Menu

149334 Klinisk forskningslektorat i intern medicin: endokrinologi (Tidsbegrænset, 5 år)

KU - SUND - PANUM KBH N

Midtsjælland
Oprettet:
24-04-2019
Udløber:
22-05-2019

Institut for Klinisk Medicin
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

En stilling som klinisk forskningslektor i intern medicin: endokrinologi ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er 5- årig.

Det kliniske forskningslektorat er kombineret med en overlæge- eller afdelingslægestilling ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge i Region Sjælland.

Den aktuelt opslåede stilling som klinisk forskningslektor er rettet mod ansøgere med hovedstilling som overlæge/afdelingslæge ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge i Region Sjælland.

Stillingerne er møntet på særligt talentfulde forskere, der ønsker et karriereforløb med et væsentligt forskningsindhold i sygehussektoren i Region Sjælland.

Information om Institut for Klinisk Medicin: http://www.ikm.ku.dk.

Stillingsbeskrivelse
Som udgangspunkt varetager en klinisk forskningslektor kliniske opgaver svarende til halvdelen af stillingen, mens den anden halvdel af stillingen benyttes til forskningsopgaver – herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling – og undervisning. Dertil kommer faglig udvikling, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, forskeruddannelse, vejledning og bedømmelsesarbejde. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere over den 5-årige ansættelsesperiode. Undervisningsforpligtelsen er svarende til et tidligere klinisk lektorat sats B.

Eventuel nuværende ansættelse som ekstern klinisk lektor (sats A, sats B eller sats C) ophører, såfremt ansøger ansættes som klinisk forskningslektor.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet til den kliniske forskningslektor er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, f.eks. ph.d.-grad eller doktorgrad og efterfølgende dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden vil der blive lagt vægt på erfaring med videnskabelig vejledning, forskningsadministration og internationalt forskningssamarbejde.

Lektorkriterier: for oplysning om kvalifikationskriterier som bedømmelsen baseres på:
http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/Lektorkvalifikationskriterier_300616.pdf.

Aflønning
Aflønning sker i henhold til Aftale af 29. november 2012 mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet), se http://fivu.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/aftale-om-kliniske-lektorer-november-2012.pdf.

En klinisk forskningslektor aflønnes med et årligt honorar på kr. 48.220,70 (Grundbeløb i 2012-niveau), svarende til 52.315,17 kr. i 1. april 2019-niveau. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Honoraret er pensionsgivende, og pension udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Institutleder, Professor Jesper Hastrup Svendsen, 26 20 09 93, jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk.

Krav til ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende:

 1. Motivation for ansøgning.
 2. CV (Maks. 2 sider): CV-opbygningen skal følge vejledning på: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf.
 3. Eksamensbeviser (Kandidat og andre relevante beviser).
 4. Liste over maksimum 5 publikationer, som ønskes inddraget i bedømmelsen af dine videnskabelige kvalifikationer (OBS! Vi ønsker ikke upload af de 5 publikationer)
 5. Undervisningsportefølje: Vejledning: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/.
 6. Forskningsplan for de første 3 år af ansættelsen samt en beskrivelse af det aktuelle forskningsmiljø (Maks. 3 sider).
 7. Undervisningsplan (Maks. 1 side).
 8. Skema til beskrivelse af forsknings- og undervisningserfaring (Downloades her: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/kliniske_forskningslektorer)
 9. En komplet og nummereret publikationsliste: Publikationslisten skal følge vejledning på: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf.

OBS! Ansøgningsskemaet kræver upload af dokumentation for finansiering. Upload venligst et blankt dokument i dette felt, da vi ikke ønsker denne dokumentation i forbindelse med denne stilling.

Ansættelsesprocessen
Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Processen er i korte træk følgende:
 • Efter ansøgningsfristen bliver der nedsat et sagkyndigt bedømmelsesudvalg
 • Ansøgerne informeres om udvalgets sammensætning samt bedømmelsesudvalgets frist for indlevering af bedømmelsen
 • Ansøgerne vil få tilsendt egen bedømmelse
 • Et ansættelsesudvalg tager stilling til, hvem af de kvalificerede ansøgere der skal indkaldes til samtale
 • Dekanen træffer endelig afgørelsen om, hvem der tilbydes ansættelse på baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling
 • Alle ansøgere får besked om afgørelsen
Københavns Universitet opfordrer alle interesserede i disse stillinger til at søge.

Ansøgning indsendes elektronisk ved at klikke på linket nedenfor “Ansøg online” senest onsdag den 22. maj 2019, kl. 23.59.

Samtaler forventes afholdt den 11. oktober 2019.

Gem i min profil
Kontakt

KU - SUND - PANUM KBH N

 
Lykkebækvej 1
Telefon: +4535331637
Praktisk information
Oprettet:
24-04-2019
Udløber:
22-05-2019
Kviknummer:
LJA-72776965
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Sundhed,
Forskning og udvikling
Beliggenhed