløsning og prioritering, og politisk tæft gennem erfaring fra en politisk ledet organisation. Evner at sikre prioritering og planlægning af opgaver samt eksekvering. Blik for udvikling, herunder understøtte udvikling af politiske initiativer og løsningsorienteret tilgang til politiske problemfelter. Lyst til at arbejde med Lean og driftsstyringstavler.

Du evner, at motivere og tage hånd om medarbejdernes udvikling og forstår, at medarbejdertrivsel er nøglen til gode resultater. Din tilgang til personaleledelse fokuserer på resultatskabelse, motivation og udvikling. Du har ansvarsfølelse, gennemslagskraft og en veludviklet evne til at samarbejde med interessenter og se potentialerne i forskellige faggrupper.

Som chef i Landbrugsstyrelsen skal du være optaget af at udvikle dig som leder og nysgerrig på at levere ledelse med gennemslagskraft i organisationen. Ledelsen arbejder til stadighed på at udvikle organisationen og fastsætte styrelsens mål og faglige identitet parallelt med imødekommelse af de politiske ønsker samt de faglige, administrative og organisatoriske prioriteringsbehov.

EU & Erhverv – nytænkning og handlekraft
Vi er 65 medarbejdere, der arbejder med at udvikle rammerne for det primære erhverv i Danmark med fokus på erhvervsstøtte. Det gør vi gennem vores arbejde med EU-forvaltning, politikudvikling og design af støtteordninger. Herudover arbejder vi med minister-, departements- og direktionsbetjening samt lovbekendtgørelser, vejlednings- og ansøgningsmateriale. Vi har gennem dette arbejde en del kontakt til landmænd, konsulenter, forskere og de forskellige brancheorganisationer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse som enhedschef sker på kontraktvilkår med aflønning i løngruppe 1 i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten”. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. Ansættelsen forventes at ske på åremålsvilkår jf. principperne i aftale om åremålsansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, resultatløn og pensionsordning.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte EU-direktør Jacob Nielsen på tlf. 2265 0225.

Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk.

Ansøgning
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelle andre bilag online i vores rekrutteringssystem senest torsdag den 28. februar 2019. Er du tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen.

Vi forventer at holde 1. samtaler onsdag den 13. marts 2019.

Beliggenhed