Menu
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

1-2 studieadjunkter inden for industriel design

Designskolen Kolding

Syd- og Sønderjylland
Oprettet:
10-05-2019
Udløber:
10-06-2019

Designskolen Kolding søger 1-2 studieadjunkter inden for industriel design

Designskolen Kolding søger 1-2 metodestærke medarbejdere med særlig interesse for og erfaring med industriel design, designproces og -metode samt samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner

Arbejdsopgaver:

 • Undervisning på Designskolens uddannelser og efteruddannelse alt efter kvalifikationer
 • Projektarbejde og videnudvikling gennem samarbejde med og deltagelse i interne og eksterne projekter

Videnudviklingen vil som udgangspunkt være placeret i regi af Laboratorium for Socialt Design, men vi forventer at ansøger har en bred interesse for videnudvikling, da der kan være overlap til Laboratorium for Bæredygtighed & Design samt Leg & Design.


Kvalifikationer:
 • Du har en designfaglig uddannelsesbaggrund med særligt fokus på og erfaring med industriel design
 • Du har undervisningserfaring fra videregående designuddannelse, og/eller efteruddannelse inden for design
 • Du kan demonstrere færdigheder ift. at integrere strategiske samarbejdspartnere fra den offentlige og private sektor i undervisningen
 • Derudover forventer vi, at du har en høj grad af professionalisme, selvstændighed og personlig integritet, såvel som gode samarbejdsevner og et ønske om at bidrage bredt til vores viden- og undervisningsmiljø
 • Du skal være dedikeret og engageret i forhold til designuddannelse på højeste faglige niveau, samtidigt med at du har øje for det pædagogiske aspekt ved uddannelsen

Designskolen Koldings forsknings- og udviklingsarbejde er forankret inden for tre videnmiljøer:
bæredygtighed og design, socialt design og leg og design.

Alle skolens videnskabelige medarbejdere, som bedriver enten videnskabelig forskning og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed er organiseret i tre laboratorier, der understøtter de enkelte videnmiljøer. Laboratorierne sikrer en fælles, faglig udvikling og opdatering af skolens videngrundlag, blandt andet gennem publicering af videnskabelig forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt erfaring fra faglige og strategiske netværk og samarbejder med eksterne videnpartnere, organisationer og virksomheder. Ved brug af designmetoder udvikler og formidler laboratorierne viden, positive forandringer og/eller nye kompetencer og forretningsmuligheder sammen med offentlige organisationer og private virksomheder og samtidig bidrager vi med undervisning til skolens uddannelser, herunder efteruddannelsen.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er tidsbegrænset og løber i 3 år fra ansættelsestidspunktet. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst med Finansministeriet samt stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Designskolen Kolding m.fl. Der henvises til bekendtgørelse nr. 962 af 24. august 2015 om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173891

I henhold til stillingsstrukturen indplaceres den/de udvalgte kandidater som adjunkt.
Tiltrædelse 15. august 2019 eller snarest muligt derefter.

Ansøgning
Alle interesserede uanset personlige forhold opfordres til at søge stillingen.
Ansøgning og CV skal være på dansk eller alternativt på et andet skandinavisk sprog, og som minimum indeholde:

 • Motiveret ansøgning og CV
 • Oversigt over undervisningserfaring
 • Oversigt over projekterfaring
 • Evt. publikationsliste

Din ansøgning skal indsendes elektronisk via Designskolen Koldings hjemmeside og være skolen i hænde senest den 10. juni 2019.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte forsknings- og udviklingssekretær Christina Stind Rosendahl på mail csr@dskd.dk eller telefon 91 33 30 04 eller Chef for forskning og udvikling Anne Louise Bang på mail alb@dskd.dk eller telefon 22 64 74 02.

Designskolen Kolding – et internationalt talentværksted for dansk design
Designskolen Kolding er en statsfinansieret selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Skolen tilbyder en uddannelse, der på unik vis udspringer af samspil mellem kreativitet, innovative metoder, forskning og design. Derudover tilbydes erhvervslivet og den offentlige sektor efteruddannelse, konsulentbistand mv., ligesom skolen deltager i en række større udviklingsprojekter inden for design. Skolen baserer sit virke på værdierne social inklusion, bæredygtighed og kulturel mangfoldighed. Designskolen Kolding tilbyder et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø med engagerede og dedikerede kollegaer, som nyder godt af hinandens forskellige baggrunde og fagligheder.

Designskolen Kolding udbyder en international orienteret videregående designuddannelse med et tredelt vidensgrundlag, der bygger på viden fra kunstnerisk udvikling, forskning og designpraksis.
Designskolen Kolding udbyder bachelor- og kandidatuddannelse samt ph.d. inden for mode og tekstil, kommunikation, accessory og industriel design. På tværs af alle aktiviteter har Designskolen Kolding tre strategiske fokusområder: Bæredygtighed & Design, Leg & Design samt Socialt Design.

Læs mere om Designskolen Kolding på http://www.designskolenkolding.dk

Praktisk information
Oprettet:
10-05-2019
Udløber:
10-06-2019
Kviknummer:
LJA-73252447
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Marketing,
Media,
Kunst, kultur og sport
Beliggenhed