Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vicedirektør til Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen Sjælland

Sydsjælland inkl. Møn
07-01-2019
Expires
21-01-2019

Vil du være med til at sætte retning og rammer for den strategiske udvikling af det statslige redningsberedskab? Kan du se dig selv som vicedirektør i en direktion, som arbejder for at redde liv, værdier og miljøet? Så er du måske vores nye vicedirektør.

Om os

Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og udgør det statslige redningsberedskab. Som en del af forsvarsforliget 2018 – 2023 er Beredskabsstyrelsen blevet styrket, og styrelsen er fortsat i proces med at blive endnu mere integreret i Forsvarsministeriets koncern.

Beredskabsstyrelsen varetager en række opgaver indenfor myndighedsområdet samt det operative- og uddannelsesmæssige område i relation til beredskabet i Danmark og internationalt.

På myndighedsområdet fører Beredskabsstyrelsen tilsyn med – og yder rådgivning til – kommunerne på beredskabsområdet samt yder rådgivning om beredskabsplanlægning, krisestyring og øvelsesvirksomhed mv. til andre statslige myndigheder, kommunerne og virksomheder inden for den samfundskritiske infrastruktur. Opgaverne på det operative område omfatter varetagelse af det statslige assistanceberedskab både nationalt og internationalt, uddannelse af værnepligtige, nukleart beredskab og kemisk beredskab.

Beredskabsstyrelsen er desuden ansvarlig for fastlæggelse af uddannelseskrav for al uddannelse til redningsberedskabet i Danmark.
Herudover er der oprettet et Ledelsessekretariat, som varetager stabs- og støttefunktionerne, yder støtte til direktionen og varetager en række opgaver af særlig strategisk betydning.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 højt dedikerede medarbejdere og chefer, der er sammen om en hverdag med højt tempo og spændende udfordringer. Vi har en høj faglighed på vidt forskellige områder, og ser det som en styrke, at vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en positiv forskel i samfundet. Vi har en kultur baseret på dialog og samarbejde, og hvor der er plads til forskellighed.

Om stillingen

Som vicedirektør vil du indgå i Beredskabsstyrelsens direktion, som varetager den strategiske ledelse af styrelsen. Direktionen består af direktøren, to vicedirektører med ansvar for hhv. Myndighedsdivisionen og Operationsdivisionen samt chefen for Ledelsessekretariatet.

Som vicedirektør for Myndighedsdivisionen vil du få det overordnede ledelsesmæssige ansvar for Beredskabsstyrelsens funktioner inden for myndighed og krisestyring. Du vil skulle sætte retning for Beredskabsstyrelsen som sektormyndighed og vores udvikling som Danmarks katastrofeberedskab, der arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer. Du vil samtidig skulle indgå aktivt i dialog med de kommunale redningsberedskaber, som udgør den kommunale del af redningsberedskabet, og i samarbejde med dem være med til at sikre, at redningsberedskabet udgør en samlet helhed.

Om dig

Stillingen kan søges både af civile med en relevant akademisk uddannelse samt af uniformerede fra Forsvaret eller beredskabet med relevant lederuddannelse eller lignende.

Du har betydelig ledelseserfaring, gerne fra et departement, en anden styrelse eller anden offentlig myndighed samt erfaring med at lede gennem ledere på et strategisk niveau. Kendskab til beredskabet og i særdeleshed redningsberedskabet i Danmark vil være et plus.

Det er vigtigt, at du har et strategisk udsyn, og at du kan bidrage til at sikre Beredskabsstyrelsen en central rolle inden for beredskabet. Du skal kunne motivere og inspirere til nytænkning og udvikling. Du skal ligeledes formå at skabe gode samarbejdsrelationer både internt i Beredskabsstyrelsen og eksternt til Beredskabsstyrelsens samarbejdsparter.

Herudover lægger vi vægt på, at du er:
• Handlekraftig, sætter ambitiøse mål og skaber resultater
• Kan give med- og modspil så idéerne skærpes og bliver til fælles løsninger
• En anerkendende og motiverende leder som har forståelse for de forskellige rum og retninger, som ledelse udøves i

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at aftale personlige tillæg og ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.
Ansøgningen skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød. Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsen på vores hjemmeside www.brs.dk.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktøren for Beredskabsstyrelsen, Henning Thiesen, via hans PA Jacob Deleuran på tlf. 30 94 22 46.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Nezi Olgun på tlf. 32 66 57 92.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.
Ansøgningsfristen er den 21. januar 2019. Der forventes at blive gennemført ansættelsessamtaler snarest herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Beliggenhed