Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Uddannelsesleder til Danmarks største sygeplejerskeuddannelse

Administration + Efter- og videreuddannelser

Storkøbenhavn
24-01-2019
Expires
17-02-2019

Som vores nye uddannelsesleder kommer du til at indgå i et stærkt lederteam. Vi har en vigtig opgave med at uddanne sygeplejersker, som er fagligt dygtige og parate til at yde en væsentligt indsats i sundhedsvæsenet nu og i fremtiden.

På sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP) er vi i fuld gang med at lægge sidste hånd på vores nye studieordning, som implementeres fra efteråret 2019. Samtidig er vi optaget af at udfolde KP’s nye 5-årige strategiske retning ”fælles om fremragende undervisning”. Du får en vigtig rolle i realiseringen af vores ambitioner om at blive endnu stærkere inden for områder som praksisnær forskning og udvikling, simulation og innovation i grunduddannelserne samt stærke arbejdsfællesskaber, herunder kompetenceudvikling af organisationens egne medarbejdere og ledere.

Om jobbet
I samarbejde med dine kollegaer i sygeplejerskeuddannelsens lederteam får du medansvar for den samlede uddannelse. Vi har organiseret os, så hver uddannelsesleder er overordnet ansvarlig for et enkelt af uddannelsens studieår samt for en tværgående strategisk indsats på uddannelsen eller på tværs af instituttet. Ændringer i vores nye studieordning kan give anledning til reorganisering af den enkelte uddannelsesleders ansvarsområde.

Dine hovedopgaver som uddannelsesleder er, at:

 • varetage det daglige ansvar for pædagogisk udvikling, drift og ressourcestyring i din enhed
 • varetage personaleledelse for ca. 25 medarbejdere
 • sikre høj faglig kvalitet i uddannelsen i tæt samarbejde med undervisere, ledelsesteamet på uddannelsen med involvering af studerende og vores samarbejdspartnere i praksis
 • medvirke til en stærk og fælles kultur på tværs af uddannelsen, instituttet og hele KP med udgangspunkt i organisationens nye strategiske retning og prioriteringer
 • rekruttering og fastholdelse af studerende på uddannelsen.
Du får desuden en bred kontaktflade på tværs af KP og især til de andre sundhedsuddannelser. Vi har et meget tæt samarbejde med især Region H og regionens kommuner om vores 3 kerneydelser: Grunduddannelse, forskning og udvikling samt efter- og videreuddannelse af sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • har en uddannelse som sygeplejerske suppleret med relevant uddannelse på kandidatniveau
 • har erfaring med uddannelsesplanlægning
 • har ledelseserfaring gerne af vidensmedarbejdere
 • har personligt overskud, ro og overblik – selv når det går stærkt, og der er mange krydspres
 • er optaget af at profilere uddannelsen.
Herudover lægger vi stor vægt på, at du:
 • er en synlig og nærværende leder over for såvel medarbejdere som studerende
 • er lyttende og inddrager medarbejdere, studerende og praksis i udvikling af uddannelsen
 • har et godt ledelsesoverblik herunder forståelse for logistik og økonomi
 • har relevant lederuddannelse og ikke er bange for at tænke nyt.
Om os
Sygeplejerskeuddannelsen indgår sammen med ernæringsuddannelserne i Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, hvor vi i alt er ca. 230 medarbejdere. Du bliver en del af instituttets ledergruppe, som udgøres af otte uddannelsesledere og én institutchef.

Vi udbyder sygeplejerskeuddannelsen både i Hillerød og på Nørrebro, og har i alt ca. 2.800 studerende på Nørrebro og 500 i Hillerød. I 2018 øgede vi optaget til uddannelsen, hvorfor vi i 2018 og 2019 har udvidet antallet af undervisere. Der er ca. 125 medarbejdere på uddannelsen på Nørrebro og 28 medarbejdere i Hillerød.

Med etableringen af KP i 2018 er der igangsat en proces, som lægger op til både faglig, organisatorisk og strategisk nytænkning. Du kommer ind i en organisation, som udfordrer sine ledere på deres måde at anskue behovet for fremtidens professionskompetencer.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse den 1. maj 2019 eller efter aftale.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation. Du vil være omfattet af Københavns Professionshøjskoles resultatløn for ledere.

Du ansættes på sygeplejerskeuddannelsen på Nørrebro med adresse på Tagensvej 86, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet Professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og www.fusionsinfo.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutchef Mette Simonsen på tlf. 5163 2530.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via ansøgerknappen senest søndag den 17. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9 og uge 11, 2019. Der vil blive gennemført personlighedstest som led i rekrutteringen. Testning vil finde sted i uge 10.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Beliggenhed