Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Administrationschef til Retten i Esbjerg

Domstolsstyrelsen

Syd- og Sønderjylland
10-01-2019
Expires
24-01-2019

Stillingen som administrationschef ved Retten i Esbjerg er ledig til besættelse snarest muligt.

Retten i Esbjerg er en af Danmarks 24 byretter. Retten dækker et geografisk område bestående af Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune og Fanø Kommune. Retten har ca. 50 medarbejdere, heraf 14 jurister.

Den daglige overordnede administrative ledelse varetages af byretspræsidenten.

Administrationschefen skal indgå i rettens øverste ledelse i tæt samarbejde med byretspræsidenten. Administrationschefen indgår endvidere sammen med byretspræsidenten i ledergruppen, der består af 3 funktionschefer og 3 afdelingsledere.

Dommergruppen, der består af 7 dommere udover byretspræsidenten, inddrages i væsentlige beslutninger i relation til rettens ledelse.

Administrationschefens arbejdsopgaver
Administrationschefen har det daglige ansvar for rettens administration, herunder løn- og driftsbudget, økonomi og indkøb. Administrationschefen har også ansvar for drift af retsbygningen og tager sig af kontakten til udlejeren.

Administrationschefen varetager personaleadministrationen og har det direkte personaleansvar i forhold til medarbejderne i administrationsafdelingen.

Administrationschefen indgår i rettens arbejdsmiljøorganisering og deltager i alle opgaver i rettens arbejde med sikkerhed. Administrationschefen er endvidere ansvarlig for IT-organiseringen ved retten og har det daglige ansvar for rettens tekniske udstyr.

Administrationschefen må forventes at blive udpeget som lokal persondataansvarlig til at sikre beskyttelse af persondata ved retten og være medlem af Danmarks Domstoles DPO-netværk.

Hvis du er domstolsjurist, har du mulighed for at få tildelt retsarbejde, ligesom der vil være mulighed for at få udvalgte sekretariatschefopgaver som f.eks. uddannelsesansvarlig for dommerfuldmægtige, klagesagsbehandling, behandling af sager om aktindsigt, deltagelse i kommunikationsnetværk mv.

Kvalifikationer
Der vil blive lagt stor vægt på erfaring med den type opgaver, der er beskrevet ovenfor under afsnittet ”administrationschefens arbejdsopgaver” og gerne erfaring inden for det statslige område. Det vil være en fordel, men ikke en betingelse, hvis du har erfaring med arbejdet ved domstolene.

Du skal have lyst til ledelse, og du skal have flair for det. Du skal være god til at træffe beslutninger og være god til at føre beslutningerne ud i livet. Du skal være empatisk, lyttende og inddragende og have en anerkendende, tillidsfuld og respektfuld tilgang til samarbejdet med medarbejderne og i øvrigt have gode samarbejdsevner. Du skal være dygtig til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Du skal endvidere have stor lyst til at bidrage til udvikling af retten i samarbejde med rettens øvrige ledelse og medarbejderne. Retten lægger også vægt på, at du er fleksibel og innovativ.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse i stillingen sker på overenskomstvilkår efter relevant overenskomst. Er ansøgeren i forvejen tjenestemand kan der eventuelt ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Aflønning i stillingen sker med udgangspunkt i lønniveauet for lønramme 36, som aktuelt er 42.262,58 kr. pr. måned (uden pension). Der vil kunne ydes tillæg afhængig af kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse som administrationschef ved Danmarks Domstole, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Ansættelsesprocedure
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til byretspræsident Margit Østergaard Laub tlf. 99 68 88 71 eller på mail til mgl@domstol.dk.

Oplysninger om Danmarks Domstole og Retten i Esbjerg kan ses på www.domstol.dk.

Der forventes afholdt 1. samtaler den 28. og 29. januar 2019. Der vil eventuelt blive afholdt 2. samtaler med udvalgte kandidater den 19. februar 2019. Inden 2. samtalerne kan ansøgerne blive bedt om at deltage i en test.

Ansøgning
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen.

Du skal vedhæfte cv, eksamensbevis, eventuelle udtalelser og andre relevante dokumenter. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest torsdag den 24. januar 2019.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Beliggenhed