Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation. Vi søger en EU erfaren projektleder til fakultetets EU-finansierede internationale ph.d.-program, TALENT Doctoral Programme

KU SCIENCE FAK. SEK.

Storkøbenhavn
11-02-2019
Expires
25-02-2019

Forskning og Innovation ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet søger en specialkonsulent til at varetage projektledelse og administration af fakultetets EU- COFUND finansierede internationale ph.d.-program, TALENT Doctoral Programme med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. april 2019.

Om os
SCIENCE Forskning og Innovation er en servicefunktion for forskere og ledelse. Vi assisterer fakultetets forskere med at skaffe eksterne midler til finansiering af forskning og infrastruktur. Det vil sige midler fra danske og udenlandske forskningsråd, EU, private fonde mm. Vi understøtter desuden i mindre grad kontrakt- og projektadministration på bevilgede projekter, herunder ikke mindst administrationen af SCIENCE’s EU- COFUND finansierede TALENT Doctoral Programme. Kontoret varetager administrationen af 1150 ph.d.-studerende på SCIENCE i samarbejde med ph.d. skolens ledelse, og yder sekretariatsbistand og ledelsesbetjening til blandt andre prodekanen for forskning, fakultetets forskningsudvalg, og ph.d. udvalg og den øvrige ledelse på forskningspolitiske og forskningsstrategiske områder. Endelig har vi en række dokumentations-, ledelsesinformations- og kommunikationsopgaver. Vi er en afdeling på godt 20 personer og er en integreret del af SCIENCE fakultetssekretariat, lokaliseret på Frederiksberg.

I kontoret arbejder vi i mindre teams omkring målrettede opgaver og virkemidler i et tæt samarbejde med kolleger på institutterne, på de øvrige fakulteter og centralt på KU. SCIENCE og KU har et vedvarende fokus på at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler og på at arbejde mere strategisk og langsigtet med fundingindsats og talentudvikling. I den forbindelse er der fokus på at styrke den professionelle støtte og sparring, der tilbydes vore forskere. Vi har flere ideer til, hvordan vi kan støtte og udvikle indsatsen, både i forhold til pre-award og post-award opgaver, og vi håber, du har lyst til at være med i denne proces.

Arbejdsopgaver
SCIENCE igangsatte per 1. august 2018 en omfattende satsning på ph.d.-området med lanceringen af TALENT Doctoral Fellowship Programme – et internationalt ph.d.-program, som medfinansieres af EU’s MSCA COFUND-program. Du skal drive og varetage mange af sekretariatets opgaver i forbindelse med implementeringen af programmet. Arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Post award-administration af projektet, herunder kontakt til EU project officer og afrapporteringer
 • Markedsføring af programmet og PR (herunder deltagelse i internationale jobmesser)
 • Udarbejdelse af opslag og gennemførelse af de næste 2 ansættelsesrunder
 • Løbende kontakt med institutternes og fakultetets ledelse og administration omkring programmets implementering
 • Tæt sparring med ph.d.-skolens ledelse og samarbejde med ph.d.-enheden omkring programmets implementering
 • Varetagelse af kontakt til partnere, herunder Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer samt internationale partneruniversiteter og netværk
 • Rådgivning af potentielle ansøgere og de allerede indskrevne ph.d. studerende omkring regler og rammer i programmet
 • Varetagelse af pre- og postaward opgaver i samarbejde med kontorets forskerstøtte team.
Vi forventer
 • Dokumenteret erfaring med administration af EU-projekter, gerne inden for MSCA-COFUND-programmet
 • Gennemslagskraft og erfaring med ledelse af store projekter
 • En proaktiv og selvstændig tilgang til arbejdet
 • Du er grundig og omhyggelig og kan eksekvere opgaver effektivt og til tiden
 • Særdeles stærke formidlingsevner, skriftligt og mundligt på såvel engelsk som dansk
 • Indgående kendskab til SCIENCE’s fagområder og til ph.d.-uddannelsesområdet er en fordel.
Vi tilbyder
 • En ansvarsfuld og udviklende stilling med tempo og gode udviklingsmuligheder
 • Dygtige kolleger med en uhøjtidelig omgangstone
 • Et arbejdssted tæt på forskningsmiljøerne på det indre Frederiksberg.
Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker som Specialkonsulent i henhold til Overenskomst for Akademikere i Staten. Aflønning i henhold til AC-overenskomst for specialkonsulenter udgør for tiden 40.392,92 – 42.320,83 kr./måned ekskl. pension. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer og relevant erfaring. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Vi har flekstid. Ansættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Din ansøgning
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest 25. februar 2019 kl 23:59 GMT.

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 27. februar 2019.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere spørgsmål
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Kontorchef Inge-Sofie Sørensen, +45 35324280.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.400 ansatte og 9.000 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 11 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/Beliggenhed