Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Forsker - handicapområdet

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Storkøbenhavn
08-02-2019
Expires
10-03-2019

VIVE søger en forsker, som gennem forskning og analyser af høj kvalitet brænder for at være med til at udvikle handicapområdet som forsknings- og analyseområde i VIVE.

VIVE er et uafhængigt nationalt forsknings- og analysecenter, som udfører samfundsforskning på højt internationalt niveau. Det er vigtigt for os, at den viden, vi producerer, bliver anvendt som grundlag for udvikling af det danske velfærdssamfund, og herunder at vores viden bidrager til at styrke levevilkår og sociale indsatser over for mennesker med handicap.

VORES FORVENTNINGER OG DINE KVALIFIKATIONER
Ansættelse som forsker forudsætter, at du har en ph.d.-grad eller viden¬skabelige kvalifikationer på tilsvarende niveau inden for et VIVE-relevant samfundsvidenskabeligt område.

I forbindelse med ansættelsen lægger vi vægt på, at du:

• Har stærke kvalitative metodiske kompetencer inden for handicapforskning og stor erfaring med at gennemføre kvalitativ dataindsamling blandt mennesker med handicap
• Har solid faglig viden inden for handicapområdet herunder viden om botilbudsområdet og brugen af pædagogiske metoder i arbejdet med mennesker med handicap
• Har potentiale til under ansættelsen som forsker at publicere videnskabeligt på adjunkt-/forskerniveau for at meritere dig som seniorforsker
• Har erfaring med at skaffe ekstern finansiering til forsknings- og analyseopgaver fra råd, fonde og eksterne kunder. Vi ser også gerne, at du har erfaring med at bidrage til ansøgninger, tilbud og projektbeskrivelser
• Kan formidle din forskning og analyser til interessenter, i videnskabelige fora, til presse og i særdeleshed til VIVEs målgrupper
• Er og især kan udvikle dig til – en kompetent projektleder for forsknings- og analyseopgaver, herunder kunne være i dialog med bevillingsgiver og interessenter

VI TILBYDER
VIVE kan tilbyde dig at blive en del af Danmarks største velfærdsforskningsmiljø. Vi lægger vægt på at have et levende og flerfagligt forsknings- og analysemiljø, og vi prioriterer, at vore vidensproducenter indgår i relevante internationale forskningsmiljøer og i samarbejdsrelationer med f.eks. universiteter.

Du får desuden gode rammer for faglig udvikling og videnskabelig meritering og vi har et dynamisk miljø, hvor vi vægter at arbejde med de enkelte projekter i et tværfagligt i samarbejde.

En forskerstilling er en videreuddannelsesstilling og ansættelse som forsker sker i en tidsubegrænset stilling (tenure track), som indebærer overgang til seniorforskeransættelse uden opslag, men med en sædvanlig fagkyndig bedømmelse af kvalifikationer svarende til seniorforskerniveau. Bedømmelsen sker efter normalt 4 år og maksimalt 6 år.

Yderligere oplysninger kan fås af forsknings- og analysechef Kræn Blume Jensen tlf. 33 69 77 99, e-mail: kbj@vive.dk eller på vores hjemmeside www.vive.dk.

ANSÆTTELSESPROCEDUREN
Hvis VIVE modtager et stort antal ansøgere vil vi bruge short-listing. Det betyder at der efter ansøgningsfristens udløb er et ansættelsesudvalg, som vil udvælge, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalget udarbejder en skriftlig bedømmelse og tager stilling til, hvilke ansøgere der anses for forskningsmæssigt og fagligt kvalificerede. Det er ledelsen, der træffer beslutning om, hvilken ansøger, der tilbydes ansættelse. Hver ansøger får tilsendt den del af bedømmelsen, som angår den enkelte.

I bedømmelsesgrundlaget indgår dette stillingsopslag og stillingsbeskrivelsen for forskere i VIVEs stillingsstruktur - https://www.vive.dk/media/2090/stillingsstruktur-for-forsknings-og-analysemedarbejdere-i-vive.pdf. Ansøgning, CV, fuldstændig publikationsliste, eksamensbeviser og skriftlige arbejder, der skal indgå i bedømmelsen vedhæftes ansøgningen. Hvis der er medforfattere ved påberåbte arbejder, skal der medfølge en medforfattererklæring om din andel i fællesarbejdet.

Til bedømmelse som forsker, kan der maksimalt medsendes 4 videnskabelige arbejder. Kun videnskabelig produktion, der sendes sammen med ansøgningen inddrages i bedømmelsen.

VILKÅR
Du ansættes i henhold til overenskomsten for akademikere i staten og med baggrund i protokollatet til overenskomsten for akademikere i staten for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne.

Stillingen opslås med base i VIVE København eller VIVE Aarhus efter dit valg.

ANSØGNING
Du søger stillingerne via vores elektroniske rekrutteringssystem og bilag sendes (uploades) sammen med ansøgningen. Ansøgningsfrist: Onsdag den 27. februar 2019, kl. 12.00.


VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.

OM VIVE
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.


Beliggenhed