Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Storstrøm Fængsel søger en fængselspræst

LOLLAND-FALSTERS STIFT

Lolland & Falster
04-02-2019
Expires
28-02-2019

En fuldtidsstilling som overenskomstansat præst ved Storstrøm Fængsel er til besættelse snarest muligt.

Storstrøm Fængsel er et lukket fængsel med i alt 250 pladser. Fængslet har en meget høj grad af sikkerhed og rummer blandt andet et særligt sikret afsnit. Fængslet åbnede i 2017 som led i fornyelsen af Kriminalforsorgens bygningsmasse.

Fængslet udgør knap 35.000 m² og er opdelt i fire uafhængige og fritliggende bygninger. Hver bygning har 54 pladser fordelt på 8 afdelinger samt en særligt sikret bygning med 34 indsatte fordelt på 6 afdelinger.

Fængslet huser aktuelt både afsonere samt varetægtsarrestanter.

Dine arbejdsopgaver:

Dine primære arbejdsopgaver bliver at varetage den gejstlige betjening af indsatte først og fremmest som sjælesørger, afholde gudstjenester og foretage kirkelige handlinger. Du skal endvidere sikre, at indsatte af andre trossamfund end folkekirken tilgodeses ved at samarbejde med andre trosretninger.

Den gejstlige betjening og kirken er et neutralt sted, der tilbyder et eksistentielt ånderum, der betyder meget for de indsatte og fængslet.

Storstrøm Fængsel er en stor arbejdsplads med mange faggrupper. Du vil opleve et tæt samarbejde med fængslets øvrige personale såvel som med eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at indgå i og være med til at udvikle det tværfaglige samarbejde.

Din daglige chef vil være institutionschefen. Derudover vil du have mulighed for at blive tilknyttet det kollegiale fællesskab i Falster Provsti i Lolland Falsters Stift.

Spændende og varieret job:

Der er tale om et udfordrende job i et spændende miljø, hvor du selv kommer til at præge arbejdsopgaverne. Du har dermed et stort dagligt ansvar og selvstændighed.

Kvalifikationer:

Du skal opfylde betingelserne for ansættelse som præst i folkekirken og har arbejdserfaring med præstearbejdet og med udsatte grupper i samfundet.

Som person er du rummelig. Du har gode samarbejdsevner, er psykisk robust, rolig og myndig. Endvidere er du typen, der har et godt overblik og helhedssyn. Desuden er du i stand til at arbejde selvstændigt, tilrettelægge dine arbejdsopgaver og være medarbejder i en politisk styret offentlig drift- og administrationsmyndighed.

Kollegamæssigt og organisatorisk adskiller fængselspræstejobbet sig meget fra at være præst i et almindeligt sogn i folkekirken. Du skal kunne leve med, at fængslet også er et sikkerhedsbetonet, lukket system. Du skal gøre dig klart, at alle ansatte på fængslet arbejder under samme sikkerhedsmæssige ansvar og forhold, herunder begrænsninger i forhold til indsattes frihedsgrader.

Ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro-tokollat og bestemmelser om ny løn.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Ansættelsesmyndigheden er Kirkeministeriet. Ansættelsesområdet for fængselspræster er Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det gejstlige tilsyn varetages af Biskoppen over Lolland-Falsters Stift, mens den daglige ledelse hører under Kriminalforsorgen, der også foretager lønindplacering og –udbetaling. 

Tiltrædelse:

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgning:

Hvis du ønsker flere oplysninger om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte institutionschef Michael Gjørup på tlf. 72551672 eller pr. mail

michaelfonss.gjorup@krfo.dk

Du kan læse mere om Kriminalforsorgen på http://www.kriminalforsorgen.dk.

Eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet bedes vedlægges ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet, men sendes biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. pr. mail til LFSTIFT@KM.DK, og skal være biskoppen i hænde seneste opslagets udløbsdato kl.15.00

 

 

 

 

Opslået 4. februar 2019

Udløber 28. februar 2019

Beliggenhed