Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Murere og medarbejder søges til restaureringsarbejde på Hammershus slotsruin

Naturstyrelsen

Bornholm
03-01-2019
Expires
30-01-2019

Vil du være med til at restaurere Nordeuropas største borgruin, så den bevares for eftertiden? Naturstyrelsen har modtaget en milliondonation fra A.P. Møller Fonden til at fortsætte restaureringen af Hammershus. Vi søger derfor 2 murersvende og 1 murerarbejdsmand til restaurerings- og sikringsarbejder på Hammershus i en periode på tre år.

I hverdagen kommer du og den anden nyansatte kollega til at arbejde sammen med vores faste murer Michael, som har stor erfaring med restaurering af ruinen. Sammen skal I udskifte cementfugerne i murværket med en kalkmørtel fremstillet efter middelalderopskrift, og I står derfor også for brænding af kalken samt blanding af kalkmørtelen. Arbejdspladsen er Hammershus med fantastisk udsigt over Østersøen, Hammerknuden og Slotslyngen.

Du er ansvarsbevidst, og kan lide at arbejde ude i al slags vejr. Det er et plus, hvis du har erfaring med bygningsrestaurering og/eller kendskab til historiske materialer og metoder, men vi vil også meget gerne modtage en ansøgning fra dig, hvis du blot interesserer dig for emnerne og gerne vil lære mere. Der vil foregå løbende oplæring og instruktion i metoderne.

Vi forventer

 • At du er indstillet på at arbejde inden for overenskomstens og lokalaftalens muligheder for fleksible arbejdstider og således arbejde mere i perioder med godt vejr og afspadsere i perioder med f.eks. frost (se lokalaftale under Løn- og ansættelsesvilkår)
 • At du er indstillet på lejlighedsvis at udføre andre typer opgaver end restaureringsarbejde f.eks. nedskæring af uønsket opvækst eller lign.
 • At du har B kørekort - gerne BC kørekort

Det er en fordel hvis du har stilladskursus, epoxykursus og motorsavs kursus

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte restaureringsansvarlig Rasmus Munch Marcher på tlf. 7254 3137 eller 2120 4231 eller personaleleder Mejse Holm på tlf. 7254 3005 eller 2219 0194.

Løn- og ansættelsesvilkår
Er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestested er Naturstyrelsen Bornholm med dagligt mødested på Hammershus.

Stillingen er med start 1. marts 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Lokalaftale mellem NST, Bornholm og 3F
 1. Nærværende aftale gælder for murere og murerarbejdsmænd, der er ansat under Organisationsaftale for håndværkere i staten, og samtidig tilknyttet Hammershusprojektet ved Naturstyrelsen, Bornholm
 2. Tjenestemændenes arbejdstidsaftale er gældende for ansættelsesforhold - dog med følgende afvigelser:
  - Normperioden er aftalt til 12 måneder, med start fra den 1. marts 2019. Det vil sige, at arbejdstiden kan variere henover året som følge af sæsonudsving, og timer optjent i sommerperioden kan gemmes til afholdelse i vinterperioden
 3. Det er aftalt, at medarbejderen kan have et flekstidsunderskud på minus 37 timer. Ved en medarbejders fratrædelse modregnes eventuelle underskudstimer i lønnen
 4. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel fra begge parters vedkommende. Opsiges aftalen på andre tidspunkter end til den 28. februar, opgøres den præsterede arbejdstid til udløbet af opsigelsesperioden
 5. Aftalen træder i kraft den 1. marts 2019
 6. Aftalen har ikke præjudice ift. andre aftaler
 7. Øvrige ansættelsesvilkår for de omfattede medarbejdere følger af Organisationsaftale for Håndværker i Staten (Modst. 044-13)

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, Uddannelsesbevis m.m. senest onsdag den 30. januar 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

 

Beliggenhed