Menu

Lærer til almene fag

HANSENBERG

Syd- og Sønderjylland
Oprettet:
06-06-2019
Udløber:
20-06-2019

Formår du at få folk omkring dig til at vokse, har du et højt aktivitetsniveau, og kan du tænke det erhvervsfaglige ind i elevernes læring?

Til en tidsbegrænset stilling søger vi en lærer til undervisning i almene fag. Vi ser gerne, at du som vores kommende kollega har en værdibaseret tilgang og kan se dig selv i samspil med værdierne glæde, samarbejde, fællesskab, engagement, passion og virkelyst.

Har du en lærer- eller meritlæreruddannelse primært inden for faget engelsk, ser vi frem til at modtage en ansøgning fra dig. Du skal derudover have særlig interesse for SPS (Special Pædagogisk Støtte), da en del af stillingen vil være med dette særlige fokus.

Jobbet
Du bliver en del af et lærerteam, der dækker undervisning i grundfag inden for skolens forskellige erhvervsuddannelser – her med særlig fokus på 10. klasse. Ligeledes vil du indgå i tæt dialog med faglærerne på de forskellige hovedområder om i fællesskab at udvikle, forberede og gennemføre undervisningen, så eleverne oplever en meningsfuld dagligdag i et inspirerende og udviklende fagligt miljø.

Der etableres stærke netværk og relationer mellem elever, undervisere, forældre og eksterne interessenter. Vi arbejder ud fra tesen, at ”aktiviteter tiltrækker, og relationer fastholder”.

Undervisningen foregår i et anerkendende læringsmiljø, hvor vi til stadighed ser efter de unges potentialer – og sammen med den unge skaber håb og drømme om uddannelse.

Du vil deltage i fælles pædagogisk udvikling af materiale til vores nye digitale platform og skal tilrettelægge undervisning, der inddrager anvendelsen af iPad, som alle elever er udstyret med. På denne måde skal du også bidrage til, at vi i fællesskab opfylder vores digitaliseringsstrategi.

Din profil
Du har et højt fagligt engagement, er på alle måder den proaktive type og vil gerne være med til at skabe et spændende læringsmiljø, som fremmer elevernes udvikling og uddannelse.

Du har en naturlig autoritet og kan træde i karakter, når det er nødvendigt. Du er dygtig til at skabe stærke og værdifulde relationer, er god til at kommunikere og har lyst til fællesskabet på en skole.

Vores lærere er organiseret i teams, der arbejder mod stadig større grad af selvledelse.

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at du

  • er uddannet merit-/folkeskolelærer med linjefag i engelsk og har særlig interesse i de støttekrævende unge – har du også en faglig uddannelse, vil det være meget interessant
  • er fuldt fortrolig med brugen af it og online-medier
  • har kendskab til anvendelsen af iPads og/eller digitale platforme.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes på fuld tid som faglærer i en tjenestemandslignende stilling. Løn efter gældende cirkulære mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt pensionsordning på 18 %. Der er mulighed for kvalifikations- og funktionstillæg. Dine forventninger til løn vil blive drøftet under samtalen.

Tiltrædelse den 1. august 2019. Stillingen er tidsbegrænset til den 1. juli 2020.

Sådan søger du
Du søger via skolens hjemmeside www.hansenberg.dk. Send ansøgning og CV sammen med alle relevante eksamensbeviser senest torsdag den 20. juni 2019 kl. 12.00. Samtaler gennemføres den 24. og 25. juni 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skolechef Dan Zielke på tlf. 6194 0454 eller dz@hansenberg.dk. 

Alle interesserede med relevant ansøgerprofil opfordres til at søge stillingen, uanset alder, køn, religion og etnisk baggrund.


HANSENBERG er en moderne erhvervsskole, som udbyder en lang række erhvervsuddannelser, EUX, 10. klasse samt forskellige studieretninger på HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Hvert år er der flere end 3.500 elever, der vælger at uddanne sig hos os i kortere eller længere uddannelsesforløb. Vi tager ansvar for, at den enkelte elev får lærelyst og erhvervskompetence.

Som medarbejder får du mulighed for både faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af fællesskabet på HANSENBERG med flere end 250 kolleger på vores 3 adresser i Kolding.  

Gem i min profil
Kontakt

HANSENBERG

 
Skovvangen 28
Telefon:
Praktisk information
Oprettet:
06-06-2019
Udløber:
20-06-2019
Kviknummer:
LJA-73916191
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Undervisning og pædagogik,
Forskning og udvikling
Beliggenhed