Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

To akademiske medarbejdere søges til grundvandsområdet og til arbejdet med miljøfarlige forurenende stoffer (MFS)

Miljøstyrelsen

Fyn
05-02-2019
Expires
19-02-2019

Vil du være med til at løse Miljøstyrelsens opgaver på MFS- eller grundvandsområdet? Og brænder du for at arbejde med både konkrete og tekniske opgaver med relation til grundvand og miljøfarlige forurenende stoffer? Så er du måske en af vores nye kolleger i Vandmiljø og Friluftsliv.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 440 arbejdspladser flytter nu til Odense. Vi skal opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament fra den nuværende styrelse, og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark.

Opgaver i enheden og organisering
Vandmiljø- og Friluftsliv er en enhed på ca. 30 medarbejdere, to funktionsledere og to kontorchefer. Vi har ansvaret for at sikre det faglige grundlag for de kommende vandområdeplaner samt administration af de gældende vandområdeplaner. I enheden lægger vi vægt på samarbejde både inden for de enkelte fagområder, bredt i enheden og på tværs i Miljøstyrelsen og i Miljø- og Fødevareministeriet, ligesom vi lægger vægt på inddragelse af eksterne interessenter.

Vi arbejder på grundvandsområdet med at opnå større viden om tilstanden af vores grundvandsforekomster og dermed forbedre forudsætningerne for at beskytte dem.

Vi arbejder med analyse af forekomsten af MFS både i overfladevand og i grundvand og med vurdering af, hvad stofferne betyder for vandmiljøet. Vi arbejder særligt på at få øget viden og udvikling af området, herunder bl.a. med fastlæggelse af kilderne til forurening med MFS.

Vi søger en medarbejder til at løse opgaver med fokus på grundvand samt på miljøfarlige forurenende stoffer og deres forekomst i både grundvand og overfladevand.
Dine opgaver vil blive delt mellem de to områder, dels grundvand, herunder også i fht. MFS, og dels MFS i overfladevand. Du vil skulle være med til at sikre det nødvendige faglige vidensgrundlag på områderne og lægge denne viden til grund for vandplanlægningen.

Vi søger en barselsvikar på grundvandsområdet
Din opgave vil blive at bidrage til at løse konkrete opgaver om grundvand med et særligt fokus på vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand samt grundvandsforekomsternes påvirkning af overfladevandområder. Du vil skulle bidrage til at sikre viden om grundvandet til brug for basisanalysen til vandområdeplanerne, og du vil skulle samarbejde med forskningsinstitutioner om tilvejebringelse af det nødvendige vidensgrundlag.

Kvalifikationer
Vi forventer i forhold til begge stillinger, at du

  • Har en relevant lang, videregående naturvidenskabelig uddannelse
  • Har et godt kendskab til enten grundvand og samspil med overfladevand eller MFS generelt (meget gerne begge dele)
  • Er god til at samarbejde og har erfaring med projektarbejde
  • Kan arbejde med store mængder data og har erfaring med databaser og databehandling i større datasystemer
  • Er en dygtig formidler i både skrift og tale og kan omsætte egen faglig viden til klare beskrivelser af relevante problemstillinger og løsninger
  • Er god til at inddrage interne og eksterne aktører
  • Er grundig og systematisk og løser opgaverne med høj kvalitet
  • Har fokus på resultater
  • Er initiativrig og har et godt humør

Det er en fordel, hvis du har erfaring med administrative myndighedsopgaver og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Vi forventer, at du trives med en travl hverdag, der veksler mellem koncentreret databehandling og løsning af mere generelle problemstillinger.

Løn og ansættelsesvilkår
Tjenestestedet vil være Englandsgade 25 i Odense. Du skal være indstillet på, at der vil være en vis rejseaktivitet til København i forbindelse med oplæring, indtil hele den centrale del af Miljøstyrelsen samles i Odense i april 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lidde Bagge Jensen på tlf. 41 31 85 60 eller kontorchef Jane Hansen på tlf. 20 16 19 84.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og CV mm. senest d. 19. februar 2019. Vi planlægger at holde samtaler til begge stillinger d. 22. februar 2019 i Odense.

Du kan i processen blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

 

Beliggenhed