Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postdoc Forebyggelsesprojekt om alkohol - ved Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet # 357

Aarhus Universitet

Østjylland
23-01-2019
Expires
25-02-2019

Ved Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet er en 2-årig stilling som postdoc ledig til besættelse fra 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Postdoc stillingen er knyttet til et forebyggelsesprojekt, finansieret af TrygFonden, som skal tilpasse og afprøve en kort evidensbaseret intervention til at forebygge og mindske problematisk brug af alkohol og relaterede negative konsekvenser blandt danske gymnasieelever. Forebyggelsesprojektet består af et kvalitativt studie, som har til formål at tilpasse en amerikansk intervention (”group-based motivational interviewing”) til danske gymnasieelever, samt et kvantitativt studie, som har til formål at undersøge om den tilpassede intervention reducerer problematisk alkoholbrug og relaterede konsekvenser blandt danske gymnasieelever.

Postdoc‘ens arbejde vil bl.a. involvere dataindsamling (fokusgruppe interviews, spørgeskemaundersøgelser og udførelse af interventionen), dataanalyse (kvalitative og kvantitative data) og formidling af resultaterne (nationalt og internationalt). Projektet udføres i samarbejde med Prof. Sarah Feldstein Ewing (Oregon Health and Science University, USA), som har udviklet interventionen til amerikanske unge.

Ansøgere med samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig forskningserfaring inden for rusmiddelforskning og/eller interventionsforskning og/eller ungeforskning vil blive foretrukket, samt ansøgere med forskningserfaring i kvantitativ metode og analyse.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Det er yderligere et krav, at ansøgeren taler flydende dansk, da dette er nødvendigt for at gennemføre dataindsamling og dataanalyse.

Yderligere oplysninger om stillingen rettes til lektor Kristine Rømer Thomsen, tlf. 87 16 54 47, e-mail: krt.crf@psy.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Charlotte Zingenberg, tlf.: +45 87 16 53 62, e-mail: chg@au.dk

Arbejdssted
Center for Rusmiddelforskning, Bartholins Alle 10, 8000 Aarhus C

Hvem er vi
På Center for Rusmiddelforskning udfører vi samfundsvidenskabelig forskning inden for rusmiddelfeltet. Vores forskningsprojekter omhandler behandling, forebyggelse, politik og rekreativt forbrug. Vi forsker i både legale og illegale rusmidler. Centeret er tværvidenskabeligt og de ansatte har baggrund i bl.a. antropologi, psykologi, sociologi, jura og folkesundhed. Vores opgave er at etablere og gennemføre forskningsprojekter, undervise, formidle viden om alkohol- og stofmisbrug, og samarbejde med nationale aktører på området samt internationale forskningsinstitutioner. Du kan læse mere om Center for Rusmiddelforskning på http://www.crf.au.dk

Center for Rusmiddelforskning er en del af Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
Psykologisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

  • Ansøgning
  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her (http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/vejledning-til-undervisningsporfolio/).

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her (http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/).

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS (http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ledige-stillinger/vejledning-til-bedoemmere/).

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 25.02.2019

 

Beliggenhed