Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Socialrådgiver til myndighedsafdelingen i Center for Psykiatri & Handicap

Bornholms Regionskommune

Bornholm
08-02-2019
Expires
20-02-2019

Til besættelse 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Har du et solidt myndighedsperspektiv? Er du nysgerrig på mennesker og på hvilken indsats der virker i forhold til den enkelte borger og kan du vægte både faglige og økonomiske hensyn? Kan du lide at arbejde med fagligt udfordrende problemstillinger, som kræver høj grad af koordinering med borgeren i centrum? Kan du se mening i fælles mål med kommunens øvrige centre og understøtte borgerens uddannelses- og jobmæssige perspektiv via servicelovens bestemmelser. Så er du den nye kollega, vi søger!

Vi søger en faglig dygtig og engageret sagsbehandler til visitation, vejledning og rådgivning af borgere med socialpsykiatriske problemstillinger, samt problematikker indenfor autismespektret og ADHD-området.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, dog med mulighed for deltid ned til 30 timer om ugen, hvis dette ønskes. Der er flekstid. Derudover har vi en aftale om fleksibel arbejdstid som gør det muligt, at lave individuelle aftaler, så en mere fleksibel arbejdsuge kan imødekommes.

Vi har forventninger til, at du:

  • er socialrådgiver/socialformidler eller har tilsvarende kvalifikationer
  • er fagligt velfunderet og hele tiden er villig til at blive bedre
  • vil arbejde seriøst og målrettet med vores metoder, herunder ICF
  • har gode evner indenfor IT og er i stand til at sætte dig ind i nye fagsystemer
  • har forståelse og engagement i forhold til det at arbejde med borgernes selvstændiggørelse, selvbestemmelse, recovery og rehabilitering
  • har gode tværfaglige evner, da vi samarbejder og koordinerer på tværs med mange forskellige samarbejdspartnere, både med private, regionale og lokale tilbud. Det fordrer gode kommunikationsevner, skriftlige såvel som mundtlige.

Ved ansættelse vil der være planlagt introduktionsprogram til vores arbejdsområder og vores borgernære tilbud. Ligeledes vil der være mentorordning de første 6 mdr. til at varetage sidemandsoplæring og daglig sparring.

Din funktion kræver, at du vil tage myndighedsrollen på dig. Det, at være myndighedsperson betyder, at man nogle gange er nødt til at give folk afslag på det, de søger om. Det fordrer, at man er i besiddelse af en god portion empati, så borgerne føler sig hørt og respekteret, selv når de får afslag. Samtidig skal man være tydelig og klar. Det er en balancegang, som du skal evne.

Psykiatri og Handicap er en arbejdsplads, der tilstræber at have de bedste sagsbehandlere. Derfor vil du også få lejlighed og opbakning til at udvikle dine kompetencer. Vi prioriterer, at vores ansatte kan opkvalificere sig løbende og at alle får supervision.

Vi har stort fokus på at holde sagsmængden inden for socialrådgiverforeningens vejledende sagstal for området, og vi prioriterer, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde.

I blandt dine primære opgaver er helhedsorienteret råd og vejledning samt visitation og løbende opfølgning på iværksatte foranstaltninger. Du vil have en koordinerende funktion i forhold til at skabe en ramme for borgernes hverdagsliv. Du vil have samarbejde med kommunens øvrige centre med henblik på at understøtte borgerens vej mod uddannelse og beskæftigelse. Det er vigtigt, at du vil medvirke til at bevare og udvikle dette ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse.

Kørekort er et krav.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 20. februar 2019.

Ansættelsessamtaler vil foregå mandag den 25. februar 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af myndighed Karina Holmberg på 5692 7815, eller TR Mette Sode Hansen på 5692 7805.

Center for Psykiatri og Handicap  

I Center for Psykiatri og Handicap yder vi kompetent støtte og vejledning. Vi ser faglighed som nøglen til at løfte vores opgaver og nå vores mål om at borgerne lykkes i livet, på egne præmisser.

Vi arbejder med borgernes medborgerskab og indflydelse på eget liv, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale udfordringer har mulighed for at tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på http://næstestopbornholm.dk/

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Som den eneste kommune i landet har Bornholm sit eget Vækstforum og egen regional udviklingsplan, og vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Beliggenhed