Menu

Projektledere til anskaffelse af politiets beredskabsmateriel

RIGSPOLITIET. AFDELING.

Storkøbenhavn
Oprettet:
10-05-2019
Udløber:
03-06-2019

København, Rigspolitiet, Koncernstyring

Som projektleder for Beredskabsmaterielafsnittet bidrager du til at yde den bedst mulige støtte til Dansk Politi ved indkøb af forskelligt udstyr. Vi søger profiler med erfaring i eller mod på projektledelse og som har lyst til at arbejde med udbud såvel som andre anskaffelsesprojekter. Du evner at opbygge relationer og sikrer fremdrift og resultater, således at politiets materiel altid imødekommer de aktuelle krav.

Projektstyring fra udbud til indkøb
Du har ansvaret for projekter, der skal tilvejebringe nye rammeaftaler eller forny eksisterende rammeaftaler inden for en bred vifte af politifaglige materielområder. Projekterne kan være komplekse og af teknisk karakter og har ofte en vis økonomisk volumen, som fx udbud af uniformer til hele dansk politi, ballistiske veste eller motorcykelhjelme.

Du sikrer, at projekterne bliver gennemført til aftalt tid, kvalitet, økonomi samt sørger for at koordinere andre sektioners og afdelingers leverancer til projektet. Du har ansvaret for at planlægge og gennemføre projekterne, og du sørger for, at der bliver udarbejdet kravspecifikationer og andet udbudsmateriale i samarbejde med politifaglige kollegaer. Du har således en bred kontaktflade fx med brugergrupper, leverandører og med de personer, der bidrager med indkøb og jura. Når projekterne overgår til drift, sikrer du en smidig og effektiv overlevering.

Du bliver en del af afsnittet for Beredskabsmateriel med 12 medarbejdere, der er organiseret under Rigspolitiets Koncernservice. Som en del af Center for Flåde- og Materielstyring indkøber, vedligeholder og udfaser vi materiel for politiets afdelinger. Vi er en dynamisk organisation, hvor dagligdagen påvirkes af politiske beslutninger. Du præger din egen hverdag og indgår i et engageret fællesskab, hvor vi udfordrer og inspirerer hinanden i et uformelt miljø.

Kommunikativ projektleder med flair for tværfagligt samarbejde
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse. Du har minimum et par års erfaring med projektledelse, gerne fra en større, politisk styret organisation, og det er en fordel, at du har erfaring med gennemførelse af indkøb i det offentlige, da stillingen indebærer et tæt samarbejde med vores indkøbsfunktion. Det er ligeledes en fordel, hvis du har erfaring med eller kendskab til PRINCE2.

En væsentlig del af arbejdsopgaverne kræver høj en grad af selvstændighed. Det er derfor vigtigt, at du kan udarbejde præcise beslutningsoplæg og andet skriftligt materiale, der gør det muligt at træffe beslutninger på et veloplyst grundlag. Du kommunikerer klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt.

Det er vigtigt for os, at du er en god holdspiller. Det falder dig derfor naturligt at skabe relationer og begå dig på tværs i organisationen på alle niveauer og i alle faglige fællesskaber – fra det operationelle til det ledelsesmæssige. Du er analytisk stærk, er god til at skabe overblik, følger op på fremdriften i projekterne og kan se nye muligheder og løsninger, når det kræves. Desuden har du fokus på målet i dit arbejde og kan lide at kæmpe for at få tingene gennemført.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du bliver indplaceret på baggrund af kvalifikationer.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Polititorvet 14, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rasmus Bo Nielsen, tlf. 30 36 26 01 eller porteføljemanager Louise Johansen, tlf. 2518 42 13. Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis samt eventuelle certificeringer. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

Koncernstyring
Koncernstyrings cirka 300 medarbejdere løser centrale opgaver inden for økonomi, strategi, analyse, service og kommunikation for tilsammen at sikre sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring i hele politiet.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Gem i min profil
Kontakt

RIGSPOLITIET. AFDELING.

 
Polititorvet 14
Telefon: 30362601
Praktisk information
Oprettet:
10-05-2019
Udløber:
03-06-2019
Kviknummer:
LJA-73248436
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområder:
Kontor og administration,
Økonomi,
Offentlig administration,
Ledelse
Beliggenhed