Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Forebyggelsesteamet, Det Gule Team søger to familierådgivere i skoler og dagtilbud

Bornholms Regionskommune

Bornholm
31-01-2019
Expires
18-02-2019

Det Gule Team arbejder, jf. Servicelovens § 11, med forebyggende indsatser for børn og unge, der på baggrund af deres problematikker er kategoriseret, som værende i det gule felt på børnelinealen; deraf navnet. Teamet består af i alt 19 medarbejdere fordelt på familierådgivere i skoler og dagtilbud, gadeplansmedarbejdere, SSP-konsulent, Åben Anonym Rådgivning samt en leder. Formålet med teamet er at iværksætte hurtige og målrettede tidlige indsatser i tæt samarbejde med de skoler og dagtilbud hvor børnene er tilknyttet.

Der er tale om to stillinger, den ene er på 37 timer pr. uge og tidsbegrænset i perioden 1. marts 2019 til 30. maj 2020; denne stilling er primært målrettet skoleområdet. Den anden stilling er en fastansættelse på 32 timer pr. uge og er primært målrettet dagtilbudsområdet.  I begge stillinger kan der blive tale om understøttelse af både dagtilbud og skole, hvorfor det er vigtigt at du har interesse og kompetencer i forhold til begge målgrupper. Arbejdstiden er primært placeret i dagtimer men aften- og weekendarbejde kan forekomme. Det forventes at du er fleksibel, langt hen ad vejen er du selv-tilrettelæggende.

Det Gule Team arbejder ud fra en tænkning om ”fælles børn”, hvorfor du skal kunne indgå i samarbejde med mange forskellige aktører og dermed være i stand til at navigere med en naturlig respektfuldhed, autoritet, ydmyghed og autencitet i forskellige tværprofessionelle fora og organisatoriske domæner. Indsatsen består i at styrke en tidlig forebyggende indsats for børn i begyndende mistrivsel i samarbejde med dagtilbud, skoler, forældre, netværk og andre professionelle aktører.

Målgruppen er børn og unge mellem 0 og 18 år og deres familier, med udfordringer i forhold til, adfærd, trivsel og udvikling; familie, venner, fritid og skolefravær. Der lægges derfor vægt på at, du som medarbejder har teoretisk og praktisk viden og erfaring med børn og unge i udsatte positioner.

Udgangspunktet for arbejdet med målgruppen tager sit afsæt i en systemisk og narrativ tænkning, og et bio-psyko-socialt perspektiv, om at børn og unge af mange grunde kan komme i fastlåste situationer hvor det som umiddelbart forekommer problemfyldt, adfærdsvanskeligt og mangelfuldt, kan opfattes som en invitation til at omgivelserne kreativt forholder sig til hvordan de bedst kan bidrage til udvikling.

Arbejdet består af: 

  • Rådgivning/vejledning til forældre og dagtilbud og skoler om mulige forebyggende tiltag
  • Socialfaglig sparring til dagtilbud og skoler; herunder kvalificering af underretninger
  • Deltagelse i netværksmøder
  • Samtaler med børn og forældre
  • Iværksætte og koordinere forebyggende indsatser i samarbejde med børn, forældre, skole og dagtilbud
  • Gruppeforløb for forældre og børn
  • Henvisning til kommunens og andre tilbud
  • Tværfagligt samarbejde med interne som eksterne fagprofessionelle aktører

Faglige kompetencer:

  • Du er pædagog med en stærk ”socialfaglig åre” eller socialrådgiver med en stærk ”pædagogisk åre”
  • Du har erfaring i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner; gerne både fra myndighedsside og fra behandlerside
  • Du har gerne erfaring med at etablere og lede børne- og forældregrupper
  • Det vil være en fordel hvis du har kendskab til Servicelovens bestemmelser vedr. børn og unge i udsatte positioner
  • Du har erfaring med inddragelse af familie og netværk
  • Du samarbejder nemt på tværs af fag, centre og sektorer med mange aktører

 Personlige kompetencer:

  • Er empatisk, rummelig og anerkendende
  • Kan lide når der er fart over feltet og kan bevare overblikket i pressede situationer
  • Er engageret og har lyst til at tænke utraditionelt og handle hurtigt og alternativt 
  • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og handlingsorienteret med respekt for det fælles
  • Er kontakt- og tillidsskabende og kan motivere til forandring 

Vi tilbyder:

  • Mulighed for at præge udviklingen af det gule team
  • Fokus på faglig udvikling og tværfagligt samarbejde
  • Fast supervision
  • Deltagelse i tværprofessionelt kompetenceudviklingsforløb ”Kontekstmanagement – symptomer som kommunikation” ved Søren Hertz og Martin Skriver/Metalog
  • Et livligt og kreativt team med højt til loftet

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse.

Det er et krav at du har kørekort til personbil.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, sådan at vi har modtaget den senest den 18. februar 2019.

Der afholdes ansættelsessamtaler fredag den 22. februar 2019 i tidsrummet 9 til 16

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af det gule team Karina Elkjær på tlf. 56 92 41 97.

Børn og Familie

Som medarbejder bliver du fagligt stærkt rustet, og erfaringen viser, at et job hos os er et effektivt springbræt til næste trin i din karriere: Vi gør dig eftertragtet, fordi vi investerer i vores medarbejderes uddannelse og kompetenceudvikling.

I dagligdagen vil du opdage, at vi altid søger at minimere bureaukrati og administration. Vores fokus er på at få mest mulig tid til vores kerneopgaver, som især er at styrke arbejdet med relationerne til udsatte børn. Derfor arbejder vi konstant med at forny og forbedre processerne, og at gøre vores sagsbehandling let og fleksibel. Det betyder til gengæld også, at du skal være parat til forandring.

Vi arbejder med den svenske model med bl.a. få sager til den enkelte behandler, inddragelse af familien og netværket, og en tæt opfølgning. Som medarbejder ser vi gerne, at du altid leder efter en kreativ løsning. Men samtidig skal du overholde processerne, og være i stand til at arbejde struktureret, systematisk og selvstændigt.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Som den eneste kommune i landet har Bornholm sit eget Vækstforum og egen regional udviklingsplan, og vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på http://næstestopbornholm.dk/

 

Beliggenhed