Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Specialkonsulent med teknisk baggrund til husdyrteamet i Miljø-og Fødevareministeriets Departement

Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet

Storkøbenhavn
11-01-2019
Expires
24-01-2019

Vil du være med til at sætte rammerne for husdyrbrug i Danmark? Har du lyst til at lede projekter, tage ansvar for processer og indgå i et inspirerende tværfagligt fællesskab? Har du faglig viden om påvirkningen fra husdyrbrug til natur, vandmiljø og klima? Så er jobbet i husdyrteamet i Miljø- og Fødevareministeriets Departement måske noget for dig.

Stillingen
Du vil indgå i vores husdyrteam, hvor du som faglig projektleder vil drive processer og arbejde fagligt med miljøreguleringen af husdyrbrug, eksempelvis vedr. miljøteknologi, klima, fosfor, ammoniakpåvirkning af natur, lugt mv.

Husdyrteamet arbejder med miljøpåvirkningen fra husdyrbrug, herunder med udvikling og forenkling af reglerne om miljøgodkendelse og tilsyn i forhold til husdyrbrug, regulering af husdyrgødning mv. i forhold til natur, lugt og vandmiljø. Der er generelt stor politisk fokus på husdyrproduktionen, og husdyrteamet arbejder innovativt med området for at udvikle nye, forbedrede rammebetingelser for erhvervet og sikre et tilstrækkelig højt miljøbeskyttelses-niveau. Teamet består af agronomer, jurister og generalister, som til daglig arbejder tæt sammen, også med eksterne parter. Vi har en kultur med en uformel omgangstone og hvor faglig sparring er i højsædet.

Stillingen er placeret i Erhvervsreguleringsenheden i Miljø- og Fødevareministeriets Departement, der arbejder med at skabe gode miljøreguleringsmæssige rammer for virksomheder og landbrug. Enheden er bl.a. ansvarlig for husdyrbrugsloven og en række bekendtgørelser på miljøområdet, der blandt andet udmønter VVM-direktivet, IE-direktivet, habitatdirektivet og nitratdirektivet i Danmark.

Din profil
Vi søger en specialkonsulent med faglig baggrund som f.eks. agronom, biolog eller anden naturvidenskabelig baggrund. Du kan lede projekter og har lyst til at arbejde med såvel det tekniske grundlag for reguleringen som ministerbetjening og myndighedsopgaver i et politisk miljø.

Du skal have nogle års erfaring på husdyrområdet fra f.eks. konsulentvirksomhed, landbrugsrådgivning eller offentlig myndighed. Vi forventer, at du har kompetencer og viden indenfor flere af disse områder:

 • Styring af komplekse projekter, herunder at du er god til at styre processer samt koordinere på tværs
 • Staldsystemer og miljøteknologi
 • Lugt- og ammoniakregulering
 • Transport af næringsstoffer fra mark til vandmiljø og/eller gødskningsreguleringen
 • Klimaeffekter i tilknytning til husdyrproduktion

Desuden har vi mere generelt en forventning om, at du:
 • Er god til at igangsætte, drive og afslutte projekter/processer
 • Er engageret, trives med brede samarbejdsflader og udviklingsopgaver
 • Har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og du kan håndtere, at der kører flere opgaver samtidig, samt at der indimellem er travlt
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt med interne og eksterne parter
 • Er selvstændig og har god dømmekraft og lyst til at gøre en forskel
 • Har gode forvaltningskompetencer, herunder evne til at kommunikere klart i tale og på skrift inden for korte tidsfrister, f.eks. når sager skal forelægges politisk

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen som specialkonsulent er omfattet af AC-overenskomsten. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er departementet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Nis Christensen på tlf. nr. 4086 0026 eller teamleder Peter Jørgensen tlf. 4085 9489.

Du kan læse mere om ministeriet på http://www.mfvm.dk

Sådan søger du stillingen
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, vedlagt dokumentation for uddannelse (inkl. karakterer), CV samt oplysninger om tidligere beskæftigelse m.v. senest d. 24. januar 2019.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 5 med henblik på tiltrædelse snarest muligt eller senest pr. 1. marts 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

 

Beliggenhed