Menu

Fast ekstern lektor i Organisationskommunikation

Copenhagen Business School

Storkøbenhavn
Oprettet:
11-06-2019
Udløber:
24-06-2019

En stilling som ekstern lektor inden for organisationskommunikation med særligt henblik på vejledning af specialer samt årsprojekter på HA/CM(kom.) er ledig til besættelse ved Department of Management, Society and Communication 15. august 2019.

Stillingen omfatter (eksempler)

  • Undervisning i relevante kommunikationsfag
  • Vejledning af de studerende
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale, lektionsplaner og eksamensopgaver
  • Vejledning af og feedback til de studerende – ogsa° ifm. årsprojekter og bachelorprojekter
  • Deltagelse i eksamen.
  • Pædagogisk udvikling af arbejdet med og organisering af vejledning.

Kvalifikationer
Kvalifikationskravet er normalt relevant kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer som fx særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Der lægges vægt på praktisk og relevant undervisningserfaring på universitetsniveau og på erfaring med pædagogisk udvikling. Undervisningsmæssige kvalifikationer vil indgå i bedømmelsesgrundlaget. Ansøgeren skal desuden beherske engelsk i skrift og tale.

Ansættelsesforhold
Løn og ansættelse sker i henhold til Aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under undervisningsministeriet. Antallet af arbejdstimer er max 500 timer pr. studieår og kan variere efter behov i de enkelte semestre. Timetallet fastsættes to gange om året og aflønning sker på baggrund heraf. I forbindelse med ansættelse som ekstern lektor må den kommende medarbejder være villig til at gennemgå et pædagogisk instruktionskursus arrangeret af CBS samt deltage i lærermøder.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingsindhold er du velkommen til at kontakte lektor Dorte Madsen, tel.: 3815 33 32, dm.msc@cbs.dk.

Din ansøgning
Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer, CV samt yderligere bilag.

Oplysning om tidligere relevant undervisningsvirksomhed – herunder varighed – skal fremgå af ansøgningen. Dokumentation heraf samt dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer og andre særlige kvalifikationer skal vedlægges ansøgningen.

Ansøgere bedes vedlægge resumé på engelsk af dansksprogede publikationer (omfang: 10-15 linier) af hensyn til evt. engelsksprogede medlemmer af bedømmelsesudvalget.

Ansøgninger behandles i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen). Ansøgere bedes medsende en eventuel publikationsliste med en angivelse af, hvilke arbejder der ønskes bedømt.

Du kan finde yderligere information om CBS og instituttet på www.cbs.dk

Ansøgningsfrist: 24-06-2019

 

Gem i min profil
Kontakt

Copenhagen Business School

 
Solbjerg Plads 3
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
11-06-2019
Udløber:
24-06-2019
Kviknummer:
LJA-74028495
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed